سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » از لجاجت با خواست مردم دست بردارید...

از لجاجت با خواست مردم دست بردارید

چکیده :این برخورد با شعله سعدی که تمام اعمال و گفتارش مدنی است چه توجیهی دارد؟ هم در انقلاب بوده و هم نماینده مجلس بوده و اتفاقا هر وقت که نیاز به دفاع از قانون اساسی و حاکمیت بوده وی در آنجا حاضر بوده حتی در بند ۳۵۰...


کلمه- محمدامین هادوی

این برخورد با شعله سعدی که تمام اعمال و گفتارش مدنی است چه توجیهی دارد؟

هم در انقلاب بوده و هم نماینده مجلس بوده و اتفاقا هر وقت که نیاز به دفاع از قانون اساسی و حاکمیت بوده وی در آنجا حاضر بوده حتی در بند ۳۵۰ ….

این که ایشان بر لغو نظارت استصوابی اصرار دارد که خواست اکثریت مردم کشور است کافی است که گوشمان را باز کنیم و حرفهای مردم را در اتوبوس و تاکسی و اجتماعات بشنویم.

اگر با خواست شعله سعدی موافق نیستید یعنی به خواست مردم تمکین نمی‌کنید و اگر شعله سعدی و کیخسروی مستحق زندان هستند پس باید اکثریت مردم ایران را در زندان کنید.

نکته دیگر اجبار آنها برای پوشیدن لباس مجرمان است که این کار دیگر اوج زشتکاری است.

از لجاجت با خواست مردم دست بردارید.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.