سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

راز قنات

چکیده :رویکرد حریصانه و مسرفانه و مصرف‌گرایانه در استفاده از تکنولوژی در چند دهۀ گذشته، اغلب ما را با راز بقای زندگی در فلات ایران بیگانه کرده است؛ از این رو، طبیعت در حال تحمیل قانونمندی خود بر حیات ماست و گریزی هم از آن...


احمد زیدآبادی

قنات راز شکل گیری تمدن و تداوم زندگی در سرزمین عمدتاً بیابانی و نیمه‌خشک فلات ایران است. راز قنات بر دو پایه استوار است: سخت‌کوشی و قناعت‌پیشگی!

رویکرد حریصانه و مسرفانه و مصرف‌گرایانه در استفاده از تکنولوژی در چند دهۀ گذشته، اغلب ما را با راز بقای زندگی در فلات ایران بیگانه کرده است؛ از این رو، طبیعت در حال تحمیل قانونمندی خود بر حیات ماست و گریزی هم از آن نیست!

آیا برای تدوام حیات این سرزمین و مردمش، به راز قنات بازگشتی دوباره خواهیم کرد؟ نمی دانم! ظاهراً به تک تک خود ما بستگی دارد؛ مایی که شب تا به روز به زمین و زمان ناسزا می‌گوییم و اما مسئولیت خویش را فراموش می‌کنیم!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.