سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه به رفتارهای صورت گرفته با دانشجویان پس از حوادث دی ...

اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه به رفتارهای صورت گرفته با دانشجویان پس از حوادث دی ماه۹۶

چکیده :اینک ما دانشجویان آرمان خواه و عدالت طلب دانشگاه علامه طباطبایی برخاسته از بطن دانشگاه ، فارغ از هرگونه جریان و جناح سیاسی برای نشان دادن استقامت و ایستادگی مردم ایران در برابر ظلم، بی عدالتی و گواهی دادن به تاریخ در روز یکشنبه نهم اردیبهشت برای اثبات حقانیت خود و دادخواهی تجمع نموده ایم و بدانید که صدای دادخواهی دانشجویان خاموش نمی شود و ما از مطالبات به حق خود دست نکشیده و تا احقاق کامل حقوق خود از هیچ تلاشی فروگذاز نخواهیم...


ظهر دیروز، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در صحن این دانشگاه تجمع کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به برخوردهایی که با دانشجویان پس از حوادث دی ماه ۹۶ شد، در صحن دانشگاه تجمع کردند و به این برخوردها واکنش نشان دادند.

پس از آن نیز با شعارهایی مانند «نه به پولی‌سازی»،«دانشگاه علامه،بنگاه اقتصاده»،«جریمه زورکی، دانشگاه پولکی» به رویکرد دولت و دستگاه های اجرایی در «خصوصی‌سازی دانشگاه» اعتراض کردند.

آنها همچنین بیانیه نیز در این تجمع قرائت کردند که متن آن به شرح زیر است:

عظمت یک ملت به سرمایه های انسانی آن است نه چیزی که با قدرت تبلیغات و ابزارهای دروغین نمایش داده می شود.

ابزارها و نهادهایی که خواسته یا ناخواسته آب در آسیاب کسانی ریخته یا می ریزند که هرگز نتوانستند عظمت ملت رشید ایران را تحمل کرده وتلاش آنان همواره بر این بوده است که ملتی به دور ازآرمانگرایی و آزادیخواهی ایجاد کنند تا آنان را زینت المجالس خود قرار دهند.

در سند چشم انداز۲۰ ساله ایران(۱۴۰۴) مقرر شده است که ایران قدرت اول منطقه باشد اما رسیدن به این مهم دراوضاع کنونی جامعه و با ضعف ساختاری و کارکردی نهادهای اجتماعی و سیاسی و مسئولیت ناپذیری وشکنندگی مسئولین در قبال فشارها با این چشم انداز دور از دسترس و متوهمانه می نماید .

حوادث ماه های اخیرنمایانگر دروغین بودن فضاسازی رسانه ای و مبین تناقض های موجود در زیر پوست جامعه ایران است و حاکی از این واقعیت اجتماعی می باشد که در نبود نهادهای مدنی و عدم مسئولیت پذیری مسئولان تنها راه انتقاد به وضع موجود اعتراضات خیابانی است.

در آن سو تنها پاسخی که داده شد این بود که این اعتراضات توسط بیگانگان و دشمنان طراحی وهدایت شده است و در ادامه برخوردهای قهری با معترضان و دانشجویان صورت گرفت که احکام سنگین و ناعادلانه در پی داشت در حالیکه دشمنان واقعی ملت ساکتین به وضع موجود هستند.

دشمن پنداشتن دانشجویان و تضعیف و تخریب آنان سیاست تازه ای نیست و این سیاست دستاوردی جز خیزش ققنوس وار دانشجویان از زیر خاکسترهای خفقان در پی نداشته است .

اثرگذاری دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی در گروعمل کردن به ایده ها و اهداف اصلی است که این نهادها برپایه آن ها شکل گرفته اند و اکنون دانشگاه هایی که قرار بود مولد امید و نشاط در جامعه باشند ، مولد امید وسرمایه برای صاحبان سرمایه شده اند!

دانشگاه هایی که از محیط امن به محیط امنیتی تبدیل شده اند!

دانشگاه هایی که از نهاد آموزشی به نهاد تجاری تبدیل شده اند!

دانشگاه هایی که بستر خودشکوفایی بودند تبدیل به بستری برای خودکامگی مسئولان شده اند!

دانشگاه هایی که حق بدیهی تحصیل رایگان را تبدیل به منبع کسب درآمد کرده اند!

دانشگاه هایی که آزادی را به بند کشیده اند و تا حد یک پادگان تقلیل داده اند !

ودر نهایت دانشگاه های اصیل اما بی هویت دانشجوهایی خودسانسور، سیاست زده ، تهی از آرمان و غیرمسئول را پرورش می دهند

“ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان، بی اضطراب و بهانه ای باز ستاند، رستگار نخواهد شد ” (نهج البلاغه/نامه۵۳).

براین اساس دانشگاه با تمام فشارهای بیرونی و فضاسازی های موجود در جامعه همچنان تا آخرین نفس پشتیبان دانشجویان حکم خورده و مظلومش ایستادگی خواهد کرد.

اینک ما دانشجویان آرمان خواه و عدالت طلب دانشگاه علامه طباطبایی برخاسته از بطن دانشگاه ، فارغ از هرگونه جریان و جناح سیاسی برای نشان دادن استقامت و ایستادگی مردم ایران در برابر ظلم، بی عدالتی و گواهی دادن به تاریخ در روز یکشنبه نهم اردیبهشت برای اثبات حقانیت خود و دادخواهی تجمع نموده ایم و بدانید که صدای دادخواهی دانشجویان خاموش نمی شود و ما از مطالبات به حق خود دست نکشیده و تا احقاق کامل حقوق خود از هیچ تلاشی فروگذاز نخواهیم کرد.

این صدای جوانه های ماست …..

وعده آنجا که باهم روز و شب را آشتی است ؛ صبح چندان دور نیست…


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.