سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

بلبشو و هرج و مرج در اداره مملکت

چکیده :استیضاح وزیران دستوری بود که قلابی های هر دو جناح بنا بر سوابق مشکوک خود ناچار به اجرای آن بودند حتی اگر باعث می شد از لاک خود بیرون آیند و افشا شوند و اعتماد احزاب چپ و راست و مردم را که سالها به دروغ و دغل بدست آورده بودند از میان رود و پس از آن رسوایی و عمل گروهکی مجدد به بازسازی خود پرداخته اند و با عذر و التماس می خواهند از نو در خانه ای حزبی که نفوذ کرده بودند و قصد ویرانی اش را از درون داشتند باز گردند. اینان نه دینی دارند و نه آزادگی را می توان در آنها سراغ گرفت، بردگان زبان و قلم به مزدی هستند که فقط ماموریت گروهکی خود را انجام می دهند و رانت قدرت و ثروت هم از آنان حمایت می کند تا در بزنگاههای خاص به میدان اعزام...


کلمه- علیرضا کفایی

مرحوم دهخدا بلبشو را اینگونه معنی کرده است؛ [بلبشو. ب َ ب َ/ب ِ ب ِ ] (اِ) از اتباع است ، و شاید در اصل بِهِل و بِشو باشد یعنی بنه و برو. (یادداشت مرحوم دهخدا). هرج ومرج. شلوغ. شلوغ پلوغ. بی نظم. شلوغیی که درآن کسی به فکر کسی نباشد. (از فرهنگ فارسی معین.) اوضاع بلبشو ؛ اوضاع درهم و برهم .
-بلبشوبازی درآوردن ؛ شلوغ کردن . ازدحام کردن بطوری که کسی در فکر کسی نباشد. (از فرهنگ عوام.)

اوضاع زار و نزاری که از ابتدای سال جدید بر کشور حادث شده است و روند فزاینده ای دارد حاکی از آن است که عده ای قصد دارند به هر شکل ممکن حتی به قیمت زیر سوال بردن و خدشه وارد کردن به نظام و در خطر قرار دادن امنیت و منافع ملی از رای مردم انتقام گیرند و دولت را در وضعیتی دشوار و بحرانی قرار دهند.

ظاهر دلسوزانه به خود می گیرند و خود را دلواپس مردم و نظام نشان می دهند ولی به هر بهانه ای، عملاً امید مردم را نشانه گرفته اند و به انحای مختلف سعی دارند فضای متشنج و ناآرامی ایجاد کنند.

از زمانی که غائله دیماه را راه انداختند گرچه خود زیان دیدند اما عائداتی هم داشتند مانند دلسرد کردن مردم و تا اندازه ای هم در پشیمان کردن ملت موفق بودند و توانستند بر پیکر جناحهای سیاسی هم اصلاح طلب و هم اصولگرا زخم بزنند و چون در آنها تعهد و تعصبی نسبت به مردم و نظام و انقلاب نمی توان یافت و متاسفانه قدرت را هم در دست دارند لذا هر آنچه را اراده کنند بسرعت عملیاتی کرده و هر آسیبی هم که بر مردم وارد آید خود را در امان می بینند.

استیضاح وزیران دستوری بود که قلابی های هر دو جناح بنا بر سوابق مشکوک خود ناچار به اجرای آن بودند حتی اگر باعث می شد از لاک خود بیرون آیند و افشا شوند و اعتماد احزاب چپ و راست و مردم را که سالها به دروغ و دغل بدست آورده بودند از میان رود و پس از آن رسوایی و عمل گروهکی مجدد به بازسازی خود پرداخته اند و با عذر و التماس می خواهند از نو در خانه ای حزبی که نفوذ کرده بودند و قصد ویرانی اش را از درون داشتند باز گردند. اینان نه دینی دارند و نه آزادگی را می توان در آنها سراغ گرفت، بردگان زبان و قلم به مزدی هستند که فقط ماموریت گروهکی خود را انجام می دهند و رانت قدرت و ثروت هم از آنان حمایت می کند تا در بزنگاههای خاص به میدان اعزام شوند.

اصل ماجرا همین امیدی است که مردم به فردا دارند و بذر هویت آنهاست و دشمنان دوست نما و نمایشی هایی که در هر دو جناح سیاسی رخنه کرده اند و شناخت آنها برای مردم دشوار است و حتی برخی از سیاسیون هم فریب آنها را خورده اند با دستور گرفتن از اربابان خود قصد آن کرده اند تا هم این امید را به یاس و ناامیدی کشند و هم احزاب و تشکلهای سیاسی را بی خاصیت و فشل و از هم گسیخته نشان دهند و اعتماد مردمی را زایل نمایند.

علاوه بر اینها عده ای هم هستند که خرد را در گفتار و کردار لحاظ نمی کنند و شده اند آتش بیار معرکه و در واقع کارگردانی می شوند تا آنچه که نامحرمان می خواهند عملی شود. نمی اندیشند که چه اتفاقی می افتد و فقط به منفعتهای زود گذر خود توجه دارند.

چه کسی در این کشور باور می کند و یا باور کرده است که قاضی متخلف را نمی توانند گیر بیاورند؟ دستگاه قضایی چرا خود را زیر سوال می برد؟ ظلم بزرگی است بر نظامی که چهل سالگی خود را آغاز نموده است که معاون قضا بگوید مجرم شناخته شده ای پس از آن همه کش دادن پرونده اش از دید آنها مخفی شده باشد و دستگاه اطلاعاتی و نهادهای خاص که در همه جا حاضرند خبری از او نداشته باشند.!

دلار بالا و پایین می شود و کنترل آن از دست دولت خارج است، کسی بدون مطالعه و تحقیق چون دیوانگان و یا چون معاندین پیشنهاد کشور مستقل قم مانند واتیکان را می دهد و خود که هیچ نیست، دین خدا و علمای دین را در معرض استهزاء و مضحکه دوست و دشمن قرار می دهد، اگر امر به معروف و نهی از منکری باید باشد می بایست مراجع و علما در قم المقدسه این چنین افراد را مواخذه کنند و نهیب زنند. مگر قانون اساسی و یکپارچگی کشور و اعتماد و امید مردم آلت دست هر کسی است که هر چه دلش خواست یا در خواب دید بیان کند!؟

فردی را اعدام می کنند که بنا بر خبرها هر چند جعلی انتظار تخفیف مجازات داشت و اگر هم باید اعدام می شد روز واقعه نه در این اوضاع و احوال بود.!

حجاب را آنچنان به تمسخر کشیده اند که دخترکان کوچک هم عکس المل منفی نشان می دهند، ماموران به خانمی در خیابان اهانت می کنند، اگر جرمی مرتکب شده قانونی عمل شود نه با خشونت و فحاشی.

تلگرام و دیگر شبکه های مجازی را علم کرده اند که می دانند «آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان» است.

آنچه و آنکه در انتخابات موثر بود و موجب گشت تا ملت آگاهی یابند و از رای به غیر اجتناب نمایند و دست رد بر سینه نامحرم زنند را برخورد می کنند و کاری ندارند که هرج و مرج بشود و هر چه پیش آید آنها ماهی خود را می گیرند.

اگر تلگرام مورد غضب است موثر در انتخابات بوده و پلیدیها و فسادها از همین طریق افشا شده است.

اگر جلایی پور نخبه ممتاز جامعه شناس فعال اصلاح طلب شبانه دستگیر می شود و دوربین خانه اش قیچی می شود و ….. موثر در انتخابات بوده و در گفتن و بازگویی حقیقت و واقعیت درنگ و ابایی نداشته است؛ که د سال ۸۸ تا کنون از میرحسین حمایت کرده و آگاهی و امید داده است، پس خطری است که باید از پیش رو برداشته شود؛ که امید را به جامعه تزریق می کرد و باید امید از میان رود تا مردم حیران و نگران و دلسرد و دلزده و عصبی شوند.

اگر مرتضوی گیر نمی افتد باز هم می خواهند امید را از مردم بستانند، اگر خانمی مورد تعرض قرار می گیرد، اگر دلار اینگونه می شود، اگر و اگرهای بسیاری که می توان بر شمرد یعنی مردم بیخود کردند رای به اصلاحات دادند و باید تنبیه شوند.!

میرحسین و رهنورد و کروبی همچنان در زندان خانگی و در حصرند و اراده ای نمی گذار آزاد شوند و آرامش و اطمینان به جامعه باز گردد.

بلبشویی راه انداخته اند تا هرج و مرج، در موقعیتی که از هر طرف تهدید می شویم و بحران خشکسالی و بی آبی وجود دارد؛ دولت را نا کارآمد نشان دهد و مردم را از کرده خود پشیمان کنند، دولت خطاهای فراوان دارد و تیم اقتصادی دولت و نهاد ریاست جمهوری نه تنها از عهده کار بر نمی آید و کاردان و کارشناس نیستند بلکه خلاف مسیر رای مردم حرکت می کنند ولی باز هم باید دولت حمایت شود تا از بحران های عدیده طبیعی و ساختگی عبور کند. چنانچه آقای روحانی نتواند این مجموعه را اداره کند و حبس و حصرها را پایان دهد و بگیر و ببند و حقوق شهروندی را سامان دهد و در زمین کسان و گروههایی که با تمام توان می خواهند امید را از مردم بگیرند بازی کند و یا گرفتار اتفاقات شود مطمئن باشد که هر روز با حادثه و اتفاق جدیدتر و برنامه ریزی شده ای روبرو خواهد شد که انباشت همه آنها موجب می شود تا هیچ یک حل و فصل نشود و مشکلات جدی تر پدید آید.

اوضاع درهم و برهم و شلوغی که امروز شاهد هستیم بلبشو و هرج و مرج است، کنترل آن دارد سخت می شود و آتش به اختیاری برخی، آتشی به پا می کند که دودش به چشم همه خواهد رفت. این بلبشو را کنترل کنید.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.