سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

قدرت سیاسی و تفنگ!

چکیده :امروزه در عرصه های ملی، قدرت سیاسی کشورها را آرائی که در انتخابات توسط مردم به صندوق ریخته می شود تشکیل می دهد و نه گلوله هائی که از لوله تفنگ خارج می شود! فرهنگ سیاسی رو به گسترش در جهان امروز، فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی است و نه زور و استبداد و تجاوز به حقوق مردم، آنهم توسط نظامیانی که طبق قانون از ورود در رقابت های سیاسی منع شده...


مصطفی معین

“قدرت سیاسی از لوله تفنگ خارج می شود!”، این جمله مشهور مائوتسه تونگ رهبر فقید چین است که در دهه های ۵۰ و۶۰ و ۷۰ میلادی بر سر زبان آزادی خواهان و چریک های انقلابی آن زمان بود. این شعار متناسب با فرهنگ انقلابی و خشن سال های نیمه قرن بیستم بود و پس از آن دولت های نظامی – امنیتی و یا کودتائی یکی پس از دیگری در نیمه دوم قرن گذشته سرنگون شدند و جای خود را به غیر نظامیان دادند، از جمله دولت های پینوشه در شیلی و یا در همسایگی ایران می توان از پرویز مشرف در پاکستان و کنان اورن در ترکیه نام برد.

امروزه در عرصه های ملی، قدرت سیاسی کشورها را آرائی که در انتخابات توسط مردم به صندوق ریخته می شود تشکیل می دهد و نه گلوله هائی که از لوله تفنگ خارج می شود! فرهنگ سیاسی رو به گسترش در جهان امروز، فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی است و نه زور و استبداد و تجاوز به حقوق مردم، آنهم توسط نظامیانی که طبق قانون از ورود در رقابت های سیاسی منع شده اند.

اما به نظر می رسد که عناصر سیاسی و برخی نظامیان ما در ایران ۵۰ سال از زمانه خود عقب هستند. در این روزها اظهار نظر برخی عناصر غیر مسئول و یا نماینده ای از مجلس در باره ضرورت انتخاب یک نظامی به عنوان رئیس جمهور، همچنین تلاش برای برکناری شهردار منتخب تهران و همزمان با آن ایجاد بی ثباتی در نرخ ارز و افزایش مجدد و ناگهانی آن نمی تواند اتفاقی و بدون برنامه ریزی(دولت در سایه!) باشد.

البته این به مفهوم سرپوش گذاشتن بر ضعف های دولت در بخش های اقتصادی، رسانه ای و کارشناسی نیز نباید تلقی شود.

منبع: اینستاگرام نویسنده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.