سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

واقعا شما درد دین دارید؟

چکیده :من هیچ دل خوشی از شیخ حسن روحانی ندارم و به او رأی هم نداده‌ام و بیش از همه نیز منتظرم دوران تلخ ریاستش به پایان برسد و بارها هم به تندی از او انتقاد کرده و به رفتار و گفتارش تاخته‌ام! اما واضح است که درد بسیاری از معرکه گیران امروز دین نیست! آنان که اکنون راه افتاده‌اند تا با جوسازی از این مرجع و آن فقیه یادداشت و بیانیه بگیرند تا دیروز کجا بودند و آنها که در فضای مجازی به شکل سازمان یافته به امثال من برای اعلام موضع فشار می‌آورند چرا در هتک حرمت ها و لگدمال شدن اصول ساکت هستند؟ تف بر ذات کثیف این سیاست بازی ها که روز به روز بیشتر دارد همین ته مانده باورهای دینی مردم را جارو...


محمدرضا زائری

چند روز است جماعتی در فضای مجازی بسیج شده‌اند تا همه را مجبور کنند به نوعی چیزی بر علیه رییس جمهوری بنویسند و البته می‌فهمم بسیاری از آنان حسن نیت دارند و بر اساس غیرت مذهبی و حمیت دینی برآشفته‌اند، اما واضح است که جریان سازان پشت صحنه همان انگیزه‌های سیاسی را دارند که زمینه ساز تجمع اولیه اعتراضات مشهد شد. و در این میان نمی‌فهمم کسانی که آقای روحانی را به رایج ترین سلاح حوزه یعنی رمی به بیسوادی می‌زنند و ادعای فقاهت و دین شناسی دارند چرا متوجه تعارض و تناقض مواضع خود نیستند؟ راستی با همان مبانی دینی آیا این سخن که “انتقاد به معصومین علیهم سلام الله جایز باشد” بدتر است یا ربا؟ یا دروغ گفتن علنی به مردم؟ یا ظلم به یک بی‌پناه در زندان؟ یا رشوه گرفتن رسمی در نهادهای اداری و دولتی؟ یا ویژه خواری برخی آقازاده‌ها؟ یا بدنام کردن اسلام و غارت دین و اعتقادات مردم؟ یا بی‌اعتنایی به ضوابط شرعی در نفوس و دماء و اعراض محرّمه و محترمه؟ یا فراموش کردن حدود شرعی در قصاص و تعزیر؟

و بر اساس همان باورهایی که غیرت ما را بر می‌انگیزد، بر اساس زیارت شریفه جامعه کبیره و … و بر اساس مبانی معرفتی ما و مجامیع روایی ما، واقعا آنچه باید برایش فریاد کشید اینهاست!

برادران اگر راست می‌گویید چرا سال‌ها ربا و رشوه و ظلم و بی عدالتی و فساد منظم و ریشه دار را می‌بینید و دم نمی‌زنید؟

من هم از آقای روحانی به شدت آزرده و خشمگینم، اما بیش از آنکه بهانه‌ام یک سخن بی ربط او باشد، دروغ‌هایی است که با عمامه و عبا و ریش و لباده به مردم گفته و می‌گوید! چرا از دروغ‌ها بر نمی‌آشوبید؟

شما که ادعای سواد و دین شناسی  و علم و فضل دارید بهتر می‌دانید که در هیچ جای باورهای ما نگفته‌اند قائل بودن به چنین موضوعاتی -که غالبا هم محل اختلافات کلامی بوده – کفر وفسق است، اما همه می‌دانید که آه مظلوم چه زلزله‌ای در عرش می‌اندازد و دروغ کلید همه مفاسد است و یک درهم ربا از هفتاد بار چه کاری با چه کسی در کجا بدتر… من هیچ دل خوشی از شیخ حسن روحانی ندارم و به او رأی هم نداده‌ام و بیش از همه نیز منتظرم دوران تلخ ریاستش به پایان برسد و بارها هم به تندی از او انتقاد کرده و به رفتار و گفتارش تاخته‌ام! اما واضح است که درد بسیاری از معرکه گیران امروز دین نیست! آنان که اکنون راه افتاده‌اند تا با جوسازی از این مرجع و آن فقیه یادداشت و بیانیه بگیرند تا دیروز کجا بودند و آنها که در فضای مجازی به شکل سازمان یافته به امثال من برای اعلام موضع فشار می‌آورند چرا در هتک حرمت ها و لگدمال شدن اصول ساکت هستند؟ تف بر ذات کثیف این سیاست بازی ها که روز به روز بیشتر دارد همین ته مانده باورهای دینی مردم را جارو می‌کند!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.