سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

بهاء و بهانه

چکیده :از لزوم مالیات دادن بنیادها؟ از این که این بنگاه‌های اعتباری به کدام نهادها تعلق دارد؟ از اسکله‌های قاچاق؟ از این که قرارگاه خاتم انبیا چقدر به اقتصاد ایران آسیب زده است؟ از رانت‌های حکومتی که دولت به ناچار به عنوان باج به آنان می‌دهد؟...


تقی رحمانی

فرصتی مناسب برای روحانی به وجود آمده تا از وضع ماسیده خارج شود.

امروز رئیسی و احمدی نژاد و علم الهدی و رضائی .. از حق مردم می گویند ازشکایت مردم به گرانی و بیکاری و تورم دفاع می کنند.این اعتراض را ضد نظام نمی دانند. خوب روحانی از این بهتر چه می‌خواهد؟ ازسامان دادن بودجه و خرج های و اضافی شروع کند.

از لزوم مالیات دادن بنیادها؟ از این که این بنگاه‌های اعتباری به کدام نهادها تعلق دارد؟ از اسکله‌های قاچاق؟ از این که قرارگاه خاتم انبیا چقدر به اقتصاد ایران آسیب زده است؟ از رانت‌های حکومتی که دولت به ناچار به عنوان باج به آنان می‌دهد؟

روحانی باید بداند در حکومت نفتی برای سامان دادن به دخل خرج اول از جیب فقرا نمی‌زنند بلکه دخل و خرج را متوازن می‌کنند. روحانی بهانه به دست آورده است در این راه اگر بهاء بدهد به نفع‌اش خواهد بود. اگر اقدام مناسب نکند بازنده خواهد بود. اما جامعه مدنی و مردم مردم حق اعتراض دارند ولی هوشیاری هم لازم است. این حکومت و دولت است که باید پاسخ بدهد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.