سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » صالح نقره کار: داغ خانواده‌های کامرانی و جوادی و روح الامینی و سایرین درد همه است...

صالح نقره کار: داغ خانواده‌های کامرانی و جوادی و روح الامینی و سایرین درد همه است

چکیده :داغ خانواده‌های کامرانی و جوادی و روح الامینی و سایرین درد همه است و مهم این است که از بازتولید چنین رخدادهای دهشتناکی جلوگیری کنیم و رژیم حقوقی کنش و واکنش پیشگیرانه اتخاذ کند تا دیگر هیچ خانواده‌ای جوان کنش گر سیاسی خود را که حق تعیین سرنوشت را با صدای رسا مطالبه می کند با داغ و درفش رخ در آغوش خاک...


 

صالح نقره کار وکیل دادگستری و خواهرزاده زهرا رهنورد در ارتباط با حکم صادر شده در مورد سعید مرتضوی گفت: رفتاری که با معترضان انتخابات ۸۸ شد از منظر حقوقی حاوی ملاحظات فراوانی است که در فرصت مناسب باید بدان پرداخت اما داغ کهریزک شرنگ تلخی است که درمان نیافت. خانواده رنجور قربانیان که با برخی از آنها در ارتباطم هیچگاه غم جانکاه عزیزانشان را فراموش نمی کنند و هرچند کریمانه می بخشند اما فراموش هرگز.

وی در گفت و گو با امتداد افزود: وجدان عمومی انتظار برخورد بازدارنده دارد. خیر عمومی ایجاب می کند سیاست کیفری مشی پیشگیرانه و اثر بخش داشته و مجرم را متنبه و حقوق اولیای دم را پاس دارد. قانونگذار منصرف از شخصیت اعتباری اشخاص، در پناه اصل ۱۹ قانون اساسی ناظر بر برابری و اصل قانون بودن و شخصی بودن مجازات و اصل تناسب در صدد تثبیت عدالت و تامین حقوق همه اطراف یک موضوع قضایی است. برای اجرای عدالت هم نباید از قواعد و اصول تخطی شود. آیین دادرسی و منطق صوری یک طرف و گوهر عدالت بعنوان بنیان اصلی دادرسی منصفانه باید مطمح نظر باشد.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: دادگاه دادستان سابق در خصوص جنایت کهریزک نیز از قواعد اصلی مستثنا نیست و باید موازین جزایی بدون حب و بغض و بر مدار عدالت محقق گردد. معاونت در جرم صرفا ناظر به جرایم عمدی و موکول به وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی و موازینی است که در صورت تحقق ارکان آن معاونت محقق است. در این خصوص فرض بر این است که جرم قتل عمد بوده که صرفا اگر چنین باشد جرم معاونت محقق است.

نقره کار تاکیید کرد: با لحاظ وظایف و اختیاراتی که دادستان بعنوان مدعی العموم و ناظر بر زندانها دارد مصداق ترک فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه و مامورین آن می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد و صرفنظر از قصور اداری و نظارتی تقصیر و عدم رعایت نظامات و حتی مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی گردد. البته هر رفتار مادی مثبت یا ترک فعلی مصداق تسهیل در ارتکاب جرم نیست و بدون وحدت قصد فرض معاونت در جرم ناموجه است. آن ترک فعلی جرم است که بصورت مستقیم و موثر منتهی به فعل مجرمانه شود. در این خصوص بنده اطلاعات دقیقی از پرونده ندارم و نمی دانم مباشران اصلی چه کسی یا کسانی هستند ولی از خانواده قربانیان بارها شنیده‌ام که سلسله‌ای از اقدامات ناموجه موجد شهادت این قربانیان شده است

این وکیل دادگستری گفت: قضاوت در خصوص این پرونده و صحت روند بررسی و طی مراحل قضایی موکول به داشتن اطلاعات دقیق و رعایت جوانب احتیاط اخلاقی نسبت به آبروی افراد است، ولی آنچه مهم است حساسیت جامعه نسبت به منع بازداشت خودسرانه و رعایت موازین و استانداردهای بازداشت و جلوگیری از بر خوردهای غیرقانونی و به رسمیت شناختن حق اعتراض است و بنظرم فرصتی برای اصلاح رفتاری و عبرت عمومی است.

نقره کار تاکید کرد: داغ خانواده‌های کامرانی و جوادی و روح الامینی و سایرین درد همه است و مهم این است که از بازتولید چنین رخدادهای دهشتناکی جلوگیری کنیم و رژیم حقوقی کنش و واکنش پیشگیرانه اتخاذ کند تا دیگر هیچ خانواده‌ای جوان کنش گر سیاسی خود را که حق تعیین سرنوشت را با صدای رسا مطالبه می کند با داغ و درفش رخ در آغوش خاک نکشد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.