سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

مکرّر در مکرّر

چکیده :وقتی نه تنها افشاگران شکنجه‌های کهریزک و معترضان به انتخابات۸۸ ⁩ سالها زندان رفتند بلکه هنوز عبدالفتاح سلطانی به جرم قبولِ وکالت‌شان و دفاع از آنها در زندان است! چرا بایدمُجرمِ کهریزک فقط ۲سال حکم بگیرد؟ چون ابراز ندامت کرده؟ یعنی گفته ببخشید که چند نفر شکنجه و کشته...


محمد جواد اکبرین

دقیقا همین دیروز که دادستان کل کشور بعد از سالها سرانجام اعتراف کرده که احمدی‌نژاد در مدیریت‌ کشور اهل «دروغ گفتن، مکرّر در مکرّر» بود متهمِ فاجعه کهریزک با ۲سال حبس سزاوار تخفیف شناخته شد.

‏۲ سؤال:

۱) چرا باید معترضان به نتایج انتخابات۸۸ حرف و امانتداریِ کسی را می‌پذیرفتند که اهل «دروغ گفتن، مکرّر در مکرّر» بود؟ چرا با عجله «کمیته صیانت از آراء» را جمع و اعضایش را زندانی کردید؟ آیا جز این بود که مردم نباید می‌فهمیدند که «مکرّر در مکرّر» تقلب شده؟ آیا پیش از احمدی‌نژاد نباید پرونده‌های پشتیبانانش را به خاطر حمایت‌های «مکرّر در مکرّر»شان از یک دروغگو محاکمه کرد؟

۲) وقتی نه تنها افشاگران شکنجه‌های کهریزک و معترضان به انتخابات۸۸ ⁩ سالها زندان رفتند بلکه هنوز عبدالفتاح سلطانی به جرم قبولِ وکالت‌شان و دفاع از آنها در زندان است! چرا بایدمُجرمِ کهریزک فقط ۲سال حکم بگیرد؟ چون ابراز ندامت کرده؟ یعنی گفته ببخشید که چند نفر شکنجه و کشته شدند؟…

هرچند عجیب هم نیست؛ وقتی دانشجویان در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای از پرونده کهریزک گفتند جواب داد: «البته در حاشیه و گوشه و کنارِ یک حادثه‌ی بزرگ ممکن است مسائلی روی داده باشد که گاه یک نفر مظلوم یا ظالم واقع شود» ۶مرداد۹۲.

وقتی کشتن بچه‌های مردم «حاشیه و گوشه و کنار» باشد باید هم حکم مرتضوی این باشد.

منبع: کانال شخصی نویسنده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.