سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اولین بن بست طرح تحقیق و تفحص از همشهرى!...

اولین بن بست طرح تحقیق و تفحص از همشهرى!

چکیده :با اینکه رییس شورا از ارجاع طرح تحقیق و تفحص به کمیسیون های مربوطه خبرداده اما محمدجواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی، به ایستگاه گفت: طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری هنوز برای کمیسیون ما ارسال نشده...


٢٣ مهرماه علی اعطا، سخنگوی شورای شهر، در نشست خبری خود، از استارت طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری خبرداد.

به گزارش ایستگاه، وی اعلام کرد که بررسی دلایل استخدام‌های فوری در سال ۱۳۹۵، بررسی چگونگی واسپاری بخشی از آگهی‌های موسسه همشهری، بحث توزیع و کیفیت توزیع و همچنین قرارداد همشهری در این حوزه، بررسی تراز مالی این موسسه و همچنین وضعیت چاپخانه این موسسه از محورهای مورد نظر در حوزه تحقیق و تفحص موسسه همشهری است.

در ادامه محسن #هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، نیز با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری با هشت امضا به هیات رئیسه اعلام وصول شد. گفت: از آنجایی که این طرح به صورت عادی در دستور کار قرار گرفته برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داده شده است.

به گزارش ایستگاه، با اینکه رییس شورا از ارجاع طرح تحقیق و تفحص به کمیسیون های مربوطه خبرداده اما محمدجواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی، به ایستگاه گفت: طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری هنوز برای کمیسیون ما ارسال نشده است.

حال مشخص نیست این طرح در خم کدام راهرو شورا گیر کرده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.