سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » در برج بلند دموکراسی دیکتاتوری نوین را تجربه می‌کنیم!‎...

در برج بلند دموکراسی دیکتاتوری نوین را تجربه می‌کنیم!‎

چکیده : تاریخ گواهی می دهد که مردان بزرگ و تاریخ ساز که مورد احترام و اطمینان جامعه خود بوده اند و توانسته اند استبداد را به چالش کشانده و حرکتی نوین در جامعه ایجاد نمایند با قهر خودکامگان مواجه گشته و در اندک مدتی یا پای چوبه دار و در صف شلیک قرار گرفته اند یا به حصر و زندان افتاده اند و با انواع محدودیتها روبرو شده اند ...


علیرضا کفایی:

نهادهای امنیتی از حضور آقای خاتمی در جلسه بنیاد باران جلوگیری کرده‌اند، خارج از قانونی بودن این امر و یا پرداختن به آمران این نوع محدودیت آنچه که بیشتر خود را نشان می دهد خاصه در فضای پر تنش سیاسی امروز ایران و موانع و محدودیتهای خارجی که بر ایران تحمیل می شود؛ نوع محدودیتیهای داخلی است که بر اصلاح طلبان و در راس آنها جناب خاتمی روا می دارند.

تاریخ گواهی می دهد که مردان بزرگ و تاریخ ساز که مورد احترام و اطمینان جامعه خود بوده اند و توانسته اند استبداد را به چالش کشانده و حرکتی نوین در جامعه ایجاد نمایند با قهر خودکامگان مواجه گشته و در اندک مدتی یا پای چوبه دار و در صف شلیک قرار گرفته اند یا به حصر و زندان افتاده اند و با انواع محدودیتها روبرو شده اند.

سید محمد خاتمی علاوه بر آنکه تاریخ ساز است؛ خود تاریخ دارد و دوران معاصر ایران و حتی جهان بخش عظیمی از تاریخ خود را در تاریخ خاتمی و تاثیر وی بر سیاست و سیاست ورزی، اخلاق و مدارا، مقاومت و ایستادگی، اندیشه و فرزانگی، تعامل و گفتگو، آزادگی و انسانیت و دیانت و عشق و مردم دوستی و …. به خاتمی اختصاص می دهد؛ چه خودکامگان بخواهند چه نخواهند.

تاریخ خاتمی را نمی توان انکار کرد، راز محدودیتها همین است و اشتباه بزرگ استبداد هم همین است که سعی می کند تاریخی را در حصر نماید و امکان ندارد.

خاتمی هر چه محدوددتر شود تاریخ او بیشتر خوانده می شود، او را اسطوره می کنند تا بیشتر نمایان شود.

برای خاتمی ملالی نیست و ملت هم گرچه رنج استبداد می برند اما تاریخ را می آموزند و به نسلهای بعد و بعدتر می آموزانند، خاتمی می دانست و ملت هم می دانند که گفتگوی تمدنها، مردمسالاری، آزادی مخالف، توسعه سیاسی، مطبوعات آزاد، روشنفکری و در یک کلام خدمت به مردم و جامعه در زمانه جور و ستم هزینه دارد و خاتمی این هزینه را می دهد، ملت هم دارند هزینه می دهند، تاسف از آن است که در برج بلند دموکراسی فقط وعده داده می شود و علی برکت الله، محدودیتها افزونتر می شود و تاریخ گواه است که ایران امروز، دیکتاتوری نوینی را تجربه می کند که بدتر از دیروز است زیرا امروز به نام دین دیکتاتوری می کنند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.