سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ناتوانی در حل بحران؟

چکیده :واقعیت اصلی این است که ایشان سه شخصیت سیاسی انقلاب و نظام بوده اند که وضعیتشان مورد توجه اقشار اجتماعی و گروههای سیاسی مختلفی در جامعه امروز ایران است. خوب یا بد، درست یا غلط شرایط کنونی ایشان از نقطه های کانونی بحران خیز در امروز ایران است که باید با همه توان و قدرت با مشکلات داخلی و دشمنان منطقه ای و بین المللی مقابله کند. برای رسیدن به چنین مقصودی هر اندازه عزم مشترک ملی مجمتمع شود باز هم کم...


کامبیز نوروزی:

چرا یک نظام سیاسی مقتدر و مستقر نباید برای حل یا تعدیل مسائل مشکل ساز و بحران خیز خود اهتمام به چاره اندیشی کند. موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را نمی توان تصغیر کرد و به مسأله ای ساده و کم اهمیت تقلیل داد که می شود با بی اعتنایی یا قوه قهر از آن عبور کرد. بحث از شئون انسانی و اسلامی و حقوقی و درستی و نادرستی تحلیل یا رفتار آنها بحثی دیگر است.

واقعیت اصلی این است که ایشان سه شخصیت سیاسی انقلاب و نظام بوده اند که وضعیتشان مورد توجه اقشار اجتماعی و گروههای سیاسی مختلفی در جامعه امروز ایران است. خوب یا بد، درست یا غلط شرایط کنونی ایشان از نقطه های کانونی بحران خیز در امروز ایران است که باید با همه توان و قدرت با مشکلات داخلی و دشمنان منطقه ای و بین المللی مقابله کند. برای رسیدن به چنین مقصودی هر اندازه عزم مشترک ملی مجمتمع شود باز هم کم است.

رسیدن به چنین مقصودی نیازمند کاهش هرچه بیشتر نقاط افتراق و انشقاق است . اینجاست که بزرگان و معتمدان سیاست و محترمین اهل حوزه که بر وحدت و انسجام ملی بدرستی تأکید دارند، پیش از اینکه بیشتر از این وقت فوت شود، راه حلی برای پایان حصر بیابند . تردید نباید کرد که پایان حصر نشانه اقتدار نظام و گامی در جهت ارتقای انسجام ملی تلقی خواهد شد. قدرت حل بحران، از توانایی و ثبات هر نظام سیاسی حکایت می کند

الفرصه تمرّ مرّ السّحاب فانتهزوا فرص الخی
فرصت ها مانند ابر بهار زود می گذرند. هرگاه فرصت خیری پیش آمد آن را مغتنم بشمارید


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.