سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » جلوگیری از حضور احسان مازندرانی در دادگاه شکایت علیه خبرگزاری تسنیم...

جلوگیری از حضور احسان مازندرانی در دادگاه شکایت علیه خبرگزاری تسنیم

چکیده : از زندان اوین خواسته شده بود این روزنامه نگار زندانی را به دادسرا اعزام کنند، اما در آخرین لحظه های اعزام به دادسرا با تماسهای خارج از زندان کارشکنی هایی صورت گرفت تا از حضور احسان مازندرانی جلوگیری شود. به گفته مقامات زندان، دادیار ناظر برامور زندانیان - دادستان تهران از مسئولان اوین خواسته با توجه به اینکه مازندرانی در این پرونده شاکی است و طرف او خبرگزاری تسنیم ،حتما با لباس زندان اوین در دادسرا حاضر شود ...


احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی که در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۶ علیه خبرگزاری تسنیم شکایت کرده بود با برخی کارشکنی ها موفق به حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه نشد.

بر اساس این گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به یکی از نهادهای نظامی در تیرماه سال جاری مطالبی کذب علیه احسان مازندرانی به نقل از مسئول یکی از نهادهای فرهنگی – نظامی مستقر در دانشگاه آزاد مطرح کرده بود.

در نامه دادیارشعبه دادسرای فرهنگ و رسانه از زندان اوین خواسته شده بود این روزنامه نگار زندانی را به دادسرا اعزام کنند، اما در آخرین لحظه های اعزام به دادسرا با تماسهای خارج از زندان کارشکنی هایی صورت گرفت تا از حضور احسان مازندرانی جلوگیری شود.

به گفته مقامات زندان، «دادیار ناظر برامور زندانیان – دادستان تهران از مسئولان اوین خواسته با توجه به اینکه مازندرانی در این پرونده شاکی است و طرف او خبرگزاری تسنیم ،حتما با لباس زندان اوین در دادسرا حاضر شود.»

پس از اعلام موافقت مازندرانی و با اعلام اینکه حتی حاضر است با پابند و دستبند در دادسرا حاضر شود، به بهانه دیر شدن و گذشت زمان اعلام میشود که امکان حضور او در دادسرا وجود ندارد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.