سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » تو که خود کارگزار فتنه‌ای شعار چرا...

تو که خود کارگزار فتنه‌ای شعار چرا

چکیده : حکایت جار زدن ها و قیل و قال در پشت تریبون ها و بلندگوهای فرمایشی که خرجش از دخل ملت است حکایت از حال آن دزدی دارد که پیشاپیش مردمی که مال شان به یغما برده شده بود می دوید و فریاد می زد آی دزد...طرف خود کارگزار و کار کشته دستگاه فتنه است و خبر از فتنه بزرگ می دهد ...


رضا رییسی:

حالا دیگر فتنه را هم بزرگ و کوچک می شمارند. فتنه اصغر، فتنه اکبر و پس از آن به یقین فتنه اکمل. فتنه کوچک دزدیدن آراء ملت بود با چراغ نورافکن. فتنه بزرگ که بعضی می گویند تازه دارد شروع می شود در حالیکه خود شروع کننده اش بوده اند، پا گذاشتن روی آراء و در حقیقت حذف ملت است. اما حکایت جار زدن ها و قیل و قال در پشت تریبون ها و بلندگوهای فرمایشی که خرجش از دخل ملت است حکایت از حال آن دزدی دارد که پیشاپیش مردمی که مال شان به یغما برده شده بود می دوید و فریاد می زد آی دزد…طرف خود کارگزار و کار کشته دستگاه فتنه است و خبر از فتنه بزرگ می دهد. عجبا که این جماعت چه پوست کلفتی بهم زده اند و چه پر مدعایند در روزگاری که تشت رسوایی و کارخرابی شان هر روز از پشت بامی به زیر افکنده می شود. این همه سال مملکتی را به تاراج بردند و بر تخت غرور و خودخواهی و خودمحوری تکیه زدند. ملتی را به گروگان گرفتند و با دین و دنیای همه بازی کرده اند و حالا اندکی تاب ندارند ملت با نظر و آراء خود زندگی کند. معلوم نیست اینان به کدام شاهکارشان می نازند که می خواهند همچنان گل سرسبد بمانند و حاکمیت کنند و ملت چقدر باید این دوستداران تیغ و طلا و تزویر را تحمل کند. به یقین ضعف ما قدرت دشمن است. مردمی که ۲۵ میلیون رای در کف دارد صاحب قدرت است، پس چه جای درنگ و ناامیدی و سکوت در افشاء و رسوایی فتنه گران واقعی.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.