سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دلواپسان مشهد هنوز در جو انتخاباتند: پخش شبنامه علیه دولت در منازل مشهدی‌ها...
» رییس جمهور وعده خود را پیگیری کند

دلواپسان مشهد هنوز در جو انتخاباتند: پخش شبنامه علیه دولت در منازل مشهدی‌ها

چکیده : یکی از محورهای تخریب دولت پیش از انتخابات ادعای اجرای سندی در مدارس کشور بود مبنی بر این که در سند ۲۰۳۰ که ایران آن را پذیرفته، آموزش‌های جنسی غیر اخلاقی در مدارس الزامی خواهد شد و عده ای پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده اند که تدریس این مسایل در برخی مدارس شروع شده است. شایعاتی که مستقیما بیش از یک میلیون معلم را مورد شنیع ترین تهمت ها قرار داد...


کلمه – گروه خبر: دلواپسان مشهد با وجود پایان انتخابات ریاست جمهوری هنوز به پخش شبنامه علیه دولت با محوریت سند۲۰۳۰ ادامه میدهند.

به گزارش کلمه، دلواپسان مشهد با توزیع شبنامه علیه دولت با محوریت سند ۲۰۳۰ در منازل، تخریب خود را با دروغ و بی‌اخلاقی ادامه داده‌اند.

یکی از محورهای تخریب دولت پیش از انتخابات ادعای اجرای سندی در مدارس کشور بود مبنی بر این که در سند ۲۰۳۰ که ایران آن را پذیرفته، آموزش‌های جنسی غیر اخلاقی در مدارس الزامی خواهد شد و عده‌ای پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده‌اند که تدریس این مسایل در برخی مدارس شروع شده است. شایعاتی که مستقیما بیش از یک میلیون معلم را مورد شنیع ترین تهمت‌ها قرار داد.

با آنکه مردم فریب این دروغ پردازی‌ها را نخوردند، خط دروغ، ناسزا، تهمت همچنان تداوم دارد که نمونه تازه آن در ادامه دادن پخش شبنامه‌ها که در روزهای اخیر در مشهد توزیع شده در تصویر قابل مشاهده است.

رییس جمهور در سخنرانی‌های قبل از انتخابات خود تاکید کرد که از هر تخریبی و تهمتی که بگذرد از افترایی که درباره سند ۲۰۳۰ به دولت و میلیون‌ها فرهنگی زده شد نخواهد گذشت و تا پایان کار دولت خود آن را پیگیری میکند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.