سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » و علی خواهد پرسید “عدالت راچگونه یافتید”؟...

و علی خواهد پرسید “عدالت راچگونه یافتید”؟

چکیده : در «روز واقعه» راحله از عبداللهِ نصرانی که از نینوا برگشته بود پرسید: «حقیقت را چگونه یافتی؟» و شنید: «حقیقت را پاره پاره بر خاک دیدم». آیا فردا پسرِ ‌ابی‌طالب از ما که زیر پرچم عدلش زیسته‌ایم خواهد پرسید: «عدالت را چگونه یافتید؟»......


محمدجواد اکبرین:

۲۵خرداد۸۸، همین ساعت‌ها بود که گلوله‌های‌شان سکوت را شکست! ترسیدند «بذر هویت ما» تکثیر شود و شهر به شهر برسد… اما نسل به نسل رسید. ۱۰‌ساله‌های آن روز، رأی اولی‌های امسال شدند و نادیده صدایش می‌زدند…

در «روز واقعه» راحله از عبداللهِ نصرانی که از نینوا برگشته بود پرسید: «حقیقت را چگونه یافتی؟» و شنید: «حقیقت را پاره پاره بر خاک دیدم». آیا فردا پسرِ ‌ابی‌طالب از ما که زیر پرچم عدلش زیسته‌ایم خواهد پرسید: «عدالت را چگونه یافتید؟»…

ای امیرِ ما! عدالت را کوچه به کوچه بر خاک دیدیم و دیدیم که به نام تو چه نان‌ها که نخوردند و چه جان‌ها که نستاندند و چه رنج‌ها که نیاوردند… و ۲۵خرداد بر همه‌ی این‌ها شهادت خواهد داد‌.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.