سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

برای خانه‌هایی که زندان شده

چکیده : نمی‌دانم نمی‌دانم در جهان چند خانه است که زندان شده؟ کوچه است که از بهشت، جهنم شده؟ تجربه ما به کار چندین دختر دیگر خواهد آمد؟...


زهرا سادات موسوی خامنه*:

با خودم فکر می‌کنم و نمی‌دانم آیا شیخ عیسی قاسم هم فرزندی دارد؟ دختری که در هنگام بی‌خبری‌ها، مثل آن ماه‌ها، مثل وقت شایعات، خودش را به درودیوار خانه مادر و پدرش بزند تا بلکه خبری بیابد؟ خانه؟ زندان؟ و اگر دختری دارد نمی‌دانم آیا تجربه ٧ سال تلخ من و خواهرانم کمکی خواهد بود؟ نمی‌دانم نمی‌دانم در جهان چند خانه است که زندان شده؟ کوچه است که از بهشت، جهنم شده؟ تجربه ما به کار چندین دختر دیگر خواهد آمد؟

چقدر دنیا بی بند و زندان زیباتر است. بی خشونت، بی نفرت، با آزادی… چقدر کوچه‌ها آسمانی‌ترند وقتی اخترها زندان نباشند.

* فرزند میرحسین


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.