سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

مردم را مقابل دین قرار ندهید

چکیده :امام جمعهٔ مشهد با استناد به آیهٔ «والله یعصمک من الناس» تودهٔ مردم را خطری بزرگ معرفی می‌کنند که ممکن است جریان‌های سیاسی آنها را از دروازهٔ انتخابات و مردم‌سالاری در برابر دین و خدا و ولایت قرار دهند. بیان چنین مواضعی از سوی کسانی که سلیقه و جناح خود را عین دین و ولایت می‌دانند و مخالفانشان را با انواع اتهام‌ها و دشنام‌ها می‌نوازند چندان عجیب نیست؛ اما آنچه مایهٔ تأسف است و مجوزی برای سکوت باقی نمی‌گذارد، قرآنی دانستن دیدگاهی است که هرگز با آیات الهی سازگاری ندارد و قرآن کریم همواره بر نقطهٔ مقابل آن اصرار و تأکید می‌کند ...


سید حمید حسینی:

بار دیگر امام جمعهٔ محترم مشهد سخنانی گفته‌اند که بهانهٔ جدیدی را برای مخالفان حکومت دینی فراهم ساخته و این سخنرانی را به‌ شاهدی دیگر بر ادعای ناسازگاری دین با حقوق مردم تبدیل کرده است.

ایشان با استناد به آیهٔ «والله یعصمک من الناس» تودهٔ مردم را خطری بزرگ معرفی می‌کنند که ممکن است جریان‌های سیاسی آنها را از دروازهٔ انتخابات و مردم‌سالاری در برابر دین و خدا و ولایت قرار دهند. بیان چنین مواضعی از سوی کسانی که سلیقه و جناح خود را عین دین و ولایت می‌دانند و مخالفانشان را با انواع اتهام‌ها و دشنام‌ها می‌نوازند چندان عجیب نیست؛ اما آنچه مایهٔ تأسف است و مجوزی برای سکوت باقی نمی‌گذارد، قرآنی دانستن دیدگاهی است که هرگز با آیات الهی سازگاری ندارد و قرآن کریم همواره بر نقطهٔ مقابل آن اصرار و تأکید می‌کند.

آیا کتابی که همهٔ انسان‌ها را دارای کرامت و فطرت الهی می‌داند، تودهٔ مردم را خطری در برابر دین معرفی می‌کند؟ چرا باید مکتبی که اساس حکومت را شورا و نظارت همگانی قرار داده و حتی حاکم معصوم را به مشورت و جلب رضایت مردم و گذشت نسبت به خطای آنان موظف ساخته، به‌عنوان آیینی استبدادی و مخالف مردم‌سالاری معرفی شود؟ مگر قرآن ما را به برخورد و سخن نیکو با همگان و محترم شمردن حقوق و اموال دگراندیشان و عدالت و انصاف با مردمان فرمان نداده است؟

آری، قرآن کریم انسان را در انتخاب دین و نوع حکومت آزاد گذاشته و بارها بر نادرست و بی‌فایده بودن اکراه و اجبار در دین تأکید کرده است؛ ولی در عین حال، حق را تابع امیال مردم نمی‌داند. لذا راه درست و حجت الهی را بدون هیچ مجامله‌ای معرفی می‌کند و به‌خاطر مخالفت افکار عمومی یا جریان‌های سیاسی از بیان حق و ارائهٔ راه سعادت کوتاه نمی‌آید. اینجاست که به پیامبرش فرمان ابلاغ می‌دهد و آیندهٔ چنین روشی را تضمین‌شده و موفقیت‌آمیز می‌داند.

این روزها چقدر جای شهید مطهری خالی است که باشجاعت در برابر بدنام کردن دین خدا فریاد برآورد و باصراحت اعلام کند از نظر اسلام، حکومت توده‌ها هر قدر هم با اشتباه باشد، به‌مراتب بهتر از حکومت استبدادی صالحان است و ملت اگر صد بار خطا کند باز باید آزاد گذاشته شود تا خودش بفهمد و به رشد و بلوغ برسد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.