سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » موری بده ماری شده و آن مار گشته اژدها...

موری بده ماری شده و آن مار گشته اژدها

چکیده : امروز اما همین اصولگرایان ساز دیگری می زنند و در اعلام برائت از احمدی نژاد و حلقه انحراف از هم سبقت می گیرند. معجزه هزاره سوم و رئیس دولت امام زمان! به یکباره طور دیگری در تعابیر حضرات اصولگرا جلوه گر است. احمدی نژاد که همان است و همان کرد که از او انتظار می رفت، ظاهراً اصولگرایان طور دیگری شده اند و چون قافیه را باخته اند به جفنگ آمده اند و چون کوس رسوایی اشان بر سر بازار می زنند تلاش بی ثمر می کنند تا کمتر هزینه دهند اما این طشتی که از بام افتاده است آنچنان صدایی دارد که عالم و آدم شنیده اند و پنهان نتوانند کرد ...


علی‌رضا کفایی:

به نام خدا

دور از انتظار نبود که آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند، حضرات اصولگرا هم می دانستند که قصد ثبت نام دارد و هر چه سعی کردند تا با خط و نشان نهانی و یا نصایح خودمانی مانع وی شوند تیغشان نبرید و آن را که تیغ به دستش داده بودند ناسپاسی کرد و آن تیغ را بر پیکر خودشان برکشید.

احمدی نژاد همان است که بود و هیچ تغییری در رفتار و عملکردش مشاهده نمی شود، از زمانی که او را با لابی آقای باهنر و دیگران به شهرداری تهران رساندند تا زمانی که روحانیون با نفوذ و صاحب قدرت اصولگرا چه در شورای نگهبان و چه در حوزه علمیه و چه در نمازهای جمعه و در منابر گوناگون و در صدا و سیما به تمجید و تحسینش نشستند و از خوابهایی که یا خود دیده بودند و یا ادعا داشتند که از راننده تاکسی و زن باردار و مردم شنیده اند نقل می کردند که امام زمان نظرش بر احمدی نژاد است! و بالاخره رئیس جمهورش کردند و بطور مداوم و سرسختانه او را حمایت می کردند و هر کس که اندک انتقادی داشت نزد آنان بی بصیرت و خائن و غیر خودی و ضد ولایت و ….. نامیده می شد و این متوهم بیمار را آنچنان بزرگ کردند که هاله نور می دید و خود را نظر کرده امام عصر علیه اسلام می دانست و منتظر بود که امام غایب در زمان وی ظهور کند! و بی محابا و در امن و امان بواسطه حمایتهایی که مخصوصاً از جانب روحانیت از وی می شد بر هر آن کس که کوچکترین زاویه ای با او و استادش مشایی بی اصل که اندیشه التقاطی و رفتار مالیخولیایی بسیار از خود نشان داده و می دهد می تازید و مردم را خس و خاشاک می خواند و نخبگان و روشنفکران را گوساله و بزغاله می نامید.

امروز اما همین اصولگرایان ساز دیگری می زنند و در اعلام برائت از احمدی نژاد و حلقه انحراف از هم سبقت می گیرند. معجزه هزاره سوم و رئیس دولت امام زمان! به یکباره طور دیگری در تعابیر حضرات اصولگرا جلوه گر است. احمدی نژاد که همان است و همان کرد که از او انتظار می رفت، ظاهراً اصولگرایان طور دیگری شده اند و چون قافیه را باخته اند به جفنگ آمده اند و چون کوس رسوایی اشان بر سر بازار می زنند تلاش بی ثمر می کنند تا کمتر هزینه دهند اما این طشتی که از بام افتاده است آنچنان صدایی دارد که عالم و آدم شنیده اند و پنهان نتوانند کرد.

اصولگرایانی که خود ناکسان را گستاخ و دزدان و غارتگران را فرصت بسیار دادند و در دفاع و حمایت از خسان و کج دستان و حرامخواران متحد بودند و بزرگان را در محنت و زنجیر و بند و حصر در انداختند، امروز که می بینند آفتاب بر شکل دیگر تابان است، رنگ عوض کرده اند و گذشته خود را انکار می کنند و اتهام را از خود دور می کنند. اما واقعیت این است که آنان نه تنها متهم که شریک جرم همه خیانتها و خباثتهای احمدی نژاد و جمعیت انحرافیون هستند. باز هم ره خطا می روند و بجای آنکه از اعمال گذشته خود اظهار ندامت کنند و عذرخواه مردم باشند و به دامن انقلاب و ملت باز گردند باز هم طلبکار انقلاب و مردمند. زهی شرم و زهی انصاف!

اما اصلاح طلبان مظلوم و اصلاحات مظلومتر همان روز دیده بودند این فتنه ها که امروز برخاست، می دانستند که “آنچ منصب می کند با جاهلان؛ از فضیحت کی کند صد ارسلان” اما گوشها به عمد کر و غرور قدرت عقلها را زایل کرده بود و اکنون که می دانند آن همه گفتار و پند و اندرز مشفقانه راست و بر حق بوده است؛ در آتش جهل و سودای قدرت می سوزند و باز منکر می شوند ولی غافل از آنند که ” غافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند بی خبر از قول حکیمان که گفته اند هر که خدای عز و جل بیازارد تا دل خلقی بدست آرد خداوند تعالی همان خلق را برو گمارد تا دمار از روزگارش بر آرد.”

گفته بودیم که “نسل فساد اینان منقطع کردن اولی تراست و بیخ تبارشان بر آوردن، که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست.”

ابر اگر آب زندگی بارد ؛؛ هرگز از شاخ بید بر نخوری

با فرمایه روزگار مبر ؛؛ کز نی بوریا شکر نخوری

عالیجنابان اصولگرا هیچ و پوچی را بر مردم این دیار و بر نخبگان و خردمندان و انقلابیون ترجیح دادید و به دفاع از هیچ! مدیران دلسوز نظام را ممنوع الهمه چیز کردید و زندان و حصر نمودید و از “اذا جاءالقضا” غفلت کردید و آن هیچ را به یاد آورید که در آن زمان پر آشوب:

سرمستک شدی و بر عاشقان خنبک زدی

مست خدواندی خود، کشتی گرفتی با خدا

بر آسمانها برده سر وز سرنبشت او بی خبر

همیان او پر سیم و زر گوشش پر از طال بقا

یاد آرید از بوسه ها بر دست او وز سجده ها بر پای او، یاد آرید از نیم خورده لیوان آب او. او امروز همان است که بود؛ یعنی هیچ بود و پوچ بود و این شما بودید که او را توهم قدرت دادید و امر بر او مشتبه شد و امروز چون کعب الحبار درس دینداری به دینداران می دهد!

اگر امروز احمدی نژاد “فرعونی و شدادی شده؛ خیکی پر از بادی شده”، بدانید که او “موری بده ماری شده و آن مار گشته اژدها” و معلوم است که دست پرورده خود را علاجی نتوانید کرد که همه چیز شما را در محفلهای خصوصیتان می داند و از توطئه و فتنه هایتان و از راز و رمزهایتان باخبر است. این درمان را باید در بازگشت به مردم و رجوع به مشی و منش اصلاح طلبان و با آزادی و رفع حصر و رفع محدودیتها و آزادی یاران انقلاب و مدیران نظام جستجو نمائید که می توان با عصای موسایی اصلاحات، اژدهای جهل و غرور و غفلت را سر کوبید تا فرعونی و نمرودی از میان برداشته شود.

بله احمدی نژاد “موری بده ماری شده وان مار گشته اژدها”

عشق از سر قدوسیی همچون عصای موسیی

کو اژدها را می‌خورد چون افکند موسی عصا


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.