سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

شیر و حصار و دربند؟!

چکیده : ...


شعری زیبا از مجید دری فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق:

آن میر و شیخ و بانو
گویند در حصارند
شیر و حصار و دربند؟!
این غافلان خمارند

روى کسى ندیدن
مطلوب عاشقان نیست
هیهات و ننگ بر ما
آنان که در قمارند

یوسف درون چاه و
موسى به طور رفته
عیسى صلیب بر دوش
این قوم در چه کارند؟!

نعمت شده ست انگار
کور و کرى به دوران
لاف و دروغ و تزویر
دائم در انتشارند

یاد آر آن نهالى
با دست خود نشاندیم
خون، جان، جوانى و عشق
محصول آن تبارند

هفت ساله شد درختى ست
بر گُل نشسته اینک
برخیز تا بروییم
یاران در انتظارند

نسیان حریف ما نیست
بیهوده چون نکوشید
در حصر خانه بردید
در اوج افتخارند

هى باز هى بگویید
عذر نکرده جویید
دنبالشان بپویید
بر بال حق سوارند

بس کن تو اى مهاجر
ظالم که ماندنى نیست
شعرت شود فسانه
وینان در انتحارند

مجید دُرّى

به امید رهایى محصورین و محبوسین عزیزمان


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.