سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » آقای شهردار ما، تا دلت بخواهد برایت گریه می‌کند اما…...

آقای شهردار ما، تا دلت بخواهد برایت گریه می‌کند اما…

چکیده : آقای شهردار چرا بجای آنکه برای گرسنه‌ای که در بالا وصفش رفت،گریه کند یک قرص نان به او نمی‌دهد؟ نمی شود فقط درآمد ۱۰متر (تکرار می کنم فقط ۱۰متر) از تراکم‌هایی که در بالای شهر تهران می‌فروشد، هزینه گورخوابها کند؟ یا معادل تخفیف یکی از خانه‌هایی که به مدیران زحمتکش داده به گورخوابها کمک کند و هم خودش و هم گورخوابها را از گریه نجات دهد؟...


محمد مهاجری در خبرآنلاین نوشت:

قبل التحریر: این را همه پذیرفته‌اند که در مثل مناقشه نیست.

۱- فقیری کنار راهی نشسته بود وگریه می‌کرد. مردی با چندین نان در بغل گذر می کرد و او را دید. کنارش نشست و دلیل گریه اش را پرسید.فقیر از گرسنگی شکوه کرد. رهگذر نان به دست، دستمال از جیبش درآورد و جلوی صورت گرفت و زارزار گریه کرد. فقیر که دلش برای او سوخته بود از وی خواست یکی از نانها را به او بدهد تا هر دو از گریه برهند. رهگذر گفت تا شب هم اگر بخواهی برایت گریه می کنم اما لقمه ای نان نمی‌دهم.

۲- دزدی از دست مردم گریخته بود و می دوید. خلقی انگشت اشاره به او نشانه رفته بودند و با صدای”آی دزد،آی دزد” دنبالش بودند. چیزی نمانده بود دستگیرش کنند که ترفندی به ذهنش جرقه زد. او هم انگشت اشاره را به جلو نشانه رفت و داد زد: “آی دزد،آی دزد”

۳- یکی از شهرداران کنونی کشور برای گورخوابها نوشته است:”این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره کشور و جامعه است گورخوابی بخش عریان و عیان این معضلات است و این مدل مدیریت کشور آسیب‌ها و معضلات پنهانی نیز به همراه خود دارد که ضربات کاری تری بر پیکره این نظام وارد می‌کند.”(احتمالا این متن را هم خود ایشان ننوشته همانگونه که در املاک نجومی هم کار را دیگران انجام داده اند!)

اگر گورخوابهای شهریار سواد داشته باشند، شاید با خواندن این حرفها آن را باور کنند، اما قطعا کارگران زحمتکش شهرداری تهران، که در نقاط بالای شهر تهران زحمت می‌کشند، و ردپای جناب شهردار عزیز را (که می‌خواهد در نقش ژان والژان ظاهر شود) در اشرافیتهای مناطق اعیان نشین شهر تماشا می‌کنند باور نمی‌کنند. شهردار “ضد اشرافی” ما، چه کاخهایی را که اجازه ساخت نمی‌دهد در مناطق محل زندگی از ما بهتران.

۴- آقای شهردار چرا بجای آنکه برای گرسنه‌ای که در بالا وصفش رفت،گریه کند یک قرص نان به او نمی‌دهد؟ نمی شود فقط درآمد ۱۰متر (تکرار می کنم فقط ۱۰متر) از تراکم‌هایی که در بالای شهر تهران می‌فروشد،هزینه گورخوابها کند؟ یا معادل تخفیف یکی از خانه‌هایی که به مدیران زحمتکش داده به گورخوابها کمک کند و هم خودش و هم گورخوابها را از گریه نجات دهد؟

بعدالتحریر: موضوع تخفیفها را به نقل از گزارش جناب آقای دکتر احمد توکلی آوردم که شهردار عزیزمان خودش رفت پیش او و درخواست شفافیت کرد .


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.