سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تناقض‌های سخنان اخیر رهبری

چکیده :سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای نشان داد هر چه در مناظره‌های آمریکا گفته می‌شود نشانه‌ی حقانیّت ما و بدیِ آمریکاست اما همین حرف‌ها در مناظره‌های هشتاد و هشت، «مطلقا درست نیست»! نمونه‌ها را ببینید: «در مناظره‌های آمریکا... دست‌به‌دست هم داده‌اند برای افشاگری آمریکا و برای نابود کردن آبروی آمریکا و موفّق هم شده‌اند... حقایقی که اینها بر زبان راندند را دیدید؟ شنیدید؟ اینها آمریکا را افشا کردند. چند برابر چیزهایی را که ما می‌گفتیم و بعضی باور نمی‌کردند» (از سخنرانی اخیر) و اما هفت‌سال پیش: «در مناظره‌ها سیاه‌نمائی وضع موجود به شکل افراطی در این مناظره‌ها دیده شد... نظام را و کشور را متهم کنیم به فساد، این مطلقاً درست نیست... رئیس جمهور مملکت (احمدی‌نژاد) را که مورد اعتماد مردم است، به دروغ‌گوئی متهم کردند! رئیس جمهور را خرافاتی، رمّال، از این نسبت‌های خجالت‌آور دادند؛ اخلاق و قانون و انصاف را زیر پا گذاشتند». (خطبه‌ی بیست‌ و نهم خرداد هشتاد و هشت)...


محمدجواد اکبرین

یک: سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای نشان داد هر چه در مناظره‌های آمریکا گفته می‌شود نشانه‌ی حقانیّت ما و بدیِ آمریکاست اما همین حرف‌ها در مناظره‌های هشتاد و هشت، «مطلقا درست نیست»! نمونه‌ها را ببینید:

«در مناظره‌های آمریکا… دست‌به‌دست هم داده‌اند برای افشاگری آمریکا و برای نابود کردن آبروی آمریکا و موفّق هم شده‌اند… حقایقی که اینها بر زبان راندند را دیدید؟ شنیدید؟ اینها آمریکا را افشا کردند. چند برابر چیزهایی را که ما می‌گفتیم و بعضی باور نمی‌کردند» (از سخنرانی اخیر)

و اما هفت‌سال پیش:

«در مناظره‌ها سیاه‌نمائی وضع موجود به شکل افراطی در این مناظره‌ها دیده شد… نظام را و کشور را متهم کنیم به فساد، این مطلقاً درست نیست… رئیس جمهور مملکت (احمدی‌نژاد) را که مورد اعتماد مردم است، به دروغ‌گوئی متهم کردند! رئیس جمهور را خرافاتی، رمّال، از این نسبت‌های خجالت‌آور دادند؛ اخلاق و قانون و انصاف را زیر پا گذاشتند». (خطبه‌ی بیست‌ و نهم خرداد هشتاد و هشت)

دو: بنا بر سخنرانی امروز، اعتراضات در آمریکا نشانه‌ی مظلومیت مردم و «بی‌آبروییِ» آمریکاست اما اعتراضات اگر در ایران بشود «فتنه» است، آبروی نظام می‌رود و ظلم به نظام:

«برخی ظلمی که به مردم شد، آن ظلمی که به نظام اسلامی شد، آن هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت‌ها به وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بعضی انجام گرفت، اینها همه را ندیده می‌گیرند» (چهارم شهریورماه هشتاد و هشت)

سه: «مرگ بر آمریکا» می‌گوییم چون «سیاست کلّی آمریکا این است که امنیّت داخلی‌اش را به‌وسیله‌ی دست‌اندازی به کشورهای جهان و تصرّف مناطق نفوذ فراوان تأمین کند» (سخنرانی اخیر) اما اگر ما «امنیّت داخلی‌مان را به‌وسیله‌ی دست‌اندازی به کشورهای جهان و تصرّف مناطق نفوذ فراوان تأمین کنیم» اسمش می‌شود دفاع از حرم:

«اگـر مدافعان حرم در سوریه مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می‌آمـد داخـل کشـور… اگـر جلویش گرفتـه نمی‌شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتان‌ها بـا اینهـا می‌جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می‌گرفتیم» (شانزدهم بهمن‌ماه نود و چهار)


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.