سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مدیر مسوول سایت انتخاب مجرم شناخته شد...

مدیر مسوول سایت انتخاب مجرم شناخته شد

چکیده :جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسوول سایت انتخاب صبح امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار شد. مدیرمسوول سایت انتخاب در تمامی این اتهامات مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد البته برخی از شکات مطرح کردند که اعلام رضایت خواهند کرد....


جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسوول سایت انتخاب صبح امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اولین شکایت علیه مدیرمسوول سایت انتخاب از سوی شرکت سرمایه‌گذاری امید با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

دومین شاکی مدیرمسوول سایت انتخاب پدیده شاندیز با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

سومین شکایت از مدیر مسوول سایت انتخاب، بانک سپه بود که با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مطرح شد و با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

چهارمین شکایت از سوی انصار حزب الله با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

پنجمین شاکی مدیرمسوول سایت انتخاب، حمید رسایی بود که با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مطرح و با اکثریت آرا مجرم تشخیص داده شد.

ششمین شاکی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مطرح شد و با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

براساس این گزارش، سایت انتخاب مطلبی را در مورد مهدی هاشمی درج کرده بود که دادستان تهران با اتهام اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از این سایت شکایت کرد که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

هشتمین شاکی این سایت، وحید یامین پور با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا و توهین شکایت خود را مطرح کرده بود که با اکثریت آرا این سایت مجرم شناخته شد.

نهمین شاکی سایت انتخاب، صدا و سیما با اتهام نشر اکاذیب بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

دهمین شاکی وزارت اطلاعات با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت خود را از سایت انتخاب مطرح کرده بود که با اکثریت آرا این سایت مجرم شناخته شد.

یازدهمین شاکی، شخصی بود که از نویسنده سایت انتخاب با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. همچنین شاکی دوازدهم مدعی العموم بود که از نویسنده این سایت با اتهام توهین به رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکایت کرده بود که با اکثریت مجرم شناخته شد.

براساس این گزارش، مدیرمسوول سایت انتخاب در تمامی این اتهامات مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد البته برخی از شکات مطرح کردند که اعلام رضایت خواهند کرد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.