سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » شعر سبز/ ما حبس و شما به حصر رفتید، “مادر” تو مرا به یاد بسپار!...
» /پاسخ همراهان سبز به پیغام زهرا رهنورد از حصر/

شعر سبز/ ما حبس و شما به حصر رفتید، “مادر” تو مرا به یاد بسپار!

چکیده :جمعی که ببسته عهد و پیمان/ پیمان شکنی نبوده در کار/ حرف است درون کام محبوس/ ساکت همگی ز روی اجبار/ شاعر شدن شعور در بند/ تبعید قلم به کنج انبار/ شش سالِ نشد که رفت از دست/ شش سال نگو که شصت انگار/ ما حبس و شما به حصر رفتید/ "مادر" تو مرا به یاد بسپار! ...


کلمه: پاسخ یکی دیگر از همراهان سبز به پیغام زهرا رهنورد از حصر را با هم می‌خوانیم:

“یاد آر ز شمع مرده یاد آر”
از این همه بی گناهِ بر دار

یک قافله در مسیر مانده
یک هنگ و سپاه بی‌سپه‌دار

جمعی که ببسته عهد و پیمان
پیمان شکنی نبوده در کار

حرف است درون کام محبوس
ساکت همگی ز روی اجبار

شاعر شدن شعور در بند
تبعید قلم به کنج انبار

شش سالِ نشد که رفت از دست
شش سال نگو که شصت انگار

ما حبس و شما به حصر رفتید
“مادر” تو مرا به یاد بسپار!

گویا دورانگرد


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.