سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » شعر سبز/ یاد آر ز سرو در حصر! یاد آر...
» /پاسخ همراهان سبز به پیغام زهرا رهنورد از حصر/

شعر سبز/ یاد آر ز سرو در حصر! یاد آر

چکیده :ای سرو در حصر، آسوده باش که راهت هست سبز/ آسوده باش که مسیر سبز آزادی می‌خورد به کوچه اختر/ آسوده باش اختر بن بست نمی‌ماند با سروقامتان سبز ...


کلمه: پاسخ یکی دیگر از همراهان سبز به پیغام زهرا رهنورد از حصر را با هم می‌خوانیم:

تو را حق هست، ای سرو در حصر
از فراموشی ها
از خاموشی های ما ملت
ولی چرا شمع مرده، ای سرو؟

البته حق داری
انگار فراموش کرده ایم چه شد، که این شد
انگار فراموش کرده ایم خون شهیدان راه آزادی
انگار فراموش کرده ایم سرو قامتان سبز آزاد را
که برای چه در حصرند

ولی دلیل مردگی شمع، حصر اوست از مردم
نیست که ببیند چه قلب ها برایش می تپد
نیست که ببیند چه قلم ها برایش می نگارد
نیست که ببیند چه زبان ها در رثایش میسراید

بهنگام آمد این صحبت
یاد آر زسرو در حصر! یاد آر
اما،

ای سرو در حصر، آسوده باش که راهت هست سبز
آسوده باش که مسیر سبز آزادی می‌خورد به کوچه اختر
آسوده باش اختر بن بست نمی‌ماند با سروقامتان سبز

سرو


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.