سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فعالین نشریاتی که نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند/ بخش اول...

فعالین نشریاتی که نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند/ بخش اول

چکیده :فعالین نشریاتی که نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور را امضا...


فعالین نشریاتی که نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور را امضا کرده‌اند/ بخش اول

آبان منوچهری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مهباب – دانشگاه هنر اصفهان
آرام رضایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
آرام محمودی – سردبیر نشریه رویش – دانشگاه یزد
آرزو نوروزی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه طلوع مهر – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
آرش ترابی – عضو هیئت تحریریه نشریه بی طرف – دانشگاه یزد
آرش دهدشتى نژاد – عضو هیئت تحریریه نشریه اعتدال – دانشگاه شهید باهنر کرمان
آرش نظری – مدیر مسول نشریه امروز – دانشگاه بوعلی سینا همدان
آرش وکیلی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
آرمان ثنایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسل نو – دانشگاه شهید باهنر کرمان
آرمان حسن‌زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پژواک – دانشگاه علم و صنعت
آرمان محمدی – مدیرمسئول نشریه واج – دانشگاه صنعتی شیراز
آرمین مختاری – مدیرمسئول نشریه رخداد – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
آروین فیروزی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
آروین نظری نیا – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
آریا حاجی احمدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علم و صنعت
آسیه وارسته – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پژواک – دانشگاه هرمزگان
آیدین طوافی – مدیرمسئول نشریه سکوت – دانشگاه علم و صنعت
آیلار نصرتی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
ابراهیم اسکافی – مدیرمسئول نشریه پنجره (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
ابراهیم حیاتی مهر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
ابراهیم سجادی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم گرانپایه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
ابوالفضل رضایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل کریمی – مدیرمسئول نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوالفضل مظلوم زاده – سردبیر نشریه روشنگر – دانشگاه شیراز
ابوالفضل نوروزی جوان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه خبر بارانی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
احسان الوندی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احسان بهادری فر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
احسان حمیدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قلم – دانشگاه هنر اصفهان
احسان حمیدی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه غیاث – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
احسان سپاهی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
احسان سهرابی – مدیرمسئول نشریه صفر و یک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
احسان شرفیان – مدیر مسئول نشریه ترنج – دانشکده فنی دانشگاه تهران
احسان علیزاده – مدیرمسئول نشریه تا نیایش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
احسان فردوسى- عضو هیئت تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
احسان فیض‌آبادی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه سازوکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
احمد ارباب شستان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
احمدرضا نجفی – سردبیر نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
احمدرضا نجفی‌پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشگاه علم و صنعت
احمد صدیق – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایه روشن – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
احمد فشخورانی – دبیر بخش تاریخ سیاسی ماهنامه ندای سیاست – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
احمد مرادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات نو – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
احمد نوعی – مدیر مسئول نشریه سروش حکمت – دانشگاه علوم پزشکی همدان
اردشیر شجاعی نسب – عضو شورای سیاستگذاری نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
ارسلان مقبلی – مدیرمسئول، صاحب‌امتیاز و سردبیر نشریه امید – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اریک مهانسیان – عضو هیئت‌تحریریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
اسماعیل حسین بر – مدیرمسئول و سردبیر نشریه خبر بارانی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
اسماعیل سیلاخوری – صاحب‌امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اشکان تالیفی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اینجا دانشگاه است – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اشکان مسیبیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریات بیستون و پنجره (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
اصغر مرتضایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
اصغر نظمی – سردبیر نشریه سطر های روشن – دانشگاه شهید رجایی
افروز سامان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ایستگاه – دانشگاه صنعتی شیراز
افسانه کریمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
افشین حیدری – سردبیر نشریه اینجا دانشگاه است – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
افشین رفیعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رها – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
افشین هزاوه – مدیرمسئول نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
اکبر میهن – مدیرمسئول نشریه پزشک سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
الهام اکبری – عضو هیئت‌تحریریه خبرنامه فرهنگ و سیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
الهام ماهری – عضو هیئت تحریه نشریه باران-دانشگاه اصفهان
الهه اقبالی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نازلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
الهه خسروی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سروش – دانشگاه صنعتی ارومیه
الهه علی دادی – صاحب‌امتیاز نشریه مسیر سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
امید آجرلو – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سروش – دانشگاه صنعتی ارومیه
امید بهارلویی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
امید دهقانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
امید رجبی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه بوطیقا – دانشگاه کاشان
امیدسرقلی – سردبیر نشریه علالا – دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر ارسلان ادیب قدس – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
امیر امیدی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه سیم چین – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
امیر امیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علم و صنعت
امیر حسین صالحی – مدیرمسئول نشریه سرو امید – دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان )
امیر حسین کرد افشاری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه آوای ماهور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر حسین معین – سردبیر نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر صراطی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر علی شریف محسنی – مدیرمسئول نشریه برنا – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
امیر عموزاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
امیر قیطاس زاده – هئیت تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علوم پزشکی همدان
امیر مسعود باقری – هئیت تحریریه نشریه خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه صنعتی شریف
امیر نوبهارى – مدیر مسئول نشریه اعتدال – دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر نوذری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیرارسلان حر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
امیرحسن عسکرپور – مدیرمسئول و سردبیر و صاحب‌امتیاز نشریه آسمان – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
امیرحسین افغانی زاده – مدیرمسئول نشریه فصل پنجم – دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیرحسین امین الرعایایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رویش – دانشگاه یزد
امیرحسین توحیدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صدا تا صدا – دانشگاه شیراز
امیرحسین جدیدیان – صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه بی‌نام – دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرحسین دهقانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی‌تکنیک تهران)
امیرحسین شادمان پور – مدیرمسئول نشریه صدا – دانشگاه بجنورد
امیرحسین طاهری – سردبیر نشریه مهباب – دانشگاه هنر اصفهان
امیرحسین عالمی – مدیرمسئول نشریه سایبان – دانشگاه شهید رجایی
امیرحسین عباس زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیرحسین عباسی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه خط امام – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
امیرخشایار نادریان – سردبیر خبرنامه فرهنگ و سیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
امیررضا اکبرپور – مدیرمسئول نشریه رویش – دانشگاه یزد
امیررضا رنگ آمیز – صفحه آرا و گرافیست نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
امیررضا فرجی کاهکش – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
امیررضا مجرد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
امیرسهیل میرزایی – مدیرمسئول نشریه سحر – دانشگاه علم و صنعت
امیرمسعود باقری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
امیرمهدی نیک اختر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رخداد – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
امین اله ریگی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
امین بمانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
امین پور پژمان – مدیر مسول نشریه بامداد – دانشگاه علوم پزشکی همدان
امین رمضانی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه جنگل – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
انیس حیدری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
ایمان الفقیه – سردبیر نشریه رهجو – دانشگاه تبریز
ایمان دستیار – مدیرمسئول نشریه پیک صبا – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ایمان علوی – مدیرمسئول نشریه کلاه‌های وصله دار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
ایمان مهدی آبادی – سردبیر نشریه صفیر سیاست – دانشگاه شهید باهنر کرمان
بابک غیاثی – عضو هیئت‌تحریریه نشریات بیستون و پنجره (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
بامداد لاجوردی – مدیرمسؤول نشریه صفیر – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
برهان ثقفیان – مدیرمسئول نشریه عصر ترقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
بهار هوشمندی – مدیرمسئول نشریه پژواک – دانشگاه هرمزگان
بهرام احمدیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
بهزاد صفی‌زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
بهمن قاسمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صدای باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بهنام پیرایش – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
بهنام زارعی – مدیرمسئول نشریه کلاه های وصله دار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
بهنام صفایی – سردبیر نشریه آدینه – دانشگاه شیراز
بهنام فرقانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه افق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
پارمیدا عطاری – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه چارچوب – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
پدرام محمدی – مدیرمسئول نشریه نسل نو – دانشگاه شهید باهنر کرمان
پدرام معتمدی – مدیرمسئول نشریه آوا – دانشگاه علم و صنعت
پردیس فتحى – عضو هیئت تحریریه نشریه اختر – دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى تهران
پرستو رضایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سور اسرافیل – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
پرستو محمد قلی ها – عضو هیئت‌تحریریه نشریه تلنگر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
پرنیان رحیمی – مدیرمسئول نشریه جوانه – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
پرهام حقیقی – مدیرمسئول نشریه بامداد – دانشگاه علم و صنعت
پریا پارسا – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اتوبوس – دانشگاه علوم پزشکی ایران
پریا خانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشگاه علم و صنعت
پریسا پارت – سردبیر نشریه رخداد – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
پریسا محمودی – عضو هیئت‌تحریریه صلا – دانشکده فنی دانشگاه تهران
پریسا نصیرپور – مدیرمسئول نشریه نبض زمین – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
پریسا همتی نیا – مدیرمسئول نشریه ایراندخت – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
پریناز رضایی تبار – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صوتی پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
پریناز زرین نعل – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
پژمان حسن پور – مدیرمسئول نشریه دانشجوی امروز – دانشگاه صنعتی ارومیه
پگاه سامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
پگاه منصوری – مدیرمسئول و سردبیر نشریه طنز سه کاری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پوریا خواجوی – مدیرمسئول نشریه تقاطع – دانشگاه صنعتی شیراز
پوریا لاری – سردبیر نشریه نبض اندیشه – دانشگاه دامغان
پویا اربابی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه چوب خط (توقیف‌شده) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
پویا جانی‌پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
پویا فیاض – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
پیام افشار دوست – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان تقوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ایستگاه – دانشگاه صنعتی شیراز
پیمان خادم القرآنی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رویش – دانشگاه یزد
پیمان یاورزاده – عضو هیئت تحریریه نشریه امروز – دانشگاه بوعلی سینا همدان
تهمورث امیران – مدیرمسئول نشریه صبح فردا – دانشگاه علم و صنعت
تینا شادبخت – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
تینا عرفانیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
ثمین چراغی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاه مشق – دانشگاه علامه طباطبائی
جابر تاج الدینی – مدیرمسئول نشریه امید – دانشگاه شیراز
جاسم غفاری – مدیرمسئول و سردبیر نشریه واژه – دانشگاه شیراز
جواد زارعی – مدیر مسئول و سردبیر نشریه پونز – دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد شرافت‌پور – مدیرمسئول نشریه نسیم صبح – دانشگاه علم و صنعت
حامد ابراهیم – دبیر بخش گزارش ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
حامد اکبری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
حامد چراغعلی – سردبیر نشریه بی‌نام – دانشگاه علوم پزشکی تهران
حامد درخشانی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه آبگون – دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبائی
حامد روحی فرد – مدیرمسئول و سردبیر نشریه درد مشترک – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
حامد طالبی – مدیرمسئول نشریه جامعه پویا (توقیف شده) و عضو هیئت‌تحریریه نشریه خرداد – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
حامد فرج زاده – صاحب‌امتیاز نشریه سیاه‌مشق – دانشگاه سراسری زنجان
حامد مردانی – مدیرمسئول نشریه نیشگون – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حامد نظری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات نو – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حانیه رضوی – سردبیر نشریه نبض اندیشه – دانشگاه دامغان
حانیه عبدالحسینی – سردبیر نشریه فکر آزاد – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
حانیه محب زادگان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
حبیب دانشمند – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
حبیب متوسل آرانی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه آبان – دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تهران
حجت صداقت فرد – عضو هیئت‌تحریریه گاهنامه سایه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسام بیات – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صراط – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسام سلامت – مدیرمسئول نشریه سره – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حسام عبیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
حسام یوسفیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ریتالین – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسن بنام – مدیرمسئول و سردبیر نشریه بامداد ارم – دانشگاه شیراز
حسن صادقی – مدیرمسئول خبرنامه فرهنگ و سیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
حسن صادقی‌زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قلم – دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن صیدی – مدیرمسئول نشریه صدای امید – دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین الهامی نژاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاه مشق – دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
حسین امینی – سردبیر نشریه سپیده – دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین آرامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین باجیوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
حسین باقرزاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
حسین جوان – سردبیر نشریه قلم – دانشگاه هنر اصفهان
حسین رفیعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات نو – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین زنگنه – مدیرمسئول و سردبیر سابق نشریه سروش اندیشه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
حسین صادقی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
حسین صداقت –سردبیر نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
حسین فرمانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه طنز سه کاری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین فرهادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
حسین مظاهری – سردبیر نشریه دیاپازون – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین نصر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید دوازده امامی – مدیرمسئول نشریه فریاد – دانشگاه شیراز
حمیدرضا کامیاب فر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
حنانه تاج احمدی – سردبیر نشریه سوراسرافیل – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
حورا سپهر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
خشایار پورطاهری – مدیرمسئول نشریه خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه صنعتی شریف
خشایار داوودی – مدیرمسئول نشریه چکاوک – دانشگاه شهید چمران اهواز
خشایار نکویی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
دانیال تیمورپور – مدیرمسئول نشریه صراط – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
دانیال کیقبادی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه جهش – دانشگاه صنعتی شاهرود
دانیال موسوی – مدیرمسئول نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
داود جهانسوز – سردبیر نشریه تماشاچی – دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
داود خاضعی نسب – مدیر مسئول نشریه پرتو و عضو شورای نویسندگان نشریه اندیشه نو – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
داوود کریمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه آوای ماهور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دنیا مطلوبی – دبیر بخش ترجمه ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
راستین عظیمی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه قلم – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
راضیه زراعت پیشه – مدیرمسئول و سردبیر نشریه رخداد – دانشگاه کاشان
راضیه همتی – مدیر مسوول و صاحب امتیاز نشریه در حاشیه – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
رامتین سعادت – عضو هیئت تحریریه نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
رامین حسین پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
رامین عضدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صلا – دانشکده فنی دانشگاه تهران
رامین قدیمی – عضو هیئت تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
رامین کاظم پور – عضو هیئت تحریریه نشریه داد – دانشگاه تهران
رامین نوجوان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پویش – دانشگاه صنعتی ارومیه
رسول غزنوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
رضا اسلامی فر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
رضا امیرزاده – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه‌ سیمیا – دانشگاه فردوسی مشهد
رضا پناهی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره کاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا خدارحمی – مدیرمسئول نشریه پیام سرخ – دانشگاه علم و صنعت
رضا خسروی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اینجا دانشگاه است – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضا رئیسی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه فیدوس – دانشگاه شیراز
رضا سهرابی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
رضا شیخ سامانی – طراح و گرافیست نشریه باران – دانشگاه اصفهان
رضا غلامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فکر آزاد – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
رضا فتحی – سردبیر نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
رضا کرمی – مدیرمسئول نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
رضا لک – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
رضا محمدی – صاحب‌امتیاز نشریه پزشک سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا نوروزی مقدم – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نازلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
رعنا دوستی – مدیر اجرایی نشریه سیاسی کاوش – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رکسانا اردهه – عضو هئیت تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علوم پزشکی همدان
روح الله نوآبادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه زمزمه – دانشگاه فردوسی مشهد
روزبه غضنفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
روزبه ناعمه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
رومینا ربیعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
ریحانه ابوطالبی – عضو هئیت تحریریه نشریه خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه صنعتی شریف
ریحانه رهبری – مدیرمسئول نشریه چکاوک – دانشگاه شهید چمران اهواز
ریحانه فرزانه – مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه ایرانیان – دانشکده صنایع دانشگاه تفرش
زهرا بزرافکن – مدیرمسئول نشریه تنفس صبح – دانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا پریسای – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زهرا خانعلی زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
زهرا رحیمی – سردبیر نشریه بینش – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
زهرا ریسی – سردبیر نشریه پژواک – دانشگاه هرمزگان
زهرا شفیعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
زهرا شهابی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه کاما – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
زهرا عالی پور – مدیرمسئول نشریه کهن بوم – دانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا فرشچیان – عضو تیم سیاست داخلی و خارجی ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
زهرا لشگری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه روز نو – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
زهرا محمدی – دبیر سرویس زنان نشریه باران – دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا مطهری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
زهرا نعمتی – مدیرمسئول نشریه تلنگر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
زهرا وفاپور – صاحب‌امتیاز نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
زهره پدرام نیا – مدیرمسئول نشریه کاما – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
زهره صادقی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره کاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
زهره مرادزاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
زهره نجفی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
زینب احمدی – سردبیر نشریه ارغوان – دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زینب دلام – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
زینب شعبانی – سردبیر نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
زیور امیدی – عضو هیئت تحریه نشریه کهن بوم – دانشگاه شهید چمران اهواز
سارا دوستی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاسی کاوش – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سارا شکیبی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه جوانه – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
سارا قزوینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
ساسان رادفر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بیستون(توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
ساسان فتاحی – سردبیر نشریه پاگو – دانشگاه شهید رجایی
سالار آذین – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قلم – دانشگاه رازی کرمانشاه
سالار صالحی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش
سالار نصیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
سبحان حقانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره کاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
سپیده اسدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رویش – دانشگاه یزد
سپیده صادقی – مدیرمسئول نشریه روزنه – دانشگاه علم و صنعت
سجاد بیدهندی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رخداد – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
سجاد حکمت – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
سجاد دهقان – مدیرمسئول و سردبیر نشریه افق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سجاد سیاهی – عضو شورای سردبیری نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
سجاد میری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گس – دانشگاه سراسری زنجان
سجاد نصیری – مدیرمسئول نشریه خط طلایی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سجاد نصیری بروجنی – مدیرمسئول نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
سحر آزاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سطر های روشن – دانشگاه شهید رجایی
سحر باقری – مدیرمسئول نشریه آدینه – دانشگاه شیراز
سحر علم الهدی – دبیر بخش جامعه ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
سحر مهرابی – سردبیر نشریه سرو – دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سروش افخمی – صاحب‌امتیاز نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
سروش افخمی – سردبیر نشریه اندیشه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
سروش ثنایی فرد – مدیرمسئول نشریه سروش – دانشگاه صنعتی ارومیه
سروش جعفری – مدیرمسئول نشریه الغیاث – دانشگاه علم و صنعت
سروش رادمنش – مدیرمسئول نشریه ایستگاه – دانشگاه صنعتی شیراز
سروش شیخ گرگر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علم و صنعت
سروش فرشچین – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
سروش موسی‌پور – مدیرمسئول نشریه پژوهش – دانشگاه علم و صنعت
سعید اسکندر پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
سعید اسماعیل پور – سردبیر نشریه خبرنامه شفق – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید اسماعیل پور – سردبیر نشریه گاهنامه سایه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید افضلی نیا – مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه سحر – دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید جعفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه آوای ماهور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید خدری – عضو هیئت تحریریه نشریه کهن بوم – دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید رفیعیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تفرش
سعید روستایی – سردبیر نشریه ایران روی خط – دانشگاه علوم پزشکی ایران
سعید سلیمانی – مدیرمسئول نشریه آسمان – دانشگاه علم و صنعت
سعید سودی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
سعید شیخ چلندری – دبیر سیاسی نشریه اندیشه نو – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
سعید صبوری دبیر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه طلوع – دانشگاه صنعتی بیرجند
سعید عبدی – مدیرمسئول نشریه خرداد – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
سعید عزیزی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه کورسو – دانشگاه تهران
سعید محمدی – سردبیر نشریه سیاه سفید – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سعید محمودی – مدیرمسئول نشریه پاگو – دانشگاه شهید رجایی
سعید مفتاحی – عضو شورای سردبیری نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
سعید ملکی نیا – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
سعید ولایتی فر – سردبیر نشریه رها – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سعید هوشنگ – صاحب‌امتیاز نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
سعیدافخمی – سردبیر و صاحب‌امتیاز نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سعیده تاج پور – مدیرمسئول و سردبیر نشریه صدای باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سعیده حسنی – مدیرمسئول نشریه زنبق – دانشکده فنی دانشگاه تهران
سعیده خاشی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
سلمان دست افشان – مدیرمسئول نشریه صفیر سیاست – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سلیمان بهره مند – سردبیر نشریه جوانه – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
سمانه رحیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سمانه غفاری – مدیر اجرایی نشریه در حاشیه – دانشگاه علوم پزشکی قم
سمانه فضلی – سردبیر نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
سمانه مالمیر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشگاه علم و صنعت
سمیرا میرزایی – مدیرمسئول نشریه مهباب – دانشگاه هنر اصفهان
سوده اکبری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه علمی ریتالین – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سوگند رحیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رویش – دانشگاه یزد
سهیل پازکی – مدیرمسئول نشریه سپیده دم – دانشگاه شهید بهشتی
سیّد افشین سیّدنژاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه‌ اختر – دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیامک شیرخانلو – عضو هیئت‌تحریریه روز نو و سردبیر نشریه صوتی پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سیاوش غلامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه تقاطع – دانشگاه صنعتی شیراز
سید احسان عقلمند – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
سید امیررضا جلالی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر دوهفته نامه باران – دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
سید امین هندی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات – دانشکده فنی دانشگاه تهران
سید حسین مرعشى – صاحب امتیاز نشریه اعتدال – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید حمیدرضا حسینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گس – دانشگاه سراسری زنجان
سید حمیدرضا صدر دشتکی – صاحب‌امتیاز نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
سید عباس احمدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
سید فرید رضوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره امید – دانشگاه علوم پزشکی ایران
سید مجتبی معزی – عضو هیئت تحریریه نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش
سید محسن حاجی سید تقیا – مدیرمسئول نشریه روز نو – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سید محمد حسین عربی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بیستون (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
سید محمد رضا حسینی رامشه – مدیرمسئول نشریه رها – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سید محمد رضا مهدویان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید محمد شریعتی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پندار – دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش
سید محمد موسوی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه دانشجو – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سید محمد نوید خدامی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه باران – دانشگاه اصفهان
سید محمدرضا شفیعی – مدیرمسئول نشریه کهربا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
سید مرتضی آقاجانزاده امیرکلایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات – دانشکده فنی دانشگاه تهران
سید میثم علوی – مدیرمسئول نشریه بازتاب – دانشگاه علم و صنعت
سید نوید کلهرودی – سردبیر و مدیرمسئول ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
سیدعلی حسینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فریاد – دانشگاه شیراز
سیدکسری طباطبائی – سردبیر نشریه جاده – پردیس علوم دانشگاه تهران
سیده راضیه حیدری – مدیرمسئول نشریه تشخیص نوین – دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
سیده منصوره معین الدینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
نسیم بت شکنان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
سینا صیامی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه نیمکت – دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش
سینا قلیچ – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فکر آزاد – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
سینا ملک – مدیرمسئول گاهنامه سایه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیناتوکلی – مدیر مسئول و سردبیر نشریه پنجره کاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
شاهین صمدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاه‌مشق – دانشگاه سراسری زنجان
شاهین عربی – مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه سپیدار (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
شاهین قاسمی پور – صاحب‌امتیاز نشریه نازلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاهین کارخانه – مدیرمسئول نشریه عصرفرزانگان – دانشگاه تهران
شایان زندی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسل نو – دانشگاه شهید باهنر کرمان
شبنم محرابی – سردبیر نشریه ارغنون – دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
شقایق ایزدی – سردبیر نشریه پنجره – دانشگاه تهران
شقایق زارعی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه چشم انداز – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
شکراله دودانگه – مدیرمسئول نشریه علالا – دانشگاه شهید چمران اهواز
شکور آقایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
شهاب ذاکری – عضو هیئت‌تحریریه گاهنامه سایه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شهاب مهدیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
شهاب وصالی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صلا – دانشگاه تهران
شهرزاد میردامادی – سردبیر نشریه سرو امید – دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان )
شیرین علیزاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
شیما کاشی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سره – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
شیوا امیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
شیوا حسینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ریتالین – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شیوا فراشی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
شیوا مهاجرانی – سردبیر نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
صادق آرامش – مدیرمسئول نشریه امید نامه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
صادق صحنی – سردبیر نشریه سحر – دانشگاه شهید چمران اهواز
صادق صدری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امیدنامه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
صالح عزیزی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
صالح فرهادی – مدیرمسئول نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
صبا قدیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بینش – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
صدیقه عظیمی – مدیرمسئول نشریه مسیر سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
صدیقه واضحی – مدیرمسئول نشریه بارقه – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ضیاء الدین حرمت – مدیرمسئول نشریه صدا تا صدا – دانشگاه شیراز
طوبی بوترابی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه کیان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
طیبه خسروی علیا – سردبیر نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
عاتکه ابراهیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
عادله رئیسی – سردبیر نشریه جم – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عارف پیربیگی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عارف عباس نژاد – مدیرمسئول نشریه اغما – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عارف فاطمی – مدیر مسئول نشریه آفتاب امید – دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
عارف قریشی – عضو هیئت تحریریه نشریه سپیده – دانشگاه صنعتی اصفهان
عارف کاظمی – دبیر بخش ترجمه ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
عارف کرامتی نژاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نازلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
عارف یزدانی – مدیرمسئول نشریه همدلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
عارفه عطامنش – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه اسماعیلی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه آگاه – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
عاطفه داوودی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پندار – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.