سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فرزند میرحسین: در خانه قفل است، اما حال همه ما خوب است...
» آنها سبک‌بارند؛ خون و رای مردم به گردنشان سنگینی نمی‌کند

فرزند میرحسین: در خانه قفل است، اما حال همه ما خوب است

چکیده :حال آنها خوب است. سبک بارند. خون و رای مردم به گردنشان سنگینی نمی کند. وقت سحر که برای نماز بیدار می شوند، پرنده های صبح چهچه می زنند و ذکر خدا می گویند. در خانه قفل است. در حیاط قفل است. اما پرنده ها روی کاج های بلند آن طرف دیوارهای بلند صبحگاه خدا را تسبیح می گویند و آنها نیز......


نرگس موسوی، دختر میرحسین و رهنورد، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

حال همه ما خوب است. ٦ سال گذشت. شبی که سرنوشتمان را در انتخاب یک اسم با خودکار، آبستن بود.

حال آنها خوب است. سبک بارند. خون و رای مردم به گردنشان سنگینی نمی کند. وقت سحر که برای نماز بیدار می شوند، پرنده های صبح چهچه می زنند و ذکر خدا می گویند. در خانه قفل است. در حیاط قفل است. اما پرنده ها روی کاج های بلند آن طرف دیوارهای بلند صبحگاه خدا را تسبیح می گویند و آنها نیز…

٦ سال گذشت. زندان ها پر از مردان و زنانی شد که دلواپسی شان، نه سرنوشت خودشان که سرنوشت ایران و ایرانیانشان بود. حال این زندانی ها خوب است… هرچند تاریکی و قفل و نوزیدن نسیمی بر روی صورتی که آزاد است، کمی پیر و خسته کرده جسم هایشان را. اما…

حال بعضی بد است.. گفته اند اختلاس کرده اند و فساد مالی دارند، و بدتر از آن حال کسانی است که هنوز پرونده های فسادهای مالی و جانی شان گوشه ای در مخفیگاه منتظر دادرسی است… و این ها همان هایی هستند که آواز پرندگان را وقت صبح نمی شنوند. گوش هایشان سنگینند و بارشان سنگین تر..


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.