سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » خاتمی: توقعی از حکومت نداریم، جز اجرای قانون با سعه صدر...
» دولت دارد روی زمین پر از مین حرکت می‌کند

خاتمی: توقعی از حکومت نداریم، جز اجرای قانون با سعه صدر

چکیده :خاتمی با تاکید بر اینکه اصالت برای ما مردم هستند و باید زمینه رشد همه جانبه فراهم شود گفت: قدرت ها اگر تنگ نظر باشند راه را بر جریان اصلاحات و رشد جامعه می بندند بنابراین اگر اصلاحات می خواهد در عرصه اجتماع حضور داشته باشد برای این است که این فضا فراهم شود...


سیدمحمد خاتمی شرکت در انتخابات را حق همه دانست و ابراز امیدواری کرد که زمینه برای حضور همه گروه ها و تشکل ها و مردم فراهم شود و رای مردم که حق الناس است واقعا منشا اثر باشد.

به گزارش خاتمی مدیا، سیدمحمد خاتمی در جمع دانشجویان و اصلاح طلبان قم با بیان اینکه اصلاحات یک حزب و یک تشکل نیست بلکه یک جریان تاریخی است و متناسب با شان ملت ایران در مسیر کمال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیش از یک قرن است که جریان داشته است افزود: این اصلاحات همیشه بوده و خواهد بود؛ البته همیشه تلاش های اصلاح گرایانه همراه با کامیابی نبوده است اما چون جریان اصیلی است از حرکت نایستاده است و قدرت معنوی خود را نشان داده است.

وی با یادآوری سابقه تاریخی ایران و نقش آن در تمدن فاخر اسلامی و تلاش آن برای تشکیل یک نظام مردم سالار مطابق با معیارها و ارزش اسلامی بیان کرد: ایرانی از اینکه دچار عقب ماندگی و فقر بوده است، رنج می برده است. او دیده است که نه تنها در تولید علم و ثروت و ایجاد یک نظام مردمی متناسب، عقب نگه داشته شده بلکه توان و ظرفیت استفاده و مصرف تولیدات تمدن فراگیر عصر حاضر را نیز از او گرفته اند و از این عقب ماندگی رنج می برده است. رنج دیگر ملت ایران، حکومت های فاسد استبدادی و نیز دخالت بیگانه در سرنوشت او بوده است.

خاتمی اضافه کرد: ضدیت با استبداد و حکومت های خودکامه، ضدیت با وابستگی به قدرت های بیگانه و ضدیت با عقب ماندگی سه عامل سلبی پدیدآورنده جریان اصلاحات بوده است که در حرکت مردم ایران و در تاریخ تاثیر گذاشته است.

رییس پیشین جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه خلاصه ی خواست مردم ایران و جنبه ایجابی اصلاحات متناظر با جنبه سلبی عبارت بوده است از آزادی، استقلال و پیشرفت، گفت: ملت ایران در جریان تکامل تاریخی خود به این نتیجه ممتاز رسیده که صاحب حق است و حق حاکمیت بر سرنوشت خود را در جریان مبارزات و تلاش های خود طلب کرده است و رسیدن انسان به این درجه از آگاهی که حق تعیین سرنوشت خود را دارد یک مرحله کمال تاریخی بشر است و یک تقدیر تاریخی که اختصاص به غرب و شرق ندارد، بلکه امری بشری است که مشیت الهی آن را ایجاد کرده است و خوشبختانه در قانون اساسی ما نیز این حق به صراحت اعلام و به رسمیت شناخته شده است.

وی در بخشی از سخنان خود با یادآوری اینکه حکومت دارای حد است و مردم دارای حق هستند گفت: قدرت بی مهار نیست و تحت نظارت مردم است و امانتی است که مردم باید بر آن نظارت کنند و نظارت آنها توسط تشکل های مدنی، احزاب و مطبوعات شکل می گیرد. این یک تقدیر تاریخی و مشیت الهی است. مشیت الهی این است که انسان به این آگاهی برسد که حق دارد.

خاتمی با تاکید بر اینکه هویت جامعه ایرانی هویت دینی است و دین جان مایه فرهنگ و هویت فرهنگی ماست بیان کرد: در انقلاب بزرگ اسلامی این خواست تاریخی مردم ایران یعنی استقلال طلبی، آزادیخواهی و پیشرفت خواهی همسو و همراستا با هویت فرهنگی ایران شده است و در بیانات حضرت امام (ره) می بینیم که دفاع از آزادی و رهایی از سلطه بیگانه و حق مردم از موضع اسلام است. اسلام رحمانی، اسلام دعوت کننده به حق و حرمت و آزادی و کرمت انسان است. اسلام منزوی شده ما را دچار استبداد و وابستگی کرده است. اسلام آزادی را می خواهد، اسلام استقلال و تعیین حقوق یکایک افراد و پیشرفت جامعه را می خواهد و این همان اسلامی است که در انقلاب ما بود.

از سوی دیگر «روح ادیان الهی، اخلاق است». ما در عین حال که آزادی و پیشرفت و استقلال می خواهیم، جامعه اخلاقی می خواهیم و ملاک تشخیص صلاحیت حاکمان نیز میزان پایبندی آنها به اخلاق است.

وی در ادامه به ریشه های جریان اصلاح طلبی در تاریخ معاصر ایران پرداخت و گفت: ما جریان اصلاح طلبی را نباید با مجموعه اصلاح طلبان یکی بدانیم؛ اصلاح طلبان باید تابع جریان اصلاح طلبی باشند. عیار سنجش گروه های اصلاح طلب نیز به میزان پایبندی و اعتقاد آنان به این اصول و معیارهایی است که مردم ایران طی 150 سال گذشته بر مبنای آن حرکت کرده اند یعنی آزادی، استقلال و پیشرفت بر مبنای هویت تاریخی و دینی جامعه.

وی تاکید کرد: روی جریان اصلاح طلبی به سوی جامعه است و باید باشد نه اینکه رویش به قدرت باشد. ما باید این جانها را پروده کنیم و این خواستی که در جان مردم است را رشد دهیم؛ مردمی که آزایخواهند، استقلال طلبند و پیشرفت جویند و صاحب حق اند و خود باید از حق خود پاسداری کنند.

خاتمی با یادآوری اینکه ممکن است این خواست تاریخی در همه جامعه به مرحله آگاهی خودآگاهی نرسیده باشد افزود: جامعه ما باید اول بتواند خود را و همدیگر را تحمل کند تا بتواند نظام مردم سالار را حاکم کند. جامعه فقط نباید آزادی را بخواهد بلکه بداند که برای این آزادی باید هزینه دهد و از آن دفاع کند.

وی گفت: باید به این رشد فرهنگی و آگاهی برسیم که اگر ما در عرصه حیات سیاسی دموکراسی می خواهیم، باید در خانواده خود و بخش های جامعه نیز دموکراسی را رعایت کنیم.

رییس بنیاد باران افزود: ما که مسلمانیم باید بتوانیم جان مردم را با اسلام رحمانی و اسلام طرفدار آزادی و حقوق انسان و مخالف با سلطه بیگانه و خواستار پیشرفت آمیخته کنیم و نیز هم وطنان خود را قانع کنیم که این اسلام از حقوق و کرامت همه شهروندان (و نه فقط مسلمانان) دفاع می کند و این اسلام درست در نقطه مقابل جریانهای انحرافی است که به نام اسلام، واپس گرایی و خشونت و افراط را به نمایش می گذارند.

خاتمی گفت: اگر مردم ما همگی آزادی و استقلال و پیشرفت را بخواهند و برایش هزینه دهند، هیچ قدرتی نمی تواند در برابر آنها بایستد و اصلاح طلبی این است که رویش به جامعه باشد و جامعه را رشد بدهد؛ البته این به معنی پشت کردن به قدرت نیست. چرا که هرقدر قدرت از اصلاح طلبی دورتر باشد انجام رسالت اصلاح طلبانه نیز دشوارتر می شود.

وی با تاکید بر اینکه اصالت برای ما مردم هستند و باید زمینه رشد همه جانبه فراهم شود گفت: قدرت ها اگر تنگ نظر باشند راه را بر جریان اصلاحات و رشد جامعه می بندند بنابراین اگر اصلاحات می خواهد در عرصه اجتماع حضور داشته باشد برای این است که این فضا فراهم شود.

خاتمی، شرکت در انتخابات را حق همه دانست و بیان کرد: زمینه باید برای حضور همه مردم فراهم شود و رای مردم باید ابراز شود و محدودیت ایجاد نشود و رای که ابراز شد از آن صیانت شود و این است معنی حق الناس بودن رای مردم.

وی با تاکید بر اینکه باید در انتخابات شرکت و در عرصه حضور داشت توضیح داد: اینکه ما خواستار انتخابات پرنشاط و آزاد هستیم به معنی این است که زمینه عادلانه حضور همه گروه ها و تفکرات دلبسته انقلاب فراهم شود و به بهانه های مختلف راه حضور و فعالیت جریان ها بسته نشود فقط براندازانند که با رویکرد براندازی حق حضور را از خود سلب کرده اند.

خاتمی در ادامه با بیان اینکه هیچ توقعی از دولت و حکومت نداریم جز اجرای قانون با سعه صدر درباره انتقاد از دولت روحانی نیز یادآور شد: رییس جمهور با مشکلات فراوانی مواجه است. دولت دارد روی زمین پر از مین حرکت می کند و رسیدن به نقطه ای آرام ارزشمند است و دولتمردان مه تلاش خود را به کار می گیرند.

وی در بخش پایانی سخنانش، بسیاری از ناهنجاری ها و بداخلاقی های جامعه را ناشی از باز نبودن فضای سیاسی جامعه دانست و یادآور شد: یکی از راههای تقویت اخلاق و جلوگیری از ولنگاری ها و فسادها که هر روز از گوشه ای سر برمی آورد، این است که آزادی های اساسی تامین شود و احزاب، تشکل ها، دانشجویان دانشگاه ها و مطبوعات فعالیت کنند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.