سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » کاهش 8 درصدی میزان بارندگی نسبت به سال آبی گذشته...

کاهش 8 درصدی میزان بارندگی نسبت به سال آبی گذشته

چکیده : میزان بارندگی کشور از اول مهر لغایت 9 فروردین سال آبی 93-94 نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 184 میلیمتر) 15 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 170 میلیمتر) 8 درصد کاهش را نشان می‌دهد...


میزان بارندگی کشور از اول مهر لغایت 9 فروردین سال آبی 93-94 نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 184 میلیمتر) 15 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 170 میلیمتر) 8 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر لغایت 9 فروردین سال آبی 93-94 بالغ بر 157 میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 184 میلیمتر) 15 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 170 میلیمتر) 8 درصد کاهش را نشان می‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پایان 9 فروردین معادل 258.74 میلیارد مترمکعب است.

همچنین ارتفاع ریزش های جوی در حوزه آبریز خزر از ابتدای مهر تا امروز 322 میلیمتر است که نسبت به سال آبی 92-93، 32 درصد و نسبت به متوسط درازمدت 22 درصد افزایش را نشان می دهد.

در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در سال آبی 93-94 ، 202 میلیمتر بارش داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 29 درصد و نسبت به متوسط درازمدت 35 درصد کاهش داشته است.

حوزه آبریز ارومیه در سال آبی 93-94 تا به امروز 231 میلیمتر بارندگی داشته که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 53 میلیمتر و نسبت به متوسط درازمدت 5 میلیمتر افزایش داشته است.

فلات مرکزی نیز در سال آبی 94-93، 108 میلیمتر بارش داشته که نسبت به سال آبی 93-92، 5 درصد و نسبت به متوسط درازمدت 13 درصد کاهش را نشان می دهد.

حوزه آبریز مرزی شرق 61 میلیمتر بارندگی را در سال آبی 94-93 تا به امروز شاهد بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته و درازمدت به ترتیب 23 و 22 درصد کاهش داشته است.

در حوزه سرخس در سال آبی 94-93 تا 9 فروردین 160 میلیمتر بارندگی داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 67درصد و نسبت به درازمدت 7 درصد افزایش بارندگی بوده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.