سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستیم...

ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستیم

چکیده :ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم. ما آنانی را ساختارشکن و هرج‌ ومرج‌ طلب می‌شناسیم که بنابر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می‌زنند. (بیانیه 13...


ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم. ما آنانی را ساختارشکن و هرج‌ ومرج‌ طلب می‌شناسیم که بنابر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می‌زنند. (بیانیه 13 موسوی)


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.