سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » امیرارجمند: ای کاش آقای حائری شیرازی به ملاقات موسوی برود تا جواب نامه خود را بگیرد...

امیرارجمند: ای کاش آقای حائری شیرازی به ملاقات موسوی برود تا جواب نامه خود را بگیرد

چکیده : من لازم می دانم بگویم کسانی که برای مهندس موسوی نامه می نویسند مانند آقای حائری و از ایشان می خواهند که ابراز پشیمانی و ندامت کنند ، آنقدر ارزش ها را رعایت کنند و بیایند خود به ملاقات مهندس بروند و از ایشان عیادت کنند و نامه شان را همان جا بدهند و همان جا هم جواب بگیرند....


کلمه- گروه خبر:  انتقال ناگهانی میرحسین موسوی به بیمارستان در شب گذشته موجی از نگرانی ها را به دنبال داشت.این نگرانی ها از آن جهت بود که در هفته های گذشته خبرهایی از کسالت و بیماری مهندس موسوی شنیده می شد ولی ماموران امنیتی با بی توجهی از کنار آن گذشتند تا کار به جایی رسید که مجبور به انتقال به بیمارستان برای درمان جدی تر شدند.

در همین حال برخی شخصیتها از جمله آیت الله حائری شیرازی  در روزهای گذشته در اظهار نظری از رهبران دربند جنبش سبز خواسته بودند توبه نامه بنویسند و تقاضای ببخشش کنند. در حالی که این رهبران نزدیک به سه سال است که در شرایط غیرقانونی و بدون طی هیچ مراحل قانونی در حبس خانگی به سر می برند.

شب گذشته اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفت و گو با تلویزیون بی بی سی فارسی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بیماری  مهندس موسوی به نامه آقای حائری شیرازی اشاره کرد و گفت: من لازم می دانم بگویم کسانی که برای مهندس موسوی نامه می نویسند مانند آقای حائری و از ایشان می خواهند که ابراز پشیمانی و ندامت کنند ، آنقدر ارزش ها را رعایت کنند و بیایند خود به ملاقات مهندس بروند و از ایشان عیادت کنند و نامه شان را همان جا بدهند و همان جا هم جواب بگیرند.

و همچنین اینان از دیگر مسوولان عالی کشور که میر حسین را مغایر با اصول اخلاقی و اصول شرعی و قانونی زندانی و حبس کردند و مانع ابتدایی ترین رسیدگی های پزشکی می شوند، توضیح بخواهند و بررسی کنند ببینند چرا این وضع به وجود آمده است.

امیر ارجمند در ادامه به حمله ماموران به بند 350 اوین اشاره کرد و گفت: هفته گذشته که آن واقعه بر دوستان ما در زندان اوین روی داد ، قلب مهندس موسوی و خانم زهرا رهنورد ناراحت و نگران ایشان بودند و این هفته قطعا قلب رنجور این زندانیان که از کتک های زندانبانان و همچنین رنج اعتصاب غذاست با شنیدن این خبر برای مهندس موسوی نگران هستند.

مشاور ارشد میرحسین موسوی در آخر به وضعیت ارتباطی مهندس موسوی و زهرا رهنورد با دختراننشان اشاره کرد و گفت: کلیه مجاری خبری قطع است واخبار رسمی فقط از مجاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بیرون می آید و در حال حاضر اخباری که از حواشی بیمارستان درز می کند ما کسب اطلاع می کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: اخبار بسیار محدود است. و نکته ای که هست اینکه چرا اجازه نمی دهند فرزندان ایشان در چنین شرایطی ارتباط بیشتری با پدر و مادر خود داشته باشند. حتا فرزندان ایشان در  ماههای گذشته اجازه تماس تلفنی هم نداشتند. به هر حال کسی که در چنین شرایطی است که لازم است حداقل تماس تلفنی را داشته باشد و یا حتی ملاقاتی انجام شود ولی متاسفانه ایشان از همه اینها محروم هستند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.