سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » کاهش ۲.۴درصد تورم نقطه‌ای در اسفند ۹۲...

کاهش ۲.۴درصد تورم نقطه‌ای در اسفند ۹۲

چکیده :مرکز آمار ایران از کاهش ۲.۴درصدی تورم نقطه‌ای و ۱.۶درصدی تورم شهری در اسفند ۹۲ خبرداد....


به گزارش مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰اعلام شد.

بر اساس این گزارش، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در اسفندماه سال ۱۳۹۲ عدد 179/8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0/7 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 19/6 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (22/0) کاهش شدیدی یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل 32/1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲(33/7) کاهش یافته است.

۲.شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها،آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم 221 رسید که نسبت به ماه قبل 0/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گرو اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 219 رسید که نسبت به ماه قبل 0/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 21/9 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 43/7 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 21/7 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل 44/4 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲(47/5) کاهش یافته است.

۳.شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفند ماه ۹۲ به رقم 156/6 رسید که 0/7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 18/7 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 27/1 درصد است که نسبت به تورم ماههه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲(28/1) کاهش یافته است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.