سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فسادی دیگر از دولت دهم؛ بیش از 76 هزار نفر بیشتر از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کن...
» قاچاق 6هزار میلیاردتومان یارانه نقدی

فسادی دیگر از دولت دهم؛ بیش از 76 هزار نفر بیشتر از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند

چکیده :از اواخر پاییز سال 89 تاکنون که دولت موظف به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به ایرانیان متقاضی بوده، هر ماه با کسری بودجه یارانه نقدی مواجه می شد که به نوعی این کسری تامین شده است. با وجود این، سخنان مقامات دولت یازدهم حاکی از آن است که تعداد یارانه بگیران از جمعیت ایران هم فراتر رفته است. آن طور که از محاسبات برگرفته از سخنان محمد باقر نوبخت بر می آید در حال حاضر بیش از 76 هزار و 923 نفر بیش از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند....


از اواخر پاییز سال 89 تاکنون که دولت موظف به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به ایرانیان متقاضی بوده، هر ماه با کسری بودجه یارانه نقدی مواجه می شد که به نوعی این کسری تامین شده است. با وجود این، سخنان مقامات دولت یازدهم حاکی از آن است که تعداد یارانه بگیران از جمعیت ایران هم فراتر رفته است. آن طور که از محاسبات برگرفته از سخنان محمد باقر نوبخت بر می آید در حال حاضر بیش از 76 هزار و 923 نفر بیش از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند.

سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده است:” با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت می​شود! همان طور که تعداد دفترچه بیمه​های درمان نیز بیش از تعداد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از 76 میلیون نفر جمعیت یارانه داده می​شود.”

این سخن نوبخت در حالی است که با توجه به رقم 3 هزار و 500 میلیارد تومانی که وی به عنوان میزان پرداختی دولت بابت یارانه ماهانه اعلام کرده، می توان گفت ماهانه به بیش از 76 میلیون و 900 هزار نفر یارانه 45 هزار و 500 تومانی پرداخت می شود.

آخرین آمار مرکز آمار از جمعیت ایران نیز نشان می دهد که در روز چهارم آبان ماه سال 1392 جمعیت ایران به 77 میلیون و 8 هزار نفر رسیده است. در واقع پرداخت یارانه دولت به بیش از 76 میلیون و 900 هزار نفر در حال حاضر نزدیک به رقم جمعیت فعلی ایران است اما در زمستان سال 89 که پرداخت یارانه ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومانی آغاز شده بود جمعیت ایران تنها 75 میلیون و 50 هزار نفر بوده است.

تعداد یارانه بگیران واقعی

این جمعیت در سال 90 نیز طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن 75 میلیون 100 هزار نفر بوده است. از سوی دیگر طبق گفته شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصاد دولت دهم، در سال 1390 ماهانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان بابت یارانه 45 هزار و 500 تومانی پرداخت می شد. این اعداد ارائه شده حسینی نشان می دهد که در سال 1390 به 74 میلیون و 700 هزار نفر یارانه داده می شد. در واقع بر اساس این سخن آن زمان در سال 1390 تنها 400 هزار نفر بودند که یارانه دریافت نمی کردند. اما این در حالی است که در مهر ماه سال 1390 وزیر اموراقتصادی و دارایی گفته بود: در مجموع هم اکنون در حدود 4 میلیون نفر هستند که یا صلاح ندیدند و یا خود را مستغنی از دریافت یارانه دیده اند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردند که ما هم از آنها تشکر می کنیم.

در واقع با وجود انصراف 4 میلیون نفر از دریافت یارانه و با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری ایران در سال 1390 طبیعتا باید آن زمان تنها 71 میلیون نفر یارانه دریافت می کردند اما دولت دهم به 74 میلیون و 700 هزار نفر یارانه می داد. این آمارها نشان می دهد که دولت دهم به بیش از 3 میلیون و 700 هزار نفر بیشتر از جمعیت ثبت نام کرده یارانه بگیرها یارانه داده است.

4میلیون نفر ثبت نام نکرده یارانه می گیرند!

پرداخت یارانه به حدود 77 هزار نفر بیشتر از جمعیت فعلی ایران در دولت یازدهم و پرداخت یارانه به بیش از 3.7 میلیون نفر(ماهانه 182 میلیاردتومان) بیشتر از متقاضیان ثبت نام شده در دولت دهم نشان می دهد افرادی به صورت غیرمعمول از یارانه ها بهره مند می شوند. یعنی در طول 33 دوره پرداخت یارانه در مجموع 6 هزارمیلیاردتومان به افراد موهومی و مجهول پرداخت شده است.

این در حالی است که برخی بررسی ها نشان می دهد پس از فوت هر سرپرست خانواری یارانه آن خانواده قطع می شود و پس از انجام امور اداری توسط اعضای دیگر آن متوفی و تغییر نام سرپرست خانوار دوباره پرداخت یارانه به آن خانواده ها آغاز می شود. این موضوع نشان می دهد که با فوت افراد و باطل شدن شناسنامه های سرپرست خانوار کمتر احتمالی برای ادامه پرداخت یارانه به فوت شده ها وجود دارد.

با وجود این هستند خانواده هایی که هنوز شناسنامه های افراد متوفی را در اختیار دارند و بعضا ممکن است به هر دلیلی شناسنامه های افراد متوفی را باطل نکرده باشند. با وجود این، این قبیل افراد آن قدر تعدادشان زیاد به نظر نمی رسد.

از سوی دیگر با توجه به شماره های ملی که افراد برای ثبت نام دریافت یارانه ارائه می کنند کمتر احتمالی وجود دارد که افرادی بتوانند با یک شماره ملی چند بار از یارانه 45 هزار و 500 تومانی بهره ببرند. مگر این که افرادی چند شماره ملی داشته باشند. با وجود این، باز هم این احتمال کمرنگ است که حدود 4 میلیون نفر از این دست، در دولت دهم ثبت نام نکرده باشند و یارانه دریافت کرده باشند.

تعدد شناسنامه های جعلی یا دریافت یارانه نقدی چندباره از سوی یک نفر نیز گزینه هایی است که می تواند توجیه کننده شمار دریافت کنندگان بالاتر از حد یارانه نقدی باشد، گمانه هایی که همواره از سوی دولت دهم رد شده است.

حال این سوال مطرح است که در شرایطی که دولت برای شمارش درست یارانه بگیران دچار مشکل است، چگونه مدعی دارا بودن بانک اطلاعاتی کارآمد برای شناسایی دهک های پردرآمد است؟

کزارش از خبرآنلاین


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.