سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ما کبوتر زادگان زیتون پرست

چکیده :صلح دست نیافتنی نیست اگر حاکمان در برابر خواسته های به حق مردمان خود مقاومت ننمایند و با احترام به آراء و نظریات نخبگان سیاسی و آحاد مردم، حفظ حقوق شهروندی، حق زندگی و آزادی عقیده و بیان و اعتقادات و کرامت انسانی، به مردم خود بازگردند. در این صورت است که خود حکومتها از پیشگامان ایجاد صلح جهانی و بنانهادن و ترویج آن در دنیا خواهند بود. ...


پروین فهیمی

از صلح بنویسم چگونه از صلحی می توان نوشت که انتظار داریم در جهان پیرامون مان به وقوع بپیوندد؛ اما روز به روز از آن دور و دورتر می شویم.

از کشته شدن مردم سوریه به وسیله ی سلاح های شیمیایی و یا از مردم مصر که به خاطر اختلافات حاکمیت شان مورد سرکوب قرار می گیرند و یا از هموطنان بی گناهمان که پشت میله های زندان و دیوارهای حصر به سر می برند.

صلح را چگونه می توان جست وقتی هنوز برخی حکومت ها با اصرار بر طبل خشونت می کوبند و به جای پرچم صلح، علم خشم و جنگ را در دنیا بلند می کنند.

در یک ماه گذشته مداوم از رسانه ها و فضای مجازی چهره های مظلوم مردم سوریه به ویژه کودکان را دیدم و به حال آنها گریستم و باز به چهره های مردم رنج کشیده خودم نگاه کردم و وحشت را در چشمانشان دیدم که گویای این بود اگر روزی این بلای خانمان سوز گریبان گیر خودمان گردد، با آن چه خواهیم کرد.

چگونه به چشمان خواهران و برادران سوری خود نگاه کنیم که این فاجعه و خشونت را تاب می آورند.
نمی دانم با چه لفظی و با چه پیامی به آنان که به این خشونت ها پایان نمی دهند بگویم کشتار انسانها را خاتمه دهید.
مگر نمی دانید هر چه به این رفتارها دامن بزنید خود را غرق در گناه انسان کشی می نمایید و بارتان سنگین تر خواهد شد.
ما برای این به دنیا نیامده ایم تا تخم کینه و نفرت و خشم و ظلم را بکاریم.

بلکه بنیان هستی بر عشق بنا نهاده شده و آنچه با عشق سازگار می باشد، صلح است.

این گونه زیستن مسیر مناسبی برای دوری از خصومت و جنگ و رسیدن به صلح پایدار می باشد.

آنچنانکه فراموشیِ حق اساسی صلح عامل بسیاری از بحرانها ، جنگ ها، ناامنی ها، بی عدالتی ها و تبعیض های حال و گذشته در اقصی نقاط جهان بوده است.

صلح دست نیافتنی نیست اگر حاکمان در برابر خواسته های به حق مردمان خود مقاومت ننمایند و با احترام به آراء و نظریات نخبگان سیاسی و آحاد مردم، حفظ حقوق شهروندی، حق زندگی و آزادی عقیده و بیان و اعتقادات و کرامت انسانی، به مردم خود بازگردند. در این صورت است که خود حکومتها از پیشگامان ایجاد صلح جهانی و بنانهادن و ترویج آن در دنیا خواهند بود.

مردمِ خواهان صلح نیز با رفتار شفقت و مدارا در عرصه ی زندگی اجتماعی و سیاسی بهترین الگوی صلح برای حکومتها هستند. هر چند این صبر و شکیبایی نشانه ی پذیرفتن وضع تحمیل شده نیست؛ اماآنها مسیر بهبودی را نه از راه خشونت بلکه از مسیر صلح دنبال می کنند و این نشانه ی ضعف نخواهد بود؛ بلکه نشان از هنر زندگی کردن با یکدیگر حتی مخالفان خود با هر عقیده و اندیشه می باشد و این رمز بی شمار بودن مردم و اتحاد آنهاست.

اگر حکومتها هم بپذیرند که صلح ضامن تداوم قدرت و بقای شان می باشد، به مردم تمکین خواهند کرد و زمامداری را تنها از مسیر سرکوب و خشونت و ظلم دنبال نخواهند نمود.

در این صورت است که دیگر شاهدهیچ گونه خشونتی از طرف حکومتها در دنیا نخواهیم بود.
به امید روزی که تمامی مردم دنیا برای رسیدن به صلح به عنوان یک اصل تلاش نمایند و اجازه ندهند کسی این حق اساسی را از آنها سلب کند.

او که باد می کارد
تنها طوفان تشنه درو خواهد کرد
با این همه
زنهار!
ما کبوتر زادگان زیتون پرست
قرن هاست
کینه ی خود را
به همت آب زمزم
و جنگ را
به رویای زندگی
شسته ایم..
مجبورمان نکنید
ما صلح می خواهیم

بخشی از شعر صلح سیدعلی صالحی

این یادداشت در مراسم مادران صلح ایران به مناسبت روز جهانی صلح که مصادف با سی ام شهریور در ایران است،برگزار شد، خوانده شد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.