سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » انجمن نویسندگان لرستان: بابت سخنان توهین آمیز آقای بزرگواری عذرخواهی می کنم/ او سخ...

انجمن نویسندگان لرستان: بابت سخنان توهین آمیز آقای بزرگواری عذرخواهی می کنم/ او سخنگوی مردمان مهربان و مودب و محجوب لر نیست

چکیده :آقای بزرگواری، خشک مغزی و چماقداری خود را به قومی ایرانی که آریایی ترین و قدیمی ترین قوم در میان مردم ایران هستند منتسب کردند. از مردم ایران عذرخواهی می کنم. هر طایفه ای جاهل دارد و این آقا هم سخنگوی مردمان مهربان و مودب و محجوب لر نیستند. ...


در پی سخنان توهین آمیز بزرگواری، نماینده کهکیلویه و بهمئی در مخالفت با وزیران که سخنانش را از موضع هموطنان لر بیان می کرد، علی صارمیان، از بنیانگذاران انجمن نویسندگان لرستان به شدت از وی انتقاد کرد.

وی در این انتقاد نوشت: آقای بزرگواری، خشک مغزی و چماقداری خود را به قومی ایرانی که آریایی ترین و قدیمی ترین قوم در میان مردم ایران هستند منتسب کردند. از مردم ایران عذرخواهی می کنم. هر طایفه ای جاهل دارد و این آقا هم سخنگوی مردمان مهربان و مودب و محجوب لر نیستند.

به گزارش آینده، در نوشته آقای صارمیان آمده است: آقای علی محمد بزرگواری با عبا و لباس پیامبر سخنانی بر زبان راند که نه لطف و رحمت پیامبری داشت و نه احساس خویشاوندی به روحانیت را برانگیخت.

بی شک این سخنان و عدم رعایت شان این لباس را روحانیت و علما به ایشان تذکر خواهند داد. اما سخن بنده با ایشان از زاویه دیگری است.

آقای بزرگواری، خشک مغزی و چماقداری خود را به قومی ایرانی که آریایی ترین و قدیمی ترین قوم در میان مردم ایران هستند منتسب کردند. از مردم ایران عذرخواهی می کنم. هر طایفه ای جاهل دارد و این آقا هم سخنگوی مردمان مهربان و مودب و محجوب لر نیستند.

لرها افتخار فرهنگ ایران زمینند. کسانی که از چغازنبیل تا فلک الافلاک تا شوش و غار هومیان نمایشگاه هنرشان بوده است. از آیت الله بروجردی تا امام خمینی که خود را خویش لرها می دانستند تا دکتر زرین کوب و فرید قاسمی.

از سیاسیون شجاع این دوران نمی گوییم. اما شاید کریم خان زند تنها فرمانروایی بود که خود را وکیل ملت نامید و امیرکبیر در وصفش می گغت کاش مادر تاریخ، باز هم شیربچه ای لر بزاید تا مردم رنگ محبت ببینند.

آقای بزرگواری قطعا از ما نیست. نمایندگان لرزبان واقعا غیرتشان کجا رفته است که این جفا را تذکر دهند که ما نه چماقداریم و نه بی منطقیم؟

ما زخمی چماق امثال این آقا هستیم که چماقشان بر فراز سرزمین هایمان چرخید و هر نخبه ای را از محل خود فراری داد. حاشا و کلا که این آقا که بزگواریشان قطعا از لر بودن و خصایل ادب و شرم ایلیاتی به دور است، از ما باشد. ایشان کوچکی عرصه قدرت می کند و از ما مایه می گذارد.

از همه ملت ایران بایت این کوچکی ها عذر می خواهیم.

به عنوان یک نویسنده و اهل فرهنگ که در همه عرصه ها در خدمت این نظام همت و آبرو گذاشته ام و هرگز برای آمال دنیایی و شیرین شدن پیش مقامات، ادب را فرو گذار نکرده ام و از خون برادرانم در جنگ، هرگز مقام و موقعیتی نخریده ام، باز هم از این جفا به مردمان لر عذرخواهی می کنم.

از مردم شریف و نجیب لر که کمربسته عزت و فرهنگ و ادب ایران بوده اند نیز از بایت توهین چماقداری این فرد عذرخواهی می کنم. باشد که چماق این افراد در نواحی ما دیگر نچرخد.

کاش آقایان لاریجانی و ضرغامی فرصت جواب دادن به این توهین های عجیب را به اهالی فرهنگ می داد که افتخارات ادب و آثار شریف قوم لر را به جهت مطالعه در اختیار این آقای بزرگوار که از نجابت ما نهایت سوء استفاده را نمود، در پیش چشمش می نهادیم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.