سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » گزارشی دیگر از آن چه در جلسات خصوصی می گذرد...

گزارشی دیگر از آن چه در جلسات خصوصی می گذرد

چکیده :مردم در جلسات خصوصی می پرسند که چرا باید رهبر نظام در سال 88 برای دفاع از ناکارآمدترین و فاسد ترین دولت پس از انقلاب، خود را در قامت دبیرکل حزب حاکم قرار داده و یاران امام را در مقابل خود بداند؟ مردم در جلسات خصوصی می گویند، آقای خامنه ای که پایی در انقلاب داشت دیگر چرا؟ مگر ایشان نمی بینند که همه نیروهای اصیل و برجسته انقلاب یکی یکی در دوره زعامت وی پس زده می شوند و نوکیسه گان ارج و قرب می یابند؟مردم و بسیاری از مسئولین در جلسات خصوصی می گویند... ...


کلمه- علی بردبار

آیت الله خامنه ای در سخنان اخیر خود در جمع تعدادی از دانشجویان گفته اند، مدعیان تقلب در انتخابات 88 در جلسات خصوصی می گویند که تقلبی رخ نداده بود. این سخنان نشان می دهد که اطرافیان ایشان از روی دوستی و خاکساری حتی گزارش شنودها را هم به گونه ای که دلخواه ایشان است منتقل می کنند. چه انتقال گزارش های کذب به دلیل اهداف سیاسی نزدیکان بیت انجام شود و چه رفتار رهبری سبب شده باشد که نزدیکان نتوانند اخباری برخلاف انتظار ایشان منتقل کنند، انتظار می رود که خود مقام رهبری متوجه این نکته بدیهی باشند که آنچه در خلوت و پنهانی گفته می شود، حرفی است که هزینه دارد. حرف باب میل حاکمان را زدن که جز بر صدر نشستن و حلوا حلوا شدن و منصب گرفتن که هزینه دیگری ندارد.

مگر آنکه آقایان خودشان هم بدانند که آنقدر وجدان عمومی جامعه با آنچه باب میل حکومت است فاصله گرفته که هزینه بی آبرویی اجتماعی به مواهب حکومتی نیارزد.
اما چه حرف هایی است که از سر هزینه داشتن در خلوت و جلسات خصوصی گفته می شود؟ با کمال تاسف برای تهیه کنندگان بولتن شنودها، در این جلسات می گویند دیدید 18 میلیون رای روحانی و میلیون ها رای سبزی که پای صندوق نیامد، نشان داد که رای 88 دروغ بود!

راستی آیا از جلسات خصوصی، نقدهای مفصل به رهبری بابت حمایت بی سابقه از احمدی نژاد و دولتش را منتقل می کنند؟

مردم و بسیاری از مسئولان در جلسات خصوصی می گویند که سیاست های دولت احمدی نژاد در اقتصاد و روابط خارجی کشور را هر روز فقیر و فقیر تر کرده و سفره های آنها را خالی تر و در تمام این مدت همه مسئولان عالی نظام به صورت فراقانونی و غیرقانونی از دولت وی حمایت کرده اند.

مردم در جلسات خصوصی شان می پرسند که آیا ارزش داشت 4 سال حبس و حصر بهترین فرزندان این سرزمین، برای ماندن دولتی انجام شود که بیشترین فساد اقتصادی را در 30 سال اخیر مرتکب شده است؟

مردم در جلسات خصوصی می پرسند در دولت فردی که نظر رهبری به وی نزدیک تر از بقیه است، چرا باید تورم افزایش 42 درصدی داشته باشد، ارز 3 برابر شود و دارو نایاب؟

مردم در جلسات خصوصی می پرسند که چرا باید رهبر نظام در سال 88 برای دفاع از ناکارآمدترین و فاسد ترین دولت پس از انقلاب، خود را در قامت دبیرکل حزب حاکم قرار داده و یاران امام را در مقابل خود بداند؟

مردم در جلسات خصوصی می گویند، آقای خامنه ای که پایی در انقلاب داشت دیگر چرا؟ مگر ایشان نمی بینند که همه نیروهای اصیل و برجسته انقلاب یکی یکی در دوره زعامت وی پس زده می شوند و نوکیسه گان ارج و قرب می یابند؟
مردم و بسیاری از مسئولین در جلسات خصوصی می گویند…

خیلی چیزها می گویند که باب میل رهبری نیست، اما آیا شنود های جلسات خانوادگی مردم هم به ایشان منتفل می شود؟ کاش نه سیاست های نظام به سمتی می رفت که حرف های دل مردم و بسیاری از مسئولین در خفا زده شود، نه بولتن سازها بتوانند از سر خودشیرینی گزیده هایی توهم پرور تهیه کنند، نه رهبری با استناد به گزارش های دروغ سخن بگویند و نه یکی از ترس بازداشت و شکنجه به اسم مستعار مجبور شود این یادداشت را بنویسد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.