سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دعای افطار با صدای همسر سیدمصطفی تاج زاده: خدایا کینه را از وجود بندگان غفلت زده ات ...
» هم نوا با خانواده های زندانیان سیاسی

دعای افطار با صدای همسر سیدمصطفی تاج زاده: خدایا کینه را از وجود بندگان غفلت زده ات دور نما

چکیده :همسر سیدمصطفی تاج زاده: ای خدای زمین و آسمان ای خدای غافر و رحمان، هر آنچه که شایسته ی خواهران و برادران من است در سراسر گیتی ارزانی شان کن و آنان را از آنچه شایسته ی مقام انسانی شان نیست مبرا کن، خداوندا شادمانی را به بهترین وجه ممکن میهمان خانه ی دل انسان های مظلوم و ستمدید در سراسر گیتی نما و کینه و عداوت و بددلی را از وجود همه ی بندگان غفلت زده ات دور نما ...


کلمه: خانواده های زندانیان سیاسی امسال، هر شب، با شما از دعای خود بر سر سفره ی افطار می گویند، دل های شکسته ی منتظر بر آستانه ش آمین بگویید.

همسر سیدمصطفی تاج زاده:

به نام خداوند رحمن و رحیم

به نام خداوندی که همه ی بندگانش را به یکسان بر سر خوان تنعم نشانده است،خواه عبدی خاضع و شاکر باشد، خواه بنده ای طاغی و ناسپاس و سرکش

به نام تو ای خداونگار عالمیان

تو که بزرگی ات کوچکی مرا به سخره نمی گیرد و وسعت رحمت و کرمت آز و طمع مرا بر میانگیزد به تمنای خیر کثیر برای همه ی بندگانت

چگونه می توانم در این ماه رحمت به خود بیندیشم آنگاه که درد، میهمان دل خیل عظیمی از بندگان تو در گوشه گوشه ی دنیاست

و چگونه می توانم از تو برای بندگانت چیزی را بخواهم در حالی که تو خود مهربان ترینی بر آنان و آگاه ترینی بر احوالشان

پس ای خدای زمین و آسمان ای خدای غافر و رحمان

هر آنچه که شایسته ی خواهران و برادران من است در سراسر گیتی ارزانی شان کن و آنان را از آنچه شایسته ی مقام انسانی شان نیست مبرا کن

خداوندا شادمانی را به بهترین وجه ممکن میهمان خانه ی دل انسان های مظلوم و ستمدید در سراسر گیتی نما و کینه و عداوت و بددلی را از وجود همه ی بندگان غفلت زده ات دور نما

آمین یا رب العالمیندیدگاه‌ها بسته شده‌اند.