سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دعای افطار با صدای همسر فیض الله عرب سرخی: دعای ویژه دارم برای آنانکه به ما ظلم کردن...
» هم نوا با خانواده های زندانیان سیاسی

دعای افطار با صدای همسر فیض الله عرب سرخی: دعای ویژه دارم برای آنانکه به ما ظلم کردند

چکیده :از تو می خواهم به دل های داغدار خانواده هایی که عزیزانشان را در جریانات خرداد 88 و پس از آن از دست داده اند صبر بیشتر عنایت فرما. خدایا! زندانیان سیاسی ما را که جز اطاعت از فرمان تو و تن ندادن به ظلم و ستم گناهی ندارند، هر چه زودتر به آغوش خانواده هایشان باز گردان. پروردگارا! رهبران جنبش سبز، خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی که جز حرف حق بر زبان نراندند از حصر نجات ده. الهی! به برکت این ماه عزیز قبل از مجازاتشان آنان را هدایت کرده و فرصت جبران عنایت فرما ...


کلمه: خانواده های زندانیان سیاسی امسال، هر شب، با شما از دعای خود بر سر سفره ی افطار می گویند، دل های شکسته ی منتظر بر آستانه ش آمین بگویید.

همسر فیض الله عرب سرخی:

خداوندا! در این ماه عزیز و در این هنگام که روزه دارانت بر سر سفره های افطار دعاهایشان را گیراتر و موثرتر می دانند، از تو می خواهم به دل های داغدار خانواده هایی که عزیزانشان را در جریانات خرداد 88 و پس از آن از دست داده اند صبر بیشتر عنایت فرما

خدایا! زندانیان سیاسی ما را که جز اطاعت از فرمان تو و تن ندادن به ظلم و ستم گناهی ندارند، هر چه زودتر به آغوش خانواده هایشان باز گردان

پروردگارا! رهبران جنبش سبز، خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی که جز حرف حق بر زبان نراندند از حصر نجات ده

و دعای ویژه دارم برای آنان که با قلم و امضای احکام ناروا ظلم و ستم را دامن می زنند،

الهی! به برکت این ماه عزیز قبل از مجازاتشان آنان را هدایت کرده و فرصت جبران عنایت فرما

آمیندیدگاه‌ها بسته شده‌اند.