سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

به رنگ سبز آزادی

چکیده :چه ناگوار است تبریک گفتن به دخترانت تولد پدری را که مدت هاست نه تنها ندیده اند که هر روز شاهد عذاب و رنجی نو بوده و با مشکلاتی جدید مواجه می شوند و این در حالی است که تو و بانوی همیشه همراهت تنها حق را گفتید و مصلحت را طلب کردید. و اینک تذکرات شما را نه فقط همه مردم با گوشت و پوست خود حس می کنند که حتی عاملین اسارتت نیز به صدق و صحت کلام و رفتارتان پی برده اند. ...


کلمه- مریم شربتدار قدس:

باسمه تعالی

دهمین روز از اسفندی دیگر نیز رسید و سومین سالروز تولدت را در غیابت جشن گرفتیم.

میر مظلوم و در حصر!

میلادت تنها، زاده شدن تو نبود که آفرینش امتی بود و ولادتت تنها در یک روز نبود که گویا هر روز همراه با رشد جنبشی سبز و اصلاحگر، تو نیز ولادتی تازه داری و تاریخ در لحظه لحظه هایش برایت تولدی جدید را رقم می زند.

میر حسین عزیز!

چه ناگوار است تبریک گفتن به دخترانت تولد پدری را که مدت هاست نه تنها ندیده اند که هر روز شاهد عذاب و رنجی نو بوده و با مشکلاتی جدید مواجه می شوند و این در حالی است که تو و بانوی همیشه همراهت تنها حق را گفتید و مصلحت را طلب کردید.

و اینک تذکرات شما را نه فقط همه مردم با گوشت و پوست خود حس می کنند که حتی عاملین اسارتت نیز به صدق و صحت کلام و رفتارتان پی برده اند.

رئیس جمهور منتخب ما!

این روز برای همه ما خجسته است و یقین دارم در تقویم های تاریخ آینده این مرز و بوم به عنوان روزی بزرگ ثبت خواهد شد.

امیدهای مان سرمایه هایی سبز است برای بازگشت باعزت و پیروزمندانه تو به همراه بانو و آن شیخ شجاعمان.

می دانم که روزی دگربار شمیم رهایی را در کوچه هامان حس کرده و سرودهامان رنگ محبت و همدلی خواهد داشت.

پس میلادت برتو و بانو مبارک

ولادتت بر دختران صبورت خجسته

و تولدت بر همۀ ما تبریکی به رنگ سبز آزادیش


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.