سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فراخوان الله اکبر رسانه‌های سبز؛ چهارشنبه و پنج شنبه، ساعت ده شب...
» باید دوباره اعتراض و خدا را فریاد کنیم

فراخوان الله اکبر رسانه‌های سبز؛ چهارشنبه و پنج شنبه، ساعت ده شب

چکیده :باید دوباره اعتراض کنیم، خدا را فریاد کنیم. باید به مردم دنیا و سران مختلف کشورها نشان دهیم که ایرانیان تسلیم دیکتاتوری نشده اند و کماکان بر سر عهد خود ایستاده اند. باید بار دیگر بیشماری خود را نشان دهیم. بار دیگر به دیکتاتوری نه بگوییم. آزادی خواهی مردم ایران را به گوش مهمان ها برسانیم. چهارشنبه و پنج شنبه ساعت ده خدا را دوباره به بزرگی فریاد خواهیم زد....


یک روز پس از انتخابات ۲۲ خرداد، در شبی که روزش رای خود را جستجو می کردیم، به یک باره آسمان شهر پر از صدای اعتراض شد، مردم پس از آنکه ندای همراهانشان را شنیدند، به پشت بام ها رفتند و هم صدا شدند: ” الله اکبر”، “مرگ بر دیکتاتور”. خدا را به بزرگی خواندیم که او بزرگتر از هر دیکتاتوری است. و به دیکتاتوری “نه” گفتیم که بزرگترین شر ایرانمان است.

بانگ الله اکبر مردم ایران ندایی شد برای جهانیان، تصاویر شبانه بود که منتشر می شد از صدای اعتراض یک ملت و این گونه مردمی که رایشان دزیده شده بود صدای خود را به گوش جهان رساندند.

اکنون بخشی از روسای کشورهای مختلف برای جنبش عدم تعهد مهمان کشورمان شده اند درحالی که بسیاری از همراهان و یاران جنبش سبز کماکان در زندان هستند و سه همراه همیشگی شیخ مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر می برند. میهمانان خارجی در حالی به ایران می آیند که یک هفته قبل از آن میر مردم به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

باید دوباره اعتراض کنیم، خدا را فریاد کنیم، به بزرگی، به یگانگی. باید به مردم دنیا و سران مختلف کشورها نشان دهیم که ایرانیان تسلیم دیکتاتوری نشده اند و کماکان بر سر عهد خود ایستاده اند. باید بار دیگر بیشماری خود را نشان دهیم. بار دیگر به دیکتاتوری نه بگوییم. آزادی خواهی مردم ایران را به گوش مهمان ها برسانیم.

چهارشنبه و پنج شنبه آسمان را پر ستاره خواهیم کرد، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ده خدا را دوباره به بزرگی فریاد خواهیم زد.

سایت خبری تحلیلی کلمه – سحام نیوز – جنبش راه سبز (جرس) – ادوار نیوز – پایگاه اطلاع رسانی نوروز – سایت خبری، تحلیلی امروز – ندای سبز آزادی – ندای آزادی


101 پاسخ به “فراخوان الله اکبر رسانه‌های سبز؛ چهارشنبه و پنج شنبه، ساعت ده شب”

  1. ناشناس گفت:

    میرمردم!!!!!!!!!!!!!!! تومگه نماینده ی مردمی که میگی میر مردم؟آیا ازجانب مردم صحبت کردن خود دیکتاتوری نست؟ میرمردم!!!!!!!!!!!!!!!!!!