سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

965 کشته ناشی از مسمومیت

چکیده : مرگ ناشي از مسموميت با گاز منوكسيدكربن در سال گذشته 23‌درصد افزايش يافت و از 782 مرگ ثبت شده در سال 89 به 965 نفر در سال 90 رسيد. ...


سازمان پزشكي قانوني اعلام كرد: مرگ ناشي از مسموميت با گاز منوكسيدكربن در سال گذشته 23‌درصد افزايش يافت و از 782 مرگ ثبت شده در سال 89 به 965 نفر در سال 90 رسيد.

شرق به نقل از پزشكي قانوني كشور نوشت: در 10 سال گذشته بيشترين آمار مرگ ناشي از مسموميت با گاز مربوط به سال 1386 است و پس از آن در سال‌هاي 87 و 88 شاهد كاهش قابل توجه مرگ ناشي از اين نوع مسموميت بوديم اما مجددا در سال‌هاي 89 و 90 آمار مرگ‌هاي ناشي از مسموميت با گاز منوكسيدكربن افزايش يافت.

براساس آمار پزشكي قانوني مرگ و مير ناشي از مسموميت با گاز منوكسيدكربن در سال 86، يك‌هزار و 24 نفر، در سال 87، 789 نفر، در سال 88، 769 نفر، در سال 89، 782 نفر و در سال 90، 965 نفر ثبت شده‌است.

براساس اين گزارش در سال گذشته بيشترين موارد مرگ ناشي از مسوميت با گاز با رقم 253 نفر (205 مرد و 48 زن) در استان تهران و پس از آن با 108 نفر (73 مرد و 435 زن) در استان خراسان‌رضوي ثبت شده است. همچنين استان‌هاي بوشهر و هرمزگان هيچ مورد گازگرفتگي در سال گذشته نداشته‌اند. يادآور مي‌شود ماه‌هاي بهمن و آذر سال 90 به ترتيب با 150 و 145 نفر بيشترين موارد مرگ ناشي از مسموميت با گاز را نسبت به ديگر ماه‌هاي سال به خود اختصاص داده‌اند و كمترين موارد گازگرفتگي در سال گذشته نيز با عدد 12 نفر در شهريور ماه سال گذشته گزارش شده است. همچنين بيشترين رشد مرگ ناشي از مسموميت با گاز منوكسيدكربن با 7/96‌درصد در خرداد سال گذشته ثبت شده و از عدد 30 نفر در خرداد 89 به 59 نفر در خرداد90 رسيده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.