سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

پوستر/ تبریک نوروزی م. کوهکن

چکیده :نوروز این جشن کهن و زیبا بر همه ایرانیان شادباد و برای همه ایرانیانی که در پهنه ای از تفتان تا سبلان و از گرمی شن زارهای بلوچستان تا خنکای سبزینه شمال و از پهنه سرخس تا آبی آسمان ارس و از جلفا تا شرجی اروند و از وجب به وجب دریای همیشه پارس تا چابهار می زیند٬ آزادی و سربلندی را آرزو می کنم...


به نام آزادی برای ایران

چند سال پیش از بازداشتم هرگاه خبری از زندانیان سیاسی به گوشم می رسید شاید برایم اغراق آمیز به نظر می رسید. تا اینکه دیری نپایید فشارها و شکنجه های ماموران امنیتی را با تمام وجود احساس کردم و چه زیبا آموختم با وجود فشار های روانی و جسمی در زندان چگونه از خواسته های خود کوتاه نیایم.

به امید روزی که زندانیان سیاسی امروز آخرین نسل زندانیان سیاسی باشند. نوروز این جشن کهن و زیبا بر همه ایرانیان شادباد و برای همه ایرانیانی که در پهنه ای از تفتان تا سبلان و از گرمی شن زارهای بلوچستان تا خنکای سبزینه شمال و از پهنه سرخس تا آبی آسمان ارس و از جلفا تا شرجی اروند و از وجب به وجب دریای همیشه پارس تا چابهار می زیند٬ آزادی و سربلندی را آرزو می کنم.

م.کوهکن (کوروش)

اسفند ۱۳۹۰ خورشیدی

اوین بند ۳۵۰


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.