سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

میرحسین موسوی، 11شهریور 89

چکیده :در این شب ها، ای کاش حاکمان به شکاف عمیق بین خود و مردم می اندیشیدند و عمق فاجعه اتفاق افتاده را درک میکردند و در ماه توبه و مغفرت از ظلمی که بر مردم روا داشته اندطلب آمرزش میکردند/ میرحسین موسوی،11شهریور...


در این شب ها، ای کاش حاکمان به شکاف عمیق بین خود و مردم می اندیشیدند و عمق فاجعه اتفاق افتاده را درک میکردند و در ماه توبه و مغفرت از ظلمی که بر مردم روا داشته اندطلب آمرزش میکردند/ میرحسین موسوی،11شهریور 89


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.