سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پرداخت مطالبات يارانه‌ شير كارخانه‌هاي لبني يك هفته ديگر تمديد شد...

پرداخت مطالبات يارانه‌ شير كارخانه‌هاي لبني يك هفته ديگر تمديد شد

چکیده :رييس اتحاديه‌ي لبني ايران با اشاره به اين‌كه از يارانه‌ي شير صحبتي نيست، گفت: قرار شده بخشي از يارانه‌ي شير در قالب يارانه‌ي شير مدارس گسترش و به بيمارستان‌ها و مراكز بهزيستي تعميم يابد، اما عملا از پرداخت يارانه‌ي شير خبري نيست....


درپي اعتراض و تجمع روز گذشته‌ي كارخانه‌هاي لبني مقابل وزارت بازرگاني مبني بر عدم پرداخت مطالبات يارانه‌ي شير به كارخانه‌هاي لبني كه قرار بود در هفته‌ي گذشته اعتبارش اختصاص يابد، اين وزارتخانه پرداخت مطالبه‌ي 250 ميليارد توماني كارخانه‌هاي لبني را يك هفته‌ي ديگر تمديد كرد.

مجيد علي‌داد، رييس اتحاديه‌ي لبني ايران، در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين‌كه كارخانه‌هاي لبني حدود 300 ميليارد تومان بابت شير يارانه‌اي توزيع شده‌ي امسال و سال گذشته از وزارت بازرگاني طلب دارند، گفت: 30 درصد از اعتبار شير يارانه‌اي توزيع شده در سال گذشته و صد درصد از اعتبار شير يارانه‌اي توزيع شده در سال جاري تا نيمه‌ي تيرماه باقي ‌مانده است كه عدم پرداخت آن به كارخانه‌هاي لبني باعث فشار به صنعت و نهايتا انتقال اين فشار به كارگران و دامداران شده است.

وي افزود: درپي عدم پرداخت مطالبات كارخانه‌داران، كارخانه‌هاي لبني به دامداران، بانك‌ها و كارگران خود بدهكار شده‌اند.

علي‌داد تصريح كرد: دو هفته‌ پيش معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهوري قول داد كه اين اعتبار را تامين كند، اما در هفته‌ي جاري تامين اعتبار نشد كه براساس پيگيري‌ها و تجمع كارخانه‌هاي لبني، معاونت پشتيباني وزارت بازرگاني وعده داده در هفته‌ي جاري و تا چهارشنبه اعتبار معوقه‌ي يارانه شير را به كارخانه‌هاي لبني بپردازد.

رييس اتحاديه‌ي لبني ايران با اشاره به اين‌كه از يارانه‌ي شير صحبتي نيست، گفت: قرار شده بخشي از يارانه‌ي شير در قالب يارانه‌ي شير مدارس گسترش و به بيمارستان‌ها و مراكز بهزيستي تعميم يابد، اما عملا از پرداخت يارانه‌ي شير خبري نيست.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.