سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اعلام حمایت دانشجویان ۱٨ واحد دانشگاه آزاد از راهپیمایی دهم اسفند...

اعلام حمایت دانشجویان ۱٨ واحد دانشگاه آزاد از راهپیمایی دهم اسفند

چکیده :ما با اقتدا به شهید عزیزمان “محمد مختاری” و عهدی که برای ادامه راه او و دیگر شهیدان راه آزادی با خود بسته ایم اعلام می داریم امروز همه ما “محمد مختاری” هستیم و در برابر ظلم هرگز زانو نخواهیم زد حتی اگر سقف آسمان از بلندای قامت ما کوتاهتر باشد. این بار نیز با حضور سبز خود در خیابان ها در سه شنبه های پایان سال کمر استبداد را خواهیم شکست و شانه های آن را بر خاک می مالیم و برای آزادی این دو همراه شجاع جنبش سبز و همسرانشان از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم...


در ادامه اعلام حمایت ها از فراخوان راهپیمایی دهم اسفند و اعتراض به حصر راهبران جنبش سبز، تشکل های مختلف دانشگاه آزاد واحدها و شهرهای مختلف کشور نیز با صدور بیانیه ای، از اعلام حضور و پشتیبانی خود از این تظاهرات خبر دادند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد های تهران جنوب، تهران مرکز، مشهد، قزوین، تهران شرق، کرج، علوم تحقیقات، شاهرود، شهر ری، رشت، تهران شمال، تهران سما، تهران غرب، اراک، شهر کرد، اسلام شهر، مازندران، دزفول، در بیانیه خود در همین زمینه آورده اند:

“… ریاکارانه دیکتاتوران منطقه را به همراهی با مردمانشان توصیه می کنند در حالیکه با وقاحتی وصف ناشدنی در کوچه و خیابان به زنان و دختران به نام دین و خدا تعرض می کنند و از گفتن رکیک ترین الفاظ نیز ابایی به خود راه نمی دهند… در جنایت آن قدر مکارانه عمل کرده اند و حقه بازی نموده اند که قذافی با الگو برداری از ایشان مردم معترض را عده ای فتنه گر می نامد و اینان نیز به پیروی از قذافی که تا دیروز او را به گرمی در آغوش می کشیدند و برادر خطابش می کردند با پادگانی کردن خیابان ها ایران را به لیبی شدن تهدید می کنند….

ما دانشجویان دانشگاه آزاد با سه شنبه های اعتراضی بیگانه نیستیم؛ که خود پیش از این آغازگر آن بوده ایم. برگزاری تجمعات اعتراضی پی در پی در سه شنبه های آغازین سال تحصیلی گذشته کابوسی برای دیکتاتور و یارانش رقم زد تا آنجا که عمله ها و جیره خوارانشان به همراه دانشجونمایان بسیجی با حمله وحشیانه به وسیله باتوم و زنجیر و گاز اشک آور به جان دانشجویان و بازداشت و محرومیت از تحصیل ایشان نیز نتوانستند آرامش را به خواب دیکتاتور و یارانش برگردانند.

ما با اقتدا به شهید عزیزمان “محمد مختاری” و عهدی که برای ادامه راه او و دیگر شهیدان راه آزادی با خود بسته ایم اعلام می داریم امروز همه ما “محمد مختاری” هستیم و در برابر ظلم هرگز زانو نخواهیم زد حتی اگر سقف آسمان از بلندای قامت ما کوتاهتر باشد. این بار نیز با حضور سبز خود در خیابان ها در سه شنبه های پایان سال کمر استبداد را خواهیم شکست و شانه های آن را بر خاک می مالیم و برای آزادی این دو همراه شجاع جنبش سبز و همسرانشان از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد. ما ضمن هشدار نسبت به اعمال هرگونه خشونت مسؤولیت عواقب احتمالی آن، و همچنین مسؤولیت حفظ جان و سلامت این دو عزیز و خانواده هایشان را متوجه حاکمیت فعلی می دانیم.

ما دانشجویان دانشگاه آزاد ضمن تحسین حضور با شکوه مردم و دانشجویان آگاه و تشکر از ایشان اعلام می داریم:در روز های سه شنبه دهم، هفدهم و بیست و چهارم اسفند ماه در ساعت پنج عصر به خیابان ها خواهیم آمد و از هموطنان غیور و شجاع خود می خواهیم تا فرزندان خود را در این حضور همراهی کنند.”


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.