سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » سیاستهای ویرانگر کنونی را به رفراندوم بگذارید...
» میرحسین موسوی در گفت و گو با کلمه:

سیاستهای ویرانگر کنونی را به رفراندوم بگذارید

چکیده :فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب خورده دشمن باشیم شما بدون توجه به ما میثاق بین خود و مردم را که رعایت حقوق مردم و حفظ آزادی ها واجرای بدون تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت مردم بر سر نوشت خودشان است، رعایت کنید. شما با بازگشت به سمت مردم و قانون و دوری از استبداد خودتان پرچم سبز را بلند کنید. چه کسی به شما اختیار داده است که با ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید واین شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید. خودتان برای خودتان هورا نکشید! رفراندوم برگزار کنید ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا...


فرض کنید ما فریب خورده ایم شما به خاطر کشور به مردم بازگردید

کلمه: میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و یکی از همراهان جنبش سبز در گفت و گویی با کلمه، به تشریح ویژگی های جنبش سبز پرداخته و این جنبش را ما حصل مطالبات معطل مانده یکصد ساله اخیر  و  جنبشی سر زنده، آزادی خواه و رهائی بخش و معاصر با نگاه به سنت و گذشته توصیف کرده است که روز به روز ریشه های آن عمیق تر می شود.

موسوی در این مصاحبه که به تازگی انجام شده، خطاب به اقتدارگرایان گفته است که «فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب خورده دشمن باشیم، شما با بازگشت به سمت مردم و قانون و دوری از استبداد خودتان پرچم سبز را بلند کنید.»

میرحسین در همین مصاحبه از دولتمداران پرسیده است که «چه کسی به شما اختیار داده است که با ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید واین شرایط وخیم را در وضع اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید؟ و در ادامه به آنها گفته که خودتان برای خودتان هورا نکشید! رفراندوم برگزار کنید تا ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا نه؟»

موسوی آبروی امروز نظام را در گرو عمل به قولها و قانون در مورد پرونده هایی چون فجایع کهریزک و یا جنایات حمله به کوی دانشگاه و پیگیری نامه های زندانی های مظلوم سیاسی از جمله عبدالله مومنی و حمزه کرمی و آریا آرام نژاد و فعالین مازندرانی  دانسته است.

نخست وزیر دوران جنگ در این گفت و گو به مشکلات اقتصادی کشور نیز پرداخته و گفته است که گذشته از خطرات  امنیتی و اقتصادی بیرونی که کشور در معرض آن قرار دارد، یک مشکل اساسی امروز«کوتاه شدن دست کشور در استفاده ازنیروهای کارآمد برای مدیریت بحران در سطح سیاسی و اقتصادی و احتماعی است.نیروهای کارآمدی که به عوض انکه مشغول حل مشکلات و از بین بردن اثرات خرابکاریهای اقایان باشند یا در زندانها هستند و یا در انزوا.»

مشروح مصاحبه کلمه با میرحسین موسوی را در ادامه می خوانید.

یکی از بحثهای حساس در فضای ملی وضعیت جنبش سبز در شرایظ کنونی است . تحلیل شما از وضعیت کنونی جنبش چیست و آینده انرا چگونه پیش بینی می کنید؟

جنبش سبز سر زنده است و روز به روز ریشه های آن عمیق تر می شود. جنبش سبز کلمه سبزی است که از دل پرمهر ملت ما جوشیده و ماحصل مطالبات بر زمین مانده یکصد سال اخیر بویژه مطالبات بر آمده از انقلاب اسلامی است . ازهمه مهمتر یک جنبش مدرن و متناسب با شرایط و ضروریات جهان امروزی است. اگر دقت کنید شعار ها و مطالبات در جنبش به گونه ای بیان شده است که مخالفت علنی با آن را برای اقتدار طلبان  مشکل می کند.

دقیقتر بفرمایید که چه  شعار و مطالبه ای  است که مخالفت علنی با آن را  برای جناح اقتدارگرا دشوار  می کند ؟

چه کسی می تواند آشکارا با آزادیخواهی و عدالت طلبی و یا انتخابات غیر گزینشی آزاد و رقابتی مخالفت کند. یا چه کسی می تواندتکیه بر ارزشهای فرهنگهای متنوع قومی را رد کند و یا به به راحتی و باصدای بلند بگوید که کرامت ذاتی انساتها را قبول ندارد و یا نمی خواهد مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند و یا بگوید باز تولید استبداد آن هم به قول مرحوم علامه نائینی بد ترین نوع استبداد امر مطلوبی است؟

ما می دانیم درضمیر و باطن انسانی هیچ کس حتی در میان نیروهای امنیتی، نظامی و بسیجیان سیاهپوش امروزی راضی به کشتن و سرکوب ومحبوس کردن فرهیختگان، معلمان، کارگران و زنان و مردان نیست، مگر یک عده بیمار و یا وابستگان به قدرت و سودبرندگان از غارت منابع ملی. به همین دلیل وقتی مخالفان جنبش نمی توانند با خواسته های جنبش  مقابله کنند دشمن تراشی می کنند. دشمن تراشی هایی از جنس آنچه در نوار  سردار مشفق بود. از این نظر نوار سردار مشفق به عنوان یک سند تاریخی دارای اهمیت  هم هست.

برای چندمین بار است که شما به اهمیت نوار سخنان سردار سردار مشفق اشاره می کنید، همان سخنانی که موجب شکایت هفت اصلاح طلب علیه کودتای انتخاباتی نیز شد، اولا اهمیت آن سخنان در چیست ؟ ثانیا به نظر شما دلیل عصبانیت اقتدارگرایان از شکایتی که بر پایه سخنان سردار مشفق استوار بود، چیست؟

سخنان سردار مشفق علاوه برآنکه سندی برای اثبات تقلب و کودتای انتخاباتی است برای نشان دادن انحطاط فکری دشمنان مردم بسیار مهم است. دلیل عصبانیت اقتدار طلبان از شکایت بر پایه سخنرانی  کذائی همین است.

اما ما در مقابل این عصبانیت می توانیم بگوییم که فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب خورده دشمن باشیم شما بدون توجه به ما میثاق بین خود و مردم را که رعایت حقوق مردم و حفظ آزادی ها واجرای بدون تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت مردم بر سر نوشت خودشان است، رعایت کنید.

شما با بازگشت به سمت مردم و قانون و دوری از استبداد خودتان پرچم سبز را بلند کنید. چه کسی به شما اختیار داده است که با ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید واین شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید. خودتان برای خودتان هورا نکشید! رفراندوم برگزار کنید ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا نه؟

مهم ترین ویژگی های جنیش سبز را در شرایط فعلی چگونه بیان می کنید؟

در خلاصه ترین حالت باید بگویم جنبش سبز یک جنبش آزادی خواه و رهائی بخش کاملا معاصر است و نگاه به سنت و گذشته درآن به شیوه ای است که دست و پای آنرا نبسته و امید به آینده هم به نوعی نیست که آنرا دچار خیالپردازی کرده باشد. سیاستهای ویرانگر دولتمداران هم البته نقش اساسی در توجه دادن مردم به شعارها جنبش داشته است و بتدریج انرا بصورت تنها بدیل برای وضعیت موجود در آورده است

می شنویم که آقایان در تبلیغات رسمی خود می گویند که جنبش سبز را جمع کرده اند البته برخی اوقات خیلی راحت هم از لفظ «سرکوب» استفاده می کنند؟ نظر شما در باره این ادعا چیست؟

امتحان این ادعاخیلی ساده است. بگذارند بدون پر کردن خیابانها از نیروهای سیاهپوش و مسلح در مراسمی مثل شانزده آذر و یا بیست پنچ خرداد مردم  نظر خود را با استفاده از حقوقشان که در اصل بیست و هفت قانون اساسی آمده است، نشان بدهند.

با دلخوشی به تجمعاتی که با حاضر غایب کردن در ادارات و یا تشویق و ترساندن و با هدایت احزاب و تشکلهای پادگانی ترتیب داده می شود، مشکل حل نمی شود. همین تکبیرهای خودجوش روز دوشنبه آخر شهریور به تنهائی پاسخ آن همه تجمعات مهندسی شده را داد.

بنده به اختصار در پاسخ این ادعا بگویم که اثراتی که جنبش سبز تاکنون داشته جمع کردنی نیست. شما به ترک هائی که در بدنه آلوده به فساد و ظلم ایجاد شده نگاه کنید. این ترکها در جاهایی به شکافهای غیر قابل ترمیم تبدیل شده است. آنها برای پوشاندن این شکافها بطور مرتب به دروغگوئی وادار می شوند.

آبروی نظام امروز در گرو عمل به قولها و قانون در مورد پرونده هائی چون فجایع کهریزک و یا نامه های زندانی های مظلوم سیاسی و یا جنایات حمله به کوی دانشگاه درآمده است و کاملا مشهود است که دولتمداران راه حلی را در این زمینه ندارند و برای همین دروغ ها هر روز درحال افزایش است و هر روز بیشتر از روز پیش مشت اینان در مقابل مردم ایران و جهانیان باز می شود.

به نظر من تبدیل دروغ بعنوان روش اداره کشور هم نشان خوف است و هم نشان زوال. اینها نه تنها از تجمع ها و راهپیمایی های خیابان که  حتی از مچ بند سبز هنرمندان و ورزشکاران و جوانان نیز می ترسند.

باید به یاد داشته باشیم که در نبود جنبش این فساد و ظلم ساختاری و خودرایی ممکن بود برای مدت طولانی پنهان بماند ودر آینده کشور را در معرض خطرهای علاج ناپذیر قرار دهد.

خلاصه بگویم اینکه ما در مقابل میلیاردها انسان در مقر سازمان ملل بگوییم در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اینهائی که زندانی هستند می خواسته اند پلیسها را بکشند و یا ترس خود را از مچ بند سبز ورزشکاران و هنرمندان نتوانیم پنهان کنیم نشان می دهد که جنبش در همه حال و همه جای ایران و جهان حضور دارد و اینان را راحت نمی گذارد و عرصه را آن چنان برای ظالمان تنگ کرده است که تصدیق بدیهیات از سوی اینان مساوی رها کردن قدرت خواهد بود وبه همین دلیل بسط آگاهی ها برای آینده کشور و جنبش نقش حیاتی دارد. نیروهای مسلحی که درآستانه روز قدس  برای ترساندن مردم به خیابانها آورده شدند نشان می دهد که اقتدار گرایان از سرزندگی جنبش اطلاع کامل دارند. حالا اگر یک وزیر بی اختیاری  تعادل خودرا در مقابل مچ بند سبز سینماگرها از دست می دهد نباید آنرا جدی گرفت.

به مساله ی اقتصادی بپردازیم. در کشور علاوه بر بحران سیاسی نشانه های آشکاری از بحران اقتصادی دیده می شود. نرخ ارز و طلا و توقف گشایش اعتبارها و کم شدن فروش نفت و اعتصاب ها در چند ماه اخیر در بازارهای کشور اتفاق افتاده است وبیکاری، تورم ومشکلات روز افزون معیشتی نیز کاملا برای مردم ملموس است. اما در مقابل گفته می شود این تحریم ها به نفع کشور است و ما تحریم ها را دور می زنیم و از این قبیل بحثها. نظر شما به عنوان کسی که در هشت سال از بحرانی ترین دوران کشور دولت را اداره کردید در باره بحران های فعلی اقتصادی و ادعاهای دولت چیست؟

بنده بلافاصله بعد از قطعنامه 1929 در یاداشتی گفتم که این قطعنامه و قطعنامه های قبلی قابل اجتناب بودند و گزافه گوئی  هاو ماجراجوئی ها در سیاست خارجی برای استفاده داخلی منجر به صدور این قطعنامه و پیامدهای آن شد و متاسفانه هنوز هم رویه سابق ادامه دارد.

می شود سخنرانی هاو مواضع اخیر در نیو یورک را از زاویه تامین منافع ملی بین استادان و صاحبنظران و حتی کارشناسان زبده وزارت خارجه به بحث و گفتگو گذاشت تا معلوم شوداین مواضع چقدر به نفع مصالح ملی ما بوده است. البته ممکن است در قهوه خانه های بعضی از کشور های عربی به به و چه چه هم بشنویم. ولی اثرات واقعی این مواضع درسفره های محرومان و مستضعفان جامعه و بازار و اقتصاد ملی روز بروز بیشتر حس خواهد شد.

گذشته از خطرات  امنیتی و اقتصادی بیرونی در داخل هم ما مشکل اساسی تری داریم که ممکن است در نگاه اول به نظر نیاید و آن کوتاه شدن دست کشور در استفاده از نیروهای کارآمد برای مدیریت بحران در سطح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است.

نطام امروز دچار توهمات خطرناکی است و مشغول خراب کردن همه پلهای کوچک و بزرگ پشت سر است و گرنه در داخل این معرکه بزرگ به فکر حذف روز گفتگوی تمدنها از تقویم های کشور نمی افتادند.همین اقدام به ظاهر کوچک به خوبی نگاه کوتاه نگرانه و جناحی را که کشور دچار آن شده است، بخوبی نشان می دهد.

حضرات فکر می کنند عرصه سیاست داخلی و خارجی مثل سر گذرهای کوچک محلات قدیمی است که با اشتلم و فحش و دعوا حریف را از میدان بدر می کردند. مشکل در این است که مقیاسها اشتباه گرفته شده است و بین منافع بزرگ ملی و منافع حقیرانه شخصی  و صحنه پیچیده بین المللی و جدالهای کوچک  سرمحله ای خلط شده است وگرنه با احتیاط و تدبیر بیشتر عمل می شد.

در این بین فریاد شعارهای ارزشی و دینی بیش از همیشه بلند است و من میگویم اگر واقعا اسلام و ایران برای ما اهمیت داشت این همه نیروهای نخبه را از نظام نمی رماندیم آیا امروز جای امین زاده باید در زندان باشد یا وزارت خارجه ؟ و آیا امروز صفائی فراهانی در زندان و بیمارستان باید باشد و یا در وزارت اقتصاد و دارایی؟

اقتدارگرایان خواه خوششان بیاید و یا بدشان بیایداکثریت نیروها و مدیرانی که امروز می توانستند در این بحران نقش آفرین باشند درحزب مشارکت و مجاهدین انقلاب و کارگزاران  واعتماد ملی و سایر تشکلهای مشابه هستند و در این بین مساله عمده دادستان کشور و سخنگوی قوه قضائیه و در حقیقت سخنگوی کل نظام اعلام غیر قانونی بودن  این تشکیلات ها و دستگیری اعضای آنهاست.

بنده متاثر می شوم وقتی می بینم مدیران برجسته کشور عوض آنکه مشغول حل مشکلات و از بین بردن اثرات خرابکاریهای آقایان باشند یا در زندانها هستند و یا در انزوا. همه ما شاهد آن بوده ایم که بعضی از این مدیران در سطح اجرا چه معجزاتی آفریده اند. امروزهمه زنان و مردانی که گمنام و یا مشهور تحت تعقیب و یا در زندان هستند می توانستند گره های بسیار ازمشکلات کشور باز کنند.

بنده از روی دلسوزی توصیه میکنم که این روزهای سخت که سختتر هم خواهدشد تاجائی که میتوان آن هزاران مدیر و نیروی کار امدی که از همه دستگاهها تصفیه شدند مورد توجه قرار گیرند و از تجربیات آن ها استفاده شود. گرچه می دانم که نباید انتظار داشته باشم که میخ‌ آهنین رود در سنگ.

در مورد ادعاهای رسمی در مورد حل مشکلات کشور که زیاد این روزها از رسانه های رسمی شنیده می شود ،چه نظری دارید؟

در این باره باید بگویم شفافیت و اذعان بوجود بحران بخشی جدائی ناپذیر از راه حل است. با پوشاندن مسائل و رجزخوانی نفتی نخواهیم داشت که آنرا بر سر سفره های مردم ببریم و یا امنیت ایران عزیز را تامین کنیم.

دروغ و وارونه سازی حقایق باید متوقف شود تا ما همه مردم را پشت نظام داشته باشیم. باید بدانیم در دراز مدت  برای مردم مهم تر از اسم حکومت تامین حقوق حقه آنان و احترام به کرامت ذاتی آنهاست. اگر می خواهید اسلام را حفظ کنید بطور عملی باید نشان بدهید که اسلام از تامین حقوق مردم و حق حاکمیت انان بر سرنوشت خود وحل مشکلات کشور عاجز نیست ومخالف ظلم وفساد و زورگوئی وفامیل بازی و اختناق است.

هیچ دولت و نظام سیاسی نمی تواتد جز با ایجاد وحدت بین ملت خود در خطرات جدی از خود دفاع کند. راه حل جذب مردم در این است که به آنها اطمینان داده شود که رای آنها دزدیده نخواهدشد و آنها خواهند بود که باید تصمیم بگیرند نماینده اشان در سازمان ملل چگونه سخن بگوید و با کدام کشور دوست باشد و با کدام دشمن. ونمایندگان آنها خواهند بود که تصمیم بگیرند  چه زمانی ازدولتمداران حمایت کنند و  چه زمانی استیضاح. وگرنه با دادن دو اطلاعیه متناقض دریک روز در  مدح و ذم دولت مردم از جنبش سبز جدا نخواهند شد.

به تازگی یکی از سخنگویان  موتلفه گفته است که باید بدنه مردم را از موسوی و خاتمی و کروبی جدا کنیم تا مشکل فتنه حل شود. به نظر می رسد این استراتژی تازه آقایان باشد. ارزیابی شما از استراتژی تازه شان چیست؟

به نظر من استراتژی عاقلانه ای است ولی مردم جذب تشکلهایی می شوند که مردم را بخاطر منافع خودشان با دگر سازیهای بی مورد خودی و ناخودی نکنند واز حقوق مردم دفاع کنند.

چه اشکالی دارد موتلفه هم از رسیدگی به نامه های حمزه کرمی و عبدالله مومنی و به  دفاعیه آریا آرام نژاد و فعالین مازندرانی توجه و رسیدگی کند  و هم مخالفت صریح خود را با شکنجه و اعتراف گیری و تواب سازی اعلام کند. و یا بعنوان یک حزب قدیمی به دستگیری غیر قانونی اغضای نهضت آزادی که آن هم یک تشکل و حزب قدیمی است اعتراض کند؟ مشکل موقعی حل می شود که ما چشممان را به تمایزهائی که خودی و ناخودی کردن ایجاد می کند ببندیم و از حق دفاع کنیم، حتی اگر به ضرر خودمان باشد. من یقین دارم اگر شهید بزرگوار عراقی امروز زنده بود از حق وعدالت دفاع می کرد حتی اگر به ضررخود ویا دوستانش بود.

با تشکر از فرصتی که در اختیار کلمه قرار دادید.


479 پاسخ به “سیاستهای ویرانگر کنونی را به رفراندوم بگذارید”

 1. Green Revolution of Iran 1388 گفت:

  Long Live Mir Hossain ……Long Live Karoobi …..

 2. عاشق وطنم ایران گفت:

  جناب آقای مهندس میر حسین موسوی عزیز وقتی پیام شما را میخوانم با تمام وجود به آزاد اندیشی شما ایمان می آورم از خداوندصبر و بردباری و توان مضاعف برای ادامه راحتان از خدامند خواستارم

 3. سبز سبز گفت:

  به بهشت نمیروم من اگر میرحسین نباشد
  عاشقتم میرحسین عزیز

 4. Green Revolution of Iran 1388 گفت:

  …..Since 1906 more than 100 years a nation movement & revolution for freedom ,independence & human dignity
  Mousavifrom …Sattar khan ….Dr. Mosadeq till Mir Hossain …

 5. زهرا - سبز گفت:

  سلام به مهندس موسوي عزيز جان كلام را ادا نمودي و خداوند پشت و پناهت باشد . مابيشماريم

 6. يك آريائي گفت:

  درود بر شهامت وكرامت مير حسين كه باعث شد ملت ايران عقده هاي چندين ساله خود را تركانده وهمصدا از آزادي وآزادگي وكرامت انساني صحبت كنند هرچند طي اين چندين سال پس از انقلاب هميشه زمزمه هايي از نارضايتي مردم از دولت و… به گوش ميرسيد اما گفته ها وحركت ميرحسين همچون استارتي براي روشن شدن وراه افتادن ماشين اين قطارمردمي را كه سالهاست به زور استبداد و زور اسلحه ودروغ گويي .زنداني كردن وشكنجه نمودن واز بين بردن كرامت و صداقت مردم نگه داشته شده بود روشن وبه حركت درامد انهم چه حركتي كه هيچ قدرتي نخواهد توانست جلو دار ان باشد . انشاءالله
  توكل به خدا چاره ساز همه دغدغه ها

 7. منیره گفت:

  من با دوستانی که عشاق اقای خامنه ای هستند حرف دارم . حضرت علی به دوستانش نمی گفت مرا چشم بسته دوست بدارید او اتفاقا از دوستانش توقع انتقاد دهشت و خود را نعوذ بالله خدا نمی دانست که بری از هر عیب و نقصی است . حال چه بر سر ما امده است که برای خدا هم شریک گرفته ایم و این اقا را که یک انسان است این گونه تقدس بخشیده ایم من همه ی ایران و ایرانیان را دوست دارم به دور از هر رنگی اما به وجود ازاد اندیشانی چون خاتمی موسوی و کروبی افتخار می کنم و ارزویی جز ایرانی اباد و ازاد ندارم

 8. حسين گفت:

  سلام به همه

  سلام و درود بر مهندس موسوي عزيز

  آقايون و خانوم ها روي پخش خبرنامه كلمه جدي باشيم .

  يا حسين

 9. عماد گفت:

  سلام برادارای سبز از مدیر سایت می خواهم که لطف کنن که به همراه اسم افرادی که نظر میدین آی پی اونهارو هم بزارن چون حس میکنم خیلی ها هی پشت سر هم نظر میدین به اسم های مختلف.. نگین واسه امنیت بینندگان این کارو نمی کنید چون اگه بخوان راحت مسئولین امنیتی می تونن آپی همه رو پیدا کنن .. لطف نمایید و نظر بنده رو بزارید .. موفق باشید

 10. م گفت:

  سلام ودرود به یاور همیشه جنبش سبز .از گروه فنی کلمه درخواست دارم تا تصویر یا فیلم مهندس را هم منتشر کنند.دیدن مهندس موسوی به من آرامش می دهد

 11. ناشناس گفت:

  ایران یک رضا شاه دیگر میخواهد که اباد شود با موسوی و احمدی نزاد ایرا اباد نخواهد شد ما نه موسوی ترسو را میخواهیم نه احمدی نژاد احمق را لطفا هر دو از گود خارج شوید تا ملت غیور خود برای کشورشان تصمصیم بگیرند چرا که پرونده هر دو شما برای ملت رو شد و حنای هیچ کدام رنگی ندارد لطفا به سلامت .

 12. montaghed گفت:

  are rast migi…………akhe momen ko goft ba ye dorogh mardom ro rikhti to khiabon hala mondi tosh…ba mazlom namaee mikhai khodeto tabraee koni…zehi khiale batel ..az sharayete ejtemai va faghri ke khodeton ba hemaghathatoon dorost kardin bar zede hokomate IN BINAVA estefade mikonin nashe ke beshi abo mosa ashariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 13. امیر گفت:

  یا حسین میرحسین

 14. زیبا گفت:

  لطفا بود نبود میر حسین را به رفراندوم بگذارید اگر نمی ترسید هر چند که تو انتخابات معلوم شد

 15. علي گفت:

  اگر بعد از رفراندم نگوييد تقلب شده حتماً اين را مي‌كنيم

 16. احسان گفت:

  خدا حفظت کنه میر عزیز که هر چی این یلا قباهای سر گردنه بگیر بیشتر توپشونو پر میکنن تو بیشتر استوار بر مواضعت هستی .
  ای کاش دستور یه اعتصاب سراسری رو می دادی

 17. 5555555555 گفت:

  يا حسين مير حسين

 18. یار سبز گفت:

  با سلام خدمت همه دوستان سبز
  مدرسه که میرفتیم همش بایستی به زور در روزهای بخصوصی به راهپیمائی و استقبال این و اون میرفتیم . توی دانشگاه وضعیت کمی بهتر شد . تو سربازی هم به زور توی نمازخونه ای که بوی عرق و … ی سربازها آدم رو خفه میکرد نماز اجباری میخوندیم .
  خدا رو بسیار شاکرم که توی اداره دولتی استخدام نشدم که 30 سال هم مجبور بشم توی روزهائی مثل نهم دی سال گذشته به خاطر ترس و ماموریت و اضافه کاری برم خیابون و مثلا آقایون بگن حماسه 9 دی را آفریدند. به احتمال زیاد این دوست آنتی سبز ما از جمله چنین افرادی باشند . بالاخره نمکی می خورندو حرمت نمکدان را نگه میدارند
  یاشاسن ایران – یاشاسین میرحسین و ملتی 

 19. سعید گفت:

  خدایا ملت ومردم ماراچه شده کی همه یک صدا میشن برای سربلندی کشورمون که به دنبال خواهد داشت سربلندی تک تک مردم را،
  خدا یا نیروهای این ملت را همراستا کن
  خدایا به کشورمامثل بسیاری از کشورها امنیت بده
  خدایا همه دنیا از تمام دنیا برای پیشرفتشان استفاده می کنند مارا به جایی برسان که لاقل از تمام نیروهای خود استفاده کنیم
  خدایا به ما تحمل نظر دیگران را عطل بفرما
  خدایا به یاد بده عاشق هم نوع بشیم
  خدایا به ظالم یاد بده که عمرش آنقدر نیست که بتواند ازظلمش بهر ببرد
  خدایا به ما بفهمان در صورت وجود آزادی همه بهر می برند
  خدایا….
  خدایا ….
  خدایا ….

 20. آزادمرد گفت:

  مردم در رای خود نوع سیاستهای داخلی و خارجی مورد نظر خود را انتخاب کردند
  بهتر است سران فتنه به فکر محاکمه و پاسخگویی به خیانتهایشان باشند

 21. saaed64 گفت:

  اقای میر حسین رفراندوم برگزار شد .
  شاید شما مثل دوره قبل اقای کروبی خوابتان برده بوده
  روز 9 دی مگر به همین زودی یادتان رفته
  رفراندوم از این قویتر

 22. كوروش گفت:

  اگر هر كس با توجه به توانايي و تخصص سر جاي خودش كار كند اين وضعيت سامان ميگيرد ولي افسوس…

 23. منفور از ظالم گفت:

  يا حسين مير حسين
  مرگ بر استبداد ديني

 24. مجید گفت:

  رفراندوم برگزار کنید ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا نه؟
  .
  مهندس جان وضع اقتصادی چه مشکلی داره؟؟ تورم که 8.8 درصد هست (تا کور شد هر انکه نتواند دید)
  بورس ایران هم که به گزارش همین اجنبی هاا که براتون سند حساب میشه امن ترین بورس دنیاست (بازم تا کر شود هر انکه نتوواند دید)
  یارانه ها هم که وظیفه هاشمی جانت و محمد خاتمی جانت بود که اون هم دکتر متقبل شدن
  دیگه چی میگی؟
  رفراندوم میخوای؟؟ یه کم از این بی بی سی فارسی و فارسی وان دل بکن شبکه های خودمون رو ببین
  ببین وقتی دکتر میره توی شهر ها چجوری ازش استقبال میکنن ، این از نظرتو رفراندوم نیست؟؟
  من میگم چطوره رفراندوم کنیم که مهندس جان رو به دلیل تحریک جوانان و همخکاری با اجانب در جهت براندازی و ریختن خون جوانان بی گناه محاکمه کنیم :-)
  نظر مثبت شم چیه؟؟
  مهندس جان تو اگه حرفی داشتی وقتی که برنامه رو به فردا التماس میکرد که بیاید حرف بزنید میرفتی و حرف میزدی

  • مرگ بر ظالم گفت:

   آره عزيزم دكتر جونت اومده بود استان ما به بسيج تمام روستاها دستور داده بودند از هر روستا بايد سي نفر به استقبال دكتر برود البته با دادن مقداري پول از بيت المال و تامين غذا و نوشابه و كيك و سانديس
   با اين همه باز هم در مركز استان يك ورزشگاه 15 هزار نفري هم پر نشد
   بله رفراندوم شما اين شكلي است. خدا به شما يك كمي عقل و يك ذره انصاف دهد.

 25. با بررسی مواضع دو طرف میشه واقعیت رو فهمید
  وای به حال کسانی که به منابع دو طرف دسترسی ندارن

 26. دیازپام سبز گفت:

  احسنت مجید سایبری.نظراتت چقدر آدم رو یاد اتاق فکر میندازه.تو هم ….. از رو کاغذ میخونی؟…

  • مجید گفت:

   جناب دیازپام سبز کدوم حرفم غلط بود؟؟تورم 8.8 که برای اولین بار بدست اومده یا حرفم در باره بورس ایران یا این که هدفمند کردن یاراه ها وظیفه خاتمی و هاشمی بوده؟؟ یا حرفم در باره استقبال از دکتر توی شهر ها؟؟ اگه موسوی راست میگه یه بار ازادانه بره توی یکی از شهر های ایران
   اصلا بره توی همون تبریز که شهر خودشه!!! ببینیم مثل دکتر ازش استقبال میکنن یا همون بلایی که سر اشیخ تو قزوین و خاتمی توی راهپیمایی اومد سرش میارن؟؟
   اما گفتی اتاق فکر و کاغذ و از رو خوندن یاد اون بیانیه خاتمی افتادم که اتاق فکر لندن نشینتون(سایت جرس) قبل از موعد منتشر کرد :))

   • دیازپام سبز گفت:

    مجید جون کیا بلا سر دو تا فتنه آوردند؟همونهاییکه دفتر دو تا مرجع رو با “قرآنهاش” متلاشی کردن همونهاییکه زن دو تا فرمانده سپاه رو با اسلحه و اسپری تهدید کردند.همونهاییکه دو جین جوون رو از پنجره پرتاب کردند.
    ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون

 27. احمد گفت:

  حزب فقط حزب الله
  رهبر فقط روح الله

 28. بسیجی گفت:

  به نام امام بر حق ما خامنه ای. جالبه حرف های دوستان رو اگر توهین به نظام و جنبش سبز باشه سریع میذارین ولی سخن منو که به عقاید دو طرف احترام گذاشتم و فقط نظر خودم را گفتم نمیذارین معلوم میشه شما فقط ادعای ازادی بیان می کنید وازادی در دیدگاه شما یعنی حرف هایی که در راستای اهداف شما باشد سانسور کنید ببینید ایا به اهداف خود میرسید خدا به حق شهدا من و شما را به راه راست هدایت کند.یا حق

 29. sabze sabz گفت:

  ایول.بابا شما که اینقدر فکر می کنید حق هستید و ما هم که منافق و متجاوز و بیگانه ایم دیگه پس دمتون گرم بزارین ما یه روز حق راهپیمایی داشته باشیم بیایم تو خیابون ضایع بشیم بریم خونمون همه چیز تموم شه.آخه ما که پنج نفرم بیشتر نیستیم خب

 30. Arash Hooshmand گفت:

  Zendeh baashi Mousavi ke Pirouzi baa to be mellat michasbad va taazeh pas az piruzi keshvar be to baraaye jobraane kharaabkaarihaaye in jaaniaan niaaz daarad.
  Khodaa Negahdaarat Baad Ey Mir

 31. مهندس گفت:

  روز 25 خرداد به گفته خود آقايان نزديك به 3 ميليون در اطراف ميدان آزادي جمع شدند با آنكه هيچ اطلاع رساني در كار نبود و بسياري از طرفداران موسوي به خاطر گرفتاري يا ترس در اين تظاهرات شركت نكردند مانند من و همه همكارانم. آنوقت راي مرد تهران به موسوي كمتر از 3 ميليون بوده است آيا اين با عقل جور در مي‌ايد.

  نخست فلسفه شاه دين حسين اين است كه مرگ سرخ بهتر از زندگي ننگين است

  دورود بر ميرحسين عزيز كه تنها هدفش رضاي خداست

 32. شب زده گفت:

  منشا سياستهاي ويرانگر كنوني ضعف قانون اساسي و استبداد…است.گيرم كه همه مردم كشور به ويرانگر بودن سياستهاي كنوني راي دهند(در حالي كه الان نيز قريب به اتقاق مردم مخالف اين سياستها هستند)چه فرقي مي كنه وقتي آخرش حرف،حرف …ست!

 33. امين گفت:

  درود بر ميرهميشه سبز

 34. کودک.مسلمان.بلوچ گفت:

  سلام.من از استان سیستان بلوچستان هستم و سنی.هستم.در.مذهب.ما.اصولا.فقط.یا.الله.گفتن.جایز.میباشد.ولی.من.به.افتخار.تنها.ضد.دیکتاتور.عالم.3بار.میگم
  یا……حسین……میر….حسین
  یا……حسین……میر….حسین
  یا……حسین……میر….حسین

 35. آرش گفت:

  وقتی نفست میاد خوشحالم.بزرگی میر حسین!

 36. بسیجی گفت:

  به نام خدای امام برحق ما خامنه ای.برادران و خواهران عزیز در 9 دی و 22 بهمن از شهرستانها بسیجی ها رو اوردند به تهران جمعیت انبوه شهرهای دیگر چه ان مردم را از کجا اوردند؟ در ضمن بهتر نیست بعد از یک سال اقای موسوی برخی از ادله خود مبنی بر تقلب را اذائه دهند شاید ما هم با شما هم عقیده شدیم ودر اخر شما که به احترام به عقاید مختلف ایمان دارید(انشاالله که همینطور است)فکر نمیکنید پاره کردن عکس حضرت امام و توهین به مقدسات در روز عاشورا بی احترامی وتوهین به عقاید میلیونها نفرشیعه است؟در مورد رشوه گرفتن یکی از سران جنبش جنبش(البته به اعتراف خودش)از جزایری چه نظری دارید؟وده ها سوال دیگر.امیدوارم خدا همه ما را به راه راست هدایت کند.سانسور نکنید.یا حق.

 37. سبز گفت:

  راه ما…راه قلم/سخن/آزادی و آزادگی/ راه سبز/ عدالت/ اندیشه و تفکر/ مهربانی و گل بود. مسیر دیپلماتیک برای اصلاحات. برای ترقی و جلو رفتن و راه سازش با آزادمردان.
  راه شما چه بود آقایان؟
  مردم را به گلوله بستید. به کوی دانشگاه حمله کردید. تقلب کردید و به سبز خون ریختید. خدا دشمن شماست آقایان.
  زنده باد راه سبزمان… تا آخرین قطره ی خون.

 38. سرباز سبز ایران گفت:

  فقط به خاطر ایستادگی میرحسین در کنار مردم مظلوم که به او پناه بردند میگم یا حسین میرحسین .از ته دلم دوست دارم هرچند انتقادی هم از گذشته شما دارم.دوست بسیجی تاریخ یادت نره قران سر نیزه رو عمرو عاص برای فریب یاران علی زد پس به سادگی این دروغ هارو باور نکن.(اتش زدن قران توجیهی برای کشتار مردم است).میر حسین حتی اگر جنبش ساکن شود ولی تو در دل ما میمانی و جاودانه در تاریخ شدی.

 39. ایرانی گفت:

  واقا دلم برا اینهمه ارزش و تمدن ایرانی می سوزه که الان به اینجا رسیده . خیلی جالبه همه خودشونو علامه 10 می دونن و اظهار نظر می کنند حالا نگو خیلی تعطیل تر از این حرفا . قدرت شده سند مالکیت این ملک که دست هرکی می افته ایرانو ارث باباش میدونه و مردمم میشن ارازل اوباش و …. جالب ابجاست که این آدمای تعطیل حقوق اولیه انسانیتو هم نمی دونن چیه و چه جوریه و فقط داریه علم و فرزانگی رو دست گرفتن و باهاش یه مشت تعطیل تر از خودشونو تو رنگ بسیجو و…. میرقصونن و از این یکی دو روز دنیا لدت می برن . اینا نمی دونن حریم شخصی اولیه یعنی چیه – اینا علنن به شعور مردم که خیلی غیرقابل قیاس با فهم خودشونه توهین می کنن – کل اینترنتو فیلتر می کنن هرکجاش که بدشون بیاد خوب این عین اسلامه دیگه این آزادیه – انتقاد چیه اینجا همه معصومن منتقد معاند اسلامه و ….
  خلاصه اینکه تاریخ اینارو فراموش نمی کنه چون حافظش قویه و یه روزی از اینا و سرونوشتشون خیلی باهال یاد می کنه

 40. عدالت خمینی گفت:

  سلام بسیجی عزیز
  رای خالی که دادی توش اسم احمدی نژاد نوشتند رفت…..

 41. رهگذر گفت:

  با تمام وجودم مشتاقم كه بدونم اگه امام زمان حالا ظهور كنه توي ايران چه اتفاقي ميفته؟!

 42. حميدرضا گفت:

  از حاميان چشم بسته دولت كه در سايت نظر ميگذارند تقاضا دارم تا سريعا به پزشك مراجعه كنند