سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » 80 درصدمردم واجد دریافت یارانه هستند...

80 درصدمردم واجد دریافت یارانه هستند

چکیده :در صحت 30 درصد اطلاعات جمع آوری شده از طریق فرم های اقتصادی خانوارها تردید وجود دارد و برای شناسایی افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند باید کار کارشناسی انجام...


کلمه:عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه به راحتی نمی توان بخشی از مردم را از دریافت یارانه حذف کرد، گفت: حداقل 80 درصد مردم واجد شرایط دریافت یارانه اند در حالی که با اجرای این طرح اقشار محروم از یارانه ها باید بار تورم ناشی از حذف آن را به دوش بکشند.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با مهر با بیان اینکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها 36 تا 40 میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه دریافت می کنند که این آمار حدود 50 درصد جامعه را تشکیل می دهد، افزود: با این حساب بخشی از جامعه که نیازمند یارانه نیز هستند از دریافت یارانه محروم می شوند و این موجب به وجود آمدن شکاف طبقاتی در جامعه می شود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب با اشاره به اینکه با اجرای این طرح وحذف یارانه ها، بویژه یارانه حامل های سوخت بار مضاعف تورم به جامعه تحمیل می شود، تصریح کرد: دراین میان بخشی ازمردم که دردسته بندی پنج دهک قرار ندارند از دریافت یارانه محروم می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر 10 دهک مختلف در جامعه وجود دارد که از این میان پنج دهک آنها یارانه دریافت می کنند و پنج دهک دیگر یارانه ای نخواهند گرفت.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه به راحتی نمی توان بخشی از مردم را از دریافت یارانه حذف کرد، اظهارداشت: محروم کردن برخی از مردم از دریافت یارانه موجب بروز شکاف اجتماعی و طبقاتی در جامعه می شود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در پاسخ به اینکه دهکهای دریافت کننده یارانه براساس اطلاعات فرم های اقتصادی خانوارها تقسیم بندی شده اند، افزود: این در حالی است که در صحت 30 درصد اطلاعات جمع آوری شده از طریق فرم های اقتصادی خانوارها تردید وجود دارد و برای شناسایی افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند باید کار کارشناسی انجام شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا پرداخت یارانه نقدی ناشی از حذف یارانه می تواند پاسخگوی نیاز مردم در مقابل تورم باشد، اظهار داشت: براساس طرح دولت، در ازای حذف یارانه های مختلف به هر نفر حدود 20 تا 24 هزارتومان یارانه نقدی پرداخت می شود یعنی در یک خانواده پنج نفره حدود 100 تا 120 هزارتومان که با احتساب تورمی که پس از اجرای این طرح به خانواده ها تحمیل می شود آنان تمام این پول را باید صرف پرداخت هزینه های ناشی از افزایش قیمتها و حذف یارانه ها کنند و هیچ پول اضافی دریافت نمی کنند.

فلاحت پیشه معتقد است در صورت کافی نبودن یارانه های نقدی با حذف یارانه ها و بویژه یارانه های انرژی ظلم مضاعفی به مردم و اقشار کم درآمد جامعه تحمیل می شود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مورد افزایش تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: براساس اعلام مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ تورم 30 درصد نسبت به نرخ تورم فعلی است در حالی که دولت این رقم را 15 درصد نسبت به نرخ تورم فعلی اعلام می کند.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر نرخ تورم حدود 15 درصدی در جامعه وجود دارد، ادامه داد: دولت و مجلس بر سر میزان افزایش نرخ تورم پس از اجرای طرح اختلاف نظر دارند اما مجلس معتقد است اگر دولت برنامه حذف یارانه ها را براساس آنچه خود طراحی کرده دنبال کند میزان تورم تا 35 درصد نسبت به تورم فعلی افزایش می یابد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه اجرای این طرح چه میزان درآمدزایی برای دولت دارد گفت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت با درآمدی معادل 10 تا 20 هزار میلیارد تومان در سال روبرو خواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر دولت در اجرای این طرح قیمت حاملهای انرژی را به سرعت کاهش دهد نرخ تورم در جامعه 40 درصد نسبت به تورم فعلی افزایش می یابد و درآمد ناشی از صرفه جویی سالانه برای دولت 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

فلاحت پیشه ادامه داد: درصورتی که دولت قیمت حامل های انرژی را به صورت تدریجی افزایش دهد نرخ تورم احتمالا تک رقمی خواهد شد و درآمد دولت نیز 10هزار میلیارد تومان در سال خواهد شد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی چگونگی اجرای این طرح را که منجر به درآمدزایی 10 تا 20 هزارمیلیارد تومان در سال برای دولت می شود را به عهده دولت گذاشته است.

این نماینده مجلس در مورد زمان اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها گفت: براساس لایحه دولت، هدفمندکردن یارانه ها باید در سه و نیم سال انجام می شد که نمایندگان مجلس با افزایش این زمان به پنج سال، سعی در کاهش فشار ناشی از تورم حاصل از اجرای این طرح به جامعه داشتند.

فلاحت پیشه گفت: بهترین زمان برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها پس از تصویب نهایی همه موارد آن است چرا که تاخیر در زمان اجرا موجب فراهم شدن زمینه ها و ظرفیت ها در جامعه نمی شود و تنها ما را با تاخیر در اجرای طرح روبرو می کند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.