سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » برخوردهاي غلط با مخالفان به خاطر كم ظرفيتي است...
» همسر شهيد رجايي:

برخوردهاي غلط با مخالفان به خاطر كم ظرفيتي است

چکیده :انسان وقتي در فكر موقعيت خود است و دچار خود برتربيني مي‌شود، منطقش ضعيف مي‌گردد لذا راهي جز توسل به حركات خشونت‌آميز نمي‌بيند و همانگونه با مخالفان مواجه مي‌شود كه با دشمنان مسلح رو به رو...


کلمه:همسر شهيد رجايي با انتقاد از شيوه برخورد با مخالفان در كشورمان تاكيد كرد: برخوردهاي غلط به دليل كم ظرفيتي و خودمحوري، به جاي خدامحوري است.

به گزارش ایلنا عاتقه صديقي در پاسخ به سوالي در مورد برخوردهاي خشن با شخصيت‌هاي سياسي كشور، با بيان اينكه افرادي كه منطق ضعيف دارند دست به اين كارها مي زنند، اظهار داشت: انسان وقتي در فكر موقعيت خود است و دچار خود برتربيني مي‌شود، منطقش ضعيف مي‌گردد لذا راهي جز توسل به حركات خشونت‌آميز نمي‌بيند و همانگونه با مخالفان مواجه مي‌شود كه با دشمنان مسلح رو به رو مي‌گردد.

وي تصريح كرد: البته كساني كه در جامعه دست به خشونت مي‌زنند ابزار دست ديگران هستند و به خاطر تعصبي كه دارند به راحتي احساساتشان برانگيخته مي‌شود.

همسر شهيد رجايي در پاسخ به سوال ديگري در مورد نحوه برخورد صحيح با خواسته‌ها و انتقادات مردم گفت: ائمه ما بهترين الگو و حكومت 5 ساله اميرالمومنين بهترين حجت در اين زمينه هستند و جالب است كه شيوه برخورد آنها با مخالفان را ببينيم، مانند امام رضا(ع) كه با‌آنان به بحث مي‌نشست و حتي اگر پرسش‌كنندگان قانع هم نمي‌شدند اجازه نمي‌دادند افراد تندرو به آنها آسيبي برسانند و از آنان محافظت مي كردند و علي(ع) هم تا وقتي مخالفان دست به شمشير نبردند، برخوردي نكردند.

صديقي با انتقاد از نحوه برخورد با مخالفان در كشورمان ابراز عقيده كرد : تمام اين برخوردهاي غلط به دليل كم ظرفيتي و خودمحوري، به جاي خدامحوري است و از آنجايي كه اين كارها به نام اسلام تمام مي‌شود، بايد منتظر پيامدهاي آن در جامعه بود و عاملان آن نسبت به زدگي برخي جوانان از اسلام پاسخگو باشند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اينگونه رفتارها در زمان صدر اسلام و دوران امام(ره) هم بود و سوال اين است چه كسي بايد با اين مسائل به چه شكلي برخورد كند تا جامعه به خير و صلاح و آرامش برسد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.