سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وقتی انتخابات شوراهای دانش آموزی سبز می شود...

وقتی انتخابات شوراهای دانش آموزی سبز می شود

چکیده :اما اگر کمى ژرف در اين خبر بنگرى درمى‌يابى که اين اتفاقى ساده نيست بلکه گامى مهم است در راستاى گسترش جنبش سبز، اين خبرها حاکى از آن است که جنبش چنان فراگير و اثرگذار بوده که حتى بچه 15-14 ساله‌اى که ممکن است خيلى از مبانى ابتدايى سياست را هم نداند، چنين اقدام آگاهانه‌اى کرده...


کلمه: روزنامه حیات نو در بخش ستون نکته های خود به بررسی انتخابات شوراهای دانش آموزی در سراسر کشور و برخی اتفاقات جالب و جدید در این انتخابات پرداخته است:

حیات نو- نکته: در روزهاى اخير چند خبر به سايت‌ها و مطبوعات راه يافت که حاکى از نحوه برگزارى انتخابات شوراهاى دانش‌آموزى بود. نقطه اشتراک اين اخبار برترى دانش‌آموزانى بود که با رنگ سبز در انتخابات شرکت کرده‌اند. البته در يکى از مدارس هم نام ميرحسين موسوى بيشتر از بقيه اسامى از صندوق خارج شد.

شايد با خواندن اين خبر خنده‌اى بر لب آدم مى‌آيد و مى‌گويد اين نوجوانان را ببين که چگونه خود را نخود هر آش کرده‌اند!

اما اگر کمى ژرف در اين خبر بنگرى درمى‌يابى که اين اتفاقى ساده نيست بلکه گامى مهم است در راستاى گسترش جنبش سبز، اين خبرها حاکى از آن است که جنبش چنان فراگير و اثرگذار بوده که حتى بچه 15-14 ساله‌اى که ممکن است خيلى از مبانى ابتدايى سياست را هم نداند، چنين اقدام آگاهانه‌اى کرده است. جنبش‌هايى نظير جنبش سبز ، در جهان بسيار طول کشيد تا توانستند در طيف‌هاى مختلف جامعه رسوخ کنند، اما اکنون شاهد هستيم که چگونه بعد از گذشت چهار ماه جنبش توانسته، يک چنين اثرگذارى پيدا کند. اين امر ميسر نمى‌شد مگر با تلاش شبانه‌روزى تک‌تک سبزها. اما بايد خاطرنشان کرد که اين خبر همانگونه که براى ما شيرين است، براى مخالفان تلخ است. خوشاروزى که هر ايرانى يکى از اعضاى راه سبز اميد باشد و هر فرد يک رسانه!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.