سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » عباسپور: کشاورز فقط یکسال سابقه کار اجرایی دارد که آن هم شدیداضعیف است...

عباسپور: کشاورز فقط یکسال سابقه کار اجرایی دارد که آن هم شدیداضعیف است

چکیده :خانم کشاورز  22 سمت اجرایی برای خود بیان کرده که 12تای آن عضویت در شوراها و 3تا از آن کار مطبوعاتی است . و فقط 3کار اجرایی داشته. یکی مسئول برگزاری نمایشگاه و دوم 10سال مسوول کتابخانه و بالاخره یک سال مسوول آموزش کودکان استثنایی با 10میلیارد تومان بودج هاست در حالیکه وزارتخانه حجم بودجه...


خانم کشاورز  22 سمت اجرایی برای خود بیان کرده که 12تای آن عضویت در شوراها و 3تا از آن کار مطبوعاتی است . و فقط 3کار اجرایی داشته. یکی مسئول برگزاری نمایشگاه و دوم 10سال مسوول کتابخانه و بالاخره یک سال مسوول آموزش کودکان استثنایی با 10میلیارد تومان بودج هاست در حالیکه وزارتخانه حجم بودجه اش 10هزار میلیلرد است . در یکسال اخیری که سوسن کشاورز مسوولیت داشته در سازمان زیرمجموعه اش بسیار به هم ریخته است

رییس کمیسیون تحقیقات مجلس به عنوان مخالف وزیر آموزش و پرورش صحبت کرد.
دکتر عباسپورگفت: خانم کشاورز  22 سمت اجرایی برای خود بیان کرده که 12تای آن عضویت در شوراها و 3تا از آن کار مطبوعاتی است . و فقط 3کار اجرایی داشته. یکی مسئول برگزاری نمایشگاه و دوم 10سال مسوول کتابخانه و بالاخره یک سال مسوول آموزش کودکان استثنایی با 10میلیارد تومان بودج هاست در حالیکه وزارتخانه حجم بودجه اش 10هزار میلیلرد است . عباسپورگفت در یکسال اخیری که سوسن کشاورز مسوولیت داشته در سازمان زیرمجموعه اش بسیار به هم ریخته است.
وی گفت در کشورهایی که زنان وزیرند کارهای ستادی و نظارتی می کنند نه اجرایی. عباسپور افزود: چگونه میتوان وزارتخانه ای به این بزرگی را در اختیار فردی با سابقه کم و ضعیف قرار داد.
وی گفت: در آموزش و پرورش 38000 فوق لیسانس و دکتر دارزیم. نمی شد از بین آنها یکنفر ر وزیر کرد؟ وی افزود: این وزارتخانه همیشه به سازمانهای دیگر مدیر صادر می کرده.
عباسپور افزود:آیا چنین وزیری در قد و قامت این وزارتخانه هست؟
وی با اشاره به برنامه ارائه شده توسط سوسن کشاورز گفت: اینجا حرفهای زیبایی در باره منزلت معلم زده شده. این منزلت یعنی چه؟ معلم ها مشکل معیشتی دارند. کشاورز چه برنامه ای برای تامین معیشت دارد؟
عباسپور گفت رییس جمهور می خواهد به کشاورز رای اعتماد بدهیم اما نباید صرفا به خاطر رعایت جنسیت به زن رای بدهیم .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.